Bilene får stadig mer sikkerhetsutstyr. Men noe av gevinsten
Bilene får stadig mer sikkerhetsutstyr. Men noe av gevinsten "blir brukt opp" av sjåførene. Foto. Euro NCAP.

Bilene blir sikrere – men da tar vi større sjanser

Nedgangen i skader mindre enn ventet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilene får stadig nye og mer avanserte førerstøttesystemer. Alle har som hovedmål å forhindre ulykker, eller redusere omfanget av dem. Noen av de viktigste fremskrittene som har kommet, er adaptiv cruisekontroll, som sikrer at vi holder avstand til bilen foran, automatisk nødbrems og kollisjonsvarsling.

Det har vært litt nedgang i antallet bilskader ved påkjørsel bakfra de siste årene, men hvis vi ser på utviklingen totalt har nok skadeantallet langt fra sunket så merkbart som de fleste hadde ventet. En av dem som er skuffet over utviklingen, er Svein Skovly, leder innovasjonslab i Fremtind Forsikring, som er landets tredje største forsikringsselskap.

Tar større risiko

– Vår subjektive oppfatning er at en stor andel av skadeutbetalingene skyldes uoppmerksomhet og manglende fokus fra sjåførene, og vi finner også støtte for det i dataene vi samler. Dette skjer til tross for at nyere biler har en rekke sikkerhetssystemer som bør avverge slike skader.

– Vi ser derimot at folk har flere skader enn tidligere, altså at skadefrekvensen øker. Det fremstår rett og slett som om mange har så stor tillit til sikkerhetssystemene at vi velger å ta større risiko, sier Svein Skovly.

En av fem har kommet over i motsatt kjørefelt

Mindre nedgang enn ventet

– Hvordan fordeler skadene seg?

– Av det store antallet skader der to biler har kollidert, utgjør parkert kjøretøy og rygging om lag 1/4 hver. Tallene har holdt seg stabile de siste fem årene - til tross for at stadig flere biler har både sensorer og kameraer som hjelper føreren.

Den tredje store skadeårsaken er påkjørsel bakfra. Om lag én av seks kollisjoner skyldes nettopp dette. Det har vært en ørliten nedgang de siste årene, men ikke den nedgangen vi burde kunne vente som følge av at vi får stadig flere biler med autobrems og adaptiv cruisekontroll, sier han videre.

Mye uoppmerksomhet

Fremtind tilbyr smart bilforsikring som har vært omtalt i Broom tidligere. Dette er en forsikring der brukerne belønnes hvis de kjører med god flyt. Selskapet har til nå samlet detaljert informasjon om mer enn 165 millioner kjørte kilometer – mer enn fire ganger rundt jorda ved ekvator.

– Til tross for at de aller fleste kjører med god flyt, er det mange uhell som kan knyttes til uoppmerksomhet, eksempelvis påkjørsel bakfra, rygging og påkjørsel av parkerte biler, forteller Svein Skovly.

I dag er det et økende fokus på temaet uoppmerksomhet og distraksjon som årsak til trafikkuhell og ulykker.

Stadig tøffere krasjtester er med på å motivere bilprodusentene til å gjøre bilene sikrere.
Stadig tøffere krasjtester er med på å motivere bilprodusentene til å gjøre bilene sikrere.

Fikling med mobil

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige sier dette:

– Jeg vil anta at en veldig stor andel av rundt 18.000 skader i ulike veikryss i fjor handlet om manglende overholdelse av vikeplikt. Mange skader skjer på grunn av at en har litt for høy fart inn i for eksempel et veikryss der en har vikeplikt for biler fra høyre, og undervurderer evnen til å stoppe/slippe forbi før det smeller.

– Jeg tror også at fikling med mobil, og andre former for distraksjoner, er en medvirkende årsak til mange av disse skadene. Vikepliktskader koster forsikringsbransjen flere hundre millioner kroner i året.Dette er igjen et tegn på at hvor viktig det er å holde fokus på det som skjer i trafikkbildet, sier Arne Voll.

OBS-varsel: Nå er det en tabbe mange gjør i trafikken

Kan bli svindyrt!

Også i Tryg er fokus på uoppmerksomhet og distraksjon i trafikken. sterkt, bekrefter skadedirektør Svein-Arne Kausland:

– Politiet stopper stadig oftere sjåfører som ser på TV mens de kjører. Dette heller mot grov uaktsomhet. Kolliderer du, og det er en årsakssammenheng mellom ulykken og TV-titting i bilen, risikerer du avkortning i erstatningen – og i verste fall at all erstatning faller bort. I tillegg risikerer du å måtte dekke skadene på andre biler som er involvert. Da kan det bli svindyrt, fastslår han.

– Det verste er at de risikerer å skade folk, at liv kan gå tapt. Noen ørsmå sekunder med oppmerksomheten rettet mot alt annet enn trafikkbildet kan være nok til at ulykken er ute. Jeg kjenner ikke til slike saker fra før, men det overrasker meg ikke. Vi har hvert år mange bilulykker uten en forklarlig grunn, slutter Svein-Arne Kausland.

I 3 av 10 dødsulykker

Også Statens vegvesen engasjerer seg sterkt i kampen mot uoppmerksomhet bak rattet, blant annet med en nasjonal trafikksikkerhetskampanje som vil gå frem til 2022.

Vegvesenet opplyser at i så mye som tre av ti dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor. Dessuten har andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet økt over tid, og etaten venter at denne andelen trolig vil fortsette å øke.

Barbere og sminke seg

Blikket bort fra veien gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense for når risikoen for farlige hendelser øker kraftig.

På få sekunder kjører du faktisk en strekning som tilsvarer lengden av en fotballbane «i blinde», blir det påpekt.

Dette er noe av det vi sprer oppmerksomheten på mens vi kjører:

- Betjene radio og musikk

- Betjene kjøretøyet

- Sitte i egne tanker

- Spise og drikke

- Bli forstyrret av passasjer/er

- Barbere og sminke seg

- Bruke kart og navigasjonssystemer

- Bruke mobil

(Kilde: Statens vegvesen)

Sjåfør leste avisen i 80-sonen

Video: Se krasjen som endte med null stjerner