PERMISJON: Flere og flere tar opp kampen mot den tredelte foreldrepermisjonen. Åshild Langhelle Fløisand (venstre) og Linda Marie Enger (høyre) er engasjert i saken.
PERMISJON: Flere og flere tar opp kampen mot den tredelte foreldrepermisjonen. Åshild Langhelle Fløisand (venstre) og Linda Marie Enger (høyre) er engasjert i saken. Foto: Privat

Raser mot nye permisjonsregler:

– Likestillingen går feil vei

Foreldre fra hele Norge samles nå for å kjempe mot tredelingen av foreldrepermisjonen. De mener den er et steg tilbake for likestillingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 1. februar skrev Venstres stortingsrepresentant Abid Raja et innlegg i Dagens Næringsliv, hvor han skriver at pappaperm betyr mindre kjønnsroller og mer valgfrihet.

«Tredelt foreldrepermisjon, med rekordstor fedrekvote, er viktig. Spesielt for sånne som meg, som vokste opp med en mamma som alltid var hjemme, og en pappa som alltid var på jobb», skriver han blant annet.

Mange av kvinnene og mennene som blir rammet av den nye ordningen stiller seg derimot kritiske til hvor likestilt den tredelte permisjonsordningen egentlig er.

Engasjerte foreldre

Facebook-gruppen «Permisjonen burde foreldre fordele Gruppen» har litt over 14.000 medlemmer.

På bare én uke har gruppen vokst med 5.000 engasjerte Facebook-brukere, og hver dag legges det ut nye historier fra familier som er berørt av den nye foreldrepermisjonen.

I NAV-studien «Fornuft og følelser» fra januar 2019 kommer det frem at de fleste som har rett til fedrekvote, tar den ut. Det står i tillegg at et stort flertall, både blant mødre og fedre, ønsker at det skal være en fedrekvote.

I studien la litt under halvparten av foreldrene vekt på at det var vanskelig for mor å kombinere jobb med amming, og rundt 40 prosent svarte at de tapte økonomisk på at far var hjemme lenger.

I 2017 tok tre av ti nybakte mødre ut ulønnet permisjon. Tallet var høyere enn noen gang før, og dette var før den nye ordningen var i gang.

Mannen var hjemme

Linda Marie Enger (31) er en av de mange kvinnene som har publisert sin historie på Facebook-gruppen. Da hun fødte sin andre sønn for fem år siden var hun fulltidsstudent, og sammen valgte hun og mannen Morten Enger at han skulle ta ut hele permisjonen.

PERMISJON: Linda Marie Enger skulle gjerne vært lenger hjemme med datteren. Bildet er fra julen 2018. Foto: Privat
PERMISJON: Linda Marie Enger skulle gjerne vært lenger hjemme med datteren. Bildet er fra julen 2018. Foto: Privat

– Jeg ble gravid akkurat da jeg startet på studiet, så jeg hadde ikke noen opptjente penger. Jeg hadde heller ikke rett på foreldrepenger, forteller Enger.

For paret var det derfor best at hun fortsatte på sykepleiestudiet, mens mannen var hjemme med barnet. Nå planla de at hun skulle være hjemme hele permisjonen med datteren som nå er fire måneder.

– Men så ble vi rammet av de nye reglene. Det passer rett og slett ikke for oss at jeg må ut i jobb igjen nå, forteller Enger.

Vil følge anbefalingene

Som sykepleier jobber hun turnus. Ikke sjeldent jobber hun til sent på kveld, og må tidlig opp på jobb dagen etter. Da kan det gå over 24 timer mellom hver gang hun ser datteren sin.

– Jeg vil gjerne følge anbefalingene og amme til hun er seks måneder gammel, men det blir nok vanskelig, sier Enger.

Helsedirektoratets anbefaling er fullamming i fire til seks måneder, og amming i kombinasjon med mat hele det første leveåret og gjerne lenger.

Datteren til Enger har ikke vært særlig glad i flaske hittil, til tross for gjentatte forsøk. Paret er derfor redd for problemer med å gi datteren mat.

– Jeg ser ikke helt hvordan vi skal få dette til å fungere. Det er tøft nok å ha turnus uten å amme om natta, sier Enger, og legger til:

– Jeg syns det er trist at mange sier vi mødre er egoistiske som ikke vil lytte til far. Det handler ikke om at far ikke skal komme til, men når det kommer til amming og svangerskap, så er det biologisk umulig å likestille kjønnene.

– Vanskelig å planlegge

Åshild Langhelle Fløisand (40) jobber som advokat og er selvstendig næringsdrivende. Om åtte uker føder hun sitt tredje barn, og har enda ikke fått kabalen til å gå opp med permisjon.

– Etter mitt andre barn var jeg tilbake i jobb etter to dager. Mannen min var hjemme i seks uker i ulønnet permisjon, før han hadde pappaperm i omtrent ni måneder, forteller Fløisand.

Den gangen hadde hun ofte med både barn og mann på jobb, for å ha muligheten til å amme.

En av løsningene paret så på med det kommende barnet, var å ta ut 80 prosent lønn og dermed få en lengre sammenlagt periode.

– Nå blir det veldig vanskelig å planlegge og beregne. Vi er heldige som har gode jobber og kan finne gode løsninger, men jeg skjønner at det er vanskelig for de som ikke har et like stort økonomisk spillerom, sier Fløisand.

– Alle familier forskjellige

Fløisand sin mann jobber offshore, som er en av grunnene til at løsningen blir vanskelig.

– Det er feil at samfunnet skal tvinge én pakke på alle familiene, og at man ikke kan velge slik det passer. Hos noen passer det dårlig for begge å være borte fra jobb, sier hun.

Fløisand, i likhet med mange på Facebookgruppen, har snakket med flere familier hvor løsningen blir at kvinnen tar ulønnet permisjon fremfor at familien tar ut de permisjonsmulighetene den nåværende ordningen gir.

– Dette løser ikke problemet som består i at for få menn blir hjemme, men det forsterker likestillingsproblematikken fordi det kan få konsekvenser for pensjon og inntekt, sier Åshild og legger til:

– Selv om motivet er positivt, kan det få negative konsekvenser.

– Tredelingen gjennomføres

Til TV 2 sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at avtalen mellom regjeringspartiene er at tredelingen skal gjennomføres.

– Jeg er opptatt av at barn får tid med pappaen sin. Begge foreldre er viktige rollemodeller og viktige for å skape en trygg oppvekst. I Norge har vi gode permisjonsordninger, og jeg vil følge tilpasningen til tredelingen nøye, sier han.

Ropstad uttalte til Klassekampen i januar at KrF ikke ønsket tredeling av foreldrepengeperioden. Partiet ønsket en utvidelse av den totale stønadsperioden slik at pappakvoten hadde blitt 14 uker uten at det gikk ut over fellesdelen.

BEHOLDES: Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad sier tredelingen beholdes. Foto: Peter Mydske
BEHOLDES: Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad sier tredelingen beholdes. Foto: Peter Mydske

Ropstad skulle ønske KrF hadde fått gjennomslag for sin politikk i regjeringsforhandlingene, men selv om de tapte kampen mener han KrF har sørget for mer valgfrihet til familiene på andre måter.

– Vi øker barnetrygden og har sikret kontaktstøtten slik at tusenvis av familier hver eneste høst ikke skal måtte bekymre seg for om kontaktstøtten forsvinner neste år.

Anbefaler 80 prosent

Når det gjelder Jordmorforbundets anbefaling om ammetid, så mener Ropstad det finnes løsninger for også dette.

– Hvis man velger versjonen med 80 prosent lønn og litt flere uker med foreldrepenger er den maksimale perioden mor kan få foreldrepenger åtte og en halv måned, sier han og fortsetter:

– De fleste kan følge rådet om fullamming til seks måneder og gradvis innføring av fast føde med den løsningen.