DØMT: De to 21-åringene ble i november dømt til flere års fengsel for en kidnapping i 2015. I januar har den ene blitt siktet for drapsforsøk og den andre for narkotikakriminalitet.
DØMT: De to 21-åringene ble i november dømt til flere års fengsel for en kidnapping i 2015. I januar har den ene blitt siktet for drapsforsøk og den andre for narkotikakriminalitet. Foto: Privat

Reagerer etter TV 2-sak:

Wara vil se på hurtigløsning for å få aktive kriminelle raskere i fengsel

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil se på muligheten for å fremskynde arbeidet med en ny lov som skal få kriminelle umiddelbart over på soning etter dom.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi må sørge for at lovverket gir politiet de verktøyene de trenger for å møte disse gjengene kontant og effektivt. Vi arbeider med flere lovendringer for å gi politiet kraftigere verktøy i denne kampen, sier Wara til TV 2.

Reaksjonen kommer etter at TV 2 søndag skrev om konkrete tilfeller der voldsdømte unge menn som politiet mener er farlige, begår nye alvorlige lovbrudd etter å ha fått en dom.

– Ikke akseptabelt

– Det er ikke akseptabelt at aktive kriminelle kan begå ny grov kriminalitet fordi ikke overføres raskt nok til soning, sier justisministeren.

Han presiserer at han ikke vet hvilke vurderinger som er gjort i saken TV 2 omtalte i helgen, og ønsker ikke å spekulere hvorfor mennene ikke ble overført til soning etter at dommene deres ble rettskraftige.

– Hvorfor finnes det ikke et hurtigspor for å få disse personene vekk fra gata så fort det finnes hjemmel til det?

– Det er en av tiltakene vi ser nærmere på i forbindelse med gjennomgangen. Skal vi lykkes med å knuse de kriminelle gjengene er det viktig at vi fra samfunnets side reagerer raskt og kontakt.

KNUSE GJENGENE: – Skal vi lykkes med å knuse de kriminelle gjengene er det viktig at vi fra samfunnets side reagerer raskt og kontakt, sier justisminister Tor Mikkel Wara.
KNUSE GJENGENE: – Skal vi lykkes med å knuse de kriminelle gjengene er det viktig at vi fra samfunnets side reagerer raskt og kontakt, sier justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Pedersen, Terje

Justisministeren forklarer at Straffeprosessutvalget har foreslått at ordningen med fullbyrdingsordre fra påtalemyndigheten oppheves, slik at straffen skal gjennomføres straks villkårene er til stede.

– Det vil vi følge, og vi skal også se mulighetene for å fremskynde denne delen av arbeidet med ny straffeprosesslov, sier Wara.

– Pengene er på plass

Politiet har erkjent svakheter i systemet, som fører til at det kan ta lang tid fra dom til soning, og uttalt at de forstår at folk reagerer.

– I dag skal Kriminalomsorgen (KDI) innkalle domfelte til soning så snart som mulig etter at fullbyrdingsordre er mottatt. Samtidig kan samhandlingen mellom politiet og KDI bli bedre. Politiet sier selv at de kan bli enda mer aktive overfor Kriminalomsorgen i forkant av forventet dom for kriminelle gjengangere, sier Wara.

Justisministeren mener politiet har nok ressurser til å bekjempe gjengmiljøet på Holmlia, og i Oslo generelt.

– Pengene er på plass. I budsjettet for 2019 ble det bevilget 50 millioner kroner til ekstra til en særlig innsats mot ungdomskriminalitet og gjenger. Dette innebærer en styrking av arbeidet både i barnevernet, konfliktrådene og politiet.

Wara forklarer at midlene til politiinnsatsen i Oslo sør videreføres med 30 millioner kroner og Oslo indre øst med 7 millioner kroner. Midlene skal særlig benyttes til forebyggende innsats og forhindre rekruttering til kriminelle gjengmiljøer.

– Videre må vi sørge for at lovverket gir politiet de verktøyene de trenger for å møte disse gjengene kontant og effektivt. Vi arbeider med flere lovendringer for å gi politiet kraftigere verktøy i denne kampen, sier Wara.