FORNØYDE: Frps Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug smilte da regjeringsplattformen var klar.
FORNØYDE: Frps Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug smilte da regjeringsplattformen var klar. Foto: Bendiksby, Terje

frp-seier smerter for krf:

– Norge skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken

Fremskrittspartiet mener Norge nå skal bruke bistand som pressmiddel for å få på plass returavtaler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

KrF jublet da de fikk utviklingsministeren, som skal ha ansvaret for norsk bistand- og utviklingspolitikk.

Men en Frp-seier i regjeringserklæringen er vanskelig for KrF:

«Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere», heter det i regjeringserklæringen.

– Det at vi skal bruke bistand som et pressmiddel for å få på plass returavtaler, har Frp ment lenge, sier Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson.

– Er det riktig å bruke bistand til å fremme norske egeninteresser?​

– At man ikke skal forvente noe tilbake er naivt. Nå har vi endelig fått det med i regjeringsplattformen at vi skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken. Bistand har mye å si for mottakerlandet og vil gi Norge en posisjon for å få på plass til returavtaler, sier Helgheim, som mener Norge bør både lokke med bistand og true med å trekke bistand, for å sikre returavtaler.

Norsk bistand

  • Forvaltning av norsk bistand er i dag delt mellom Utenriksdepartementet og Norad. I tillegg kommer Norec (tidligere Fredskorpset) og Norfund.
  • 40 prosent av utenrikstjenestens ansatte jobber med administrasjon av utviklingsbistand.
  • Norge brukte i 2018 1,9 milliarder kroner på administrasjon av bistand.
  • Bistandsbudsjettet for 2019 er på én prosent av Norges samlede inntekter, eller 38 milliarder kroner.

Kilde: Bistandsaktuelt.no

I dag har Norge returavtaler med 30 land.​

– Bistand er til for å fremme flere parters interesser. Hvis verden skal bli et bedre sted, blir det ikke bedre av at vi bare sender penger og mottakerne ikke oppfølger sine forpliktelser. Frp har i alle sammenhenger vært for gulerot og pisk. Det er naivt at vi skal pøse ut penger og at det er umoralsk å ikke innrette seg etter andres interesser, sier Helgheim til TV 2.

– Naivt

Over dobbelt så mange innvandrere som oppholdt seg ulovlig i Norge ble tvangsreturnert i periodene etter at Norge inngikk returavtale med et land, ifølge en rapport Fafo laget for Justis- og beredskapsdepartementet i 2017.

– Det største problemet vi har med å gjennomføre returer ved avslag og sørge for at ulovlige innvandrere sendes ut, er at mottakerland motsetter seg det. Derfor er returavtaler helt avgjørende.

Han mener det er naivt å ikke stille noen krav til de som mottar bistand.

– Det viser en mangel på dybdeforståelse for problemet. Vi har prøvd bistand i så mange år uten nevneverdig positiv effekt. I Norge er vi gode til å gi penger til alle gode formål, og fungerer det ikke så gir vi litt til.

– Hvor effektivt er det å true og lokke land til returavtaler?

– Det er mer effektivt enn å reise rundt på diplomatiske møter og ymte frempå, sier Frp-profilen.

Satser på Ulstein

​Sturla Henriksbø leder KrFs internasjonale utvalg, som er et rådgivende organ nedsatt av KrFs Sentralstyre.

Utvalget har de siste årene vært premissleverandører for partiets bistands- og utviklingspolitikk.

Henriksbø er sikker på at bistanden som gis ikke skal være basert på norske behov.

USIKKERT: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har ikke anledning til å kommentere saken, men KrFs utvalgsleder føler seg trygg på at man ikke vil bruker bistandspenger som pressmiddel.
USIKKERT: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har ikke anledning til å kommentere saken, men KrFs utvalgsleder føler seg trygg på at man ikke vil bruker bistandspenger som pressmiddel. Foto: Bendiksby, Terje

– Regjeringsplattformen er krystallklar på at det er å bekjempe fattigdom som skal være begrunnelsen for å gi bistand. Hvor bistanden gis skal være basert på andre kriterier enn norske behov. Selv om det i regjeringsplattformen står at returavtaler kan inngås som en del av det man diskuterer med utviklingsland, føler jeg meg trygg på at Norge og utviklingsministeren ikke vil bruke bistandspenger som et pressmiddel overfor fattige land, sier utvalgslederen til TV 2.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har ikke anledning til å kommentere saken, opplyser hans politiske rådgiver.

KrFs parlamentariske nestleder Geir Jørgen Bekkevold viser til KrFs innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal for en kommentar.

Bransdal har ikke svart TV 2s gjentatte henvendelser onsdag.

I fjor advarte daværende KrF-leder Knut Arild Hareide mot forslaget fra Frp.

– Et slikt grep der man kobler bistand og returer, vil verken bidra til en mer effektiv eller en mer samstemt bistandspolitikk. Bistandens øverste mål må være bekjempelse av fattigdom og støtte til demokratibygging og menneskerettigheter. Bistand bør ikke være styrt av norske egeninteresser, sa Hareide til Bistandsaktuelt.

Hareide har ikke vært tilgjengelig for kommentar onsdag.

Ber om avklaring

Arbeiderpartiet og SV reagerer kraftig på at bistand nå skal brukes som press overfor mottakerlandene.

– Jeg håper den nye utviklingsministeren lytter til Hareide, og ikke til Helgheim. Å bruke stopp i bistand som pressmiddel går til syvende og sist ut over de fattige menneskene som bistanden skal hjelpe, og ikke de politiske lederne den norske regjeringen skal forhandle med, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er feil å straffe vanlige folk i fattige land på en slik måte, og jeg håper KrF ikke gir seg her, sier han.

SV-lederen får følge av Anniken Huitfeldt (Ap), som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Også hun mener det er feil å bruke bistand som et pressmiddel

– Når det gjelder forholdet til andre land og vår asylpolitikk, er det ikke i norske interesser å tale med to tunger, sier Huitfeldt

– Vi må snarest få en avklaring på hva regjeringen egentlig mener i denne saken. Arbeiderpartiet er for å inngå returavtaler og forventer at land vi samarbeider med, er åpne for å ta i mot egne borgere som ikke har lovlig opphold i Norge. Men det er et nytt signal at Norge skal bruke bistand som pressmiddel, sier Huitfeldt til TV 2.