– Når bomringen kommer, blir det dyrt å være bilist i Drammen, fastslår Anders K. Lunde, initiativtaker til underskriftskampanjen
– Når bomringen kommer, blir det dyrt å være bilist i Drammen, fastslår Anders K. Lunde, initiativtaker til underskriftskampanjen "Nei til bomring". Foto: Frank Williksen

Må betale 20.000 kroner i året – for å få bruke bilen

– Hva skjer med en familie hvis en hel månedslønn blir borte?

Neste år skal Drammen etter planen bli den neste store byen i Norge som innfører bomring.

Som del av Buskerudbypakke 2 skal det her innføres bomring i 2020, etter at kommunen utvides med dagens Svelvik og Nedre Eiker kommuner fra 1. januar 2020.

Denne bomringen skal etter planen være i drift til 2034, og det er ikke småtterier som kommer: Hele 41 bomstasjoner vil dette systemet omfatte, og ikke mindre enn 22 av dem kommer i Drammen sentrum.

I tillegg er det flere bomstasjoner på kommunegrensene mellom Øvre Eiker og Nedre Eiker, mellom dagens Nedre Eiker og Drammen, og mellom Drammen og Lier – foruten på av- og påkjøringsramper til E18.

Folk har økonomiske forpliktelser

– Politikerne kan umulig ha stilt seg spørsmålet om hva som skjer i en familie dersom så mye som en månedslønn blir borte av samlet disponibel inntekt, sier Anders K. Lunde, initiativtaker til underskriftsaksjonen «Nei til bomring», som så langt har fått godt over 28.000 underskrifter.

– Selv om det vil ligge et tak på 70 passeringer i måneden i systemet, og det gis andre rabatter, vil dette koste dyrt for bilistene i Drammen. Oppunder 20.000 kroner året i bompenger kan det fort bli, påpeker han.

– Det virker som om man har glemt at folk har økonomiske forpliktelser, og for mange er det allerede tøft nok på få hverdagen til å gå rundt. Dersom så mye som bortimot en tiendedel av inntekten blir borte med ett slag, må det nødvendigvis kuttes på noe.

Bak Anders K. Lunde en av flere butikker som allerede er på vei til å forlate Drammen sentrum. Han regner med at det vil bli mange flere etter at bomringen kommer. Foto: Frank Williksen
Bak Anders K. Lunde en av flere butikker som allerede er på vei til å forlate Drammen sentrum. Han regner med at det vil bli mange flere etter at bomringen kommer. Foto: Frank Williksen

– Bruker du mer på noe, må du bruke mindre på noe annet

Så blir spørsmålet for veldig mange hva man kan skjære ned på. Blir det ferieturer som må gå i vasken? Barnas sports- og andre fritidsaktiviteter? Klær? Restaurantbesøk, kino og andre fornøyelser? Eller sportsutstyr, undrer Anders K. Lunde, som heller ikke er imponert over henvisningene til å bruke kollektiv transport.

– Det blir alt for lettvint å vise til bussen. For veldig mange blir kollektivløsningene for dårlige og for tidkrevende – folk er rett og slett avhengige av å bruke bil for å klare seg gjennom tidsklemma, understreker han.

– Det er jo ganske enkelt slik at når man bruker mer penger på noe, må man bruke tilsvarende mindre penger på noe annet. Dette gjelder i alle fall for de aller fleste av oss.

– Alle bomstasjonene bør rives

Tap av arbeidsplasser

– Hva vil dette gå hardest ut over?

– Det har jeg ikke noe fasitsvar på, men det er i alle fall all grunn til å tro at den betydelige utgiften folk får til bompenger vil få veldig merkbare følger for Drammen sentrum – både når det gjelder handel og underholdningstilbud. For mange vil nok dessverre dette være den mest nærliggende muligheten til å tilpasse seg eget budsjett.

Handle kan man dessuten også gjøre på Liertoppen og Buskerud Storsenter, avhengig av hva som passer best i forhold til egen bolig.

– Vi ser jo allerede en tiltagende butikkdød i Drammen, og at spisesteder går konkurs eller legges ned er ingen sjeldenhet. Denne utviklingen er det veldig sannsynlig vil styrkes ytterligere etter at bomringen blir innført. Da snakker vi om veldig uheldige ringvirkninger i form av tapte arbeidsplasser – og dermed tapte skatteinntekter, sier Lunde.

Her skal det komme 41 nye bomstasjoner

Nærmere 20.000 i året

Han minner om at det nok en gang først og fremst er småbarnsfamilier og folk med fast, ugunstig arbeidstid dette vil ramme hardest. For mange vil ikke kollektivtilbudet være godt nok til å erstatte bilen til og fra jobb, og for disse kan bompenger årlig fort beløpe seg til nærmere 20.000 kroner. Denne beregningen gjelder for bruk av én bil.

I denne byen skal det etter planen komme 41 bomstasjoner neste år.
I denne byen skal det etter planen komme 41 bomstasjoner neste år. Foto: istock/einbo

Dyrt også med rabatter

– Det er et enkelt regnestykke å fastslå at for noen vil dette bety at en netto månedsinntekt årlig går med til bare bompenger. For å betale 20.000 kroner netto, må man ha en brutto inntekt på 30.000 – 35.000 kroner, avhengig av skatteprosent, fastslår Anders K. Lunde.

ATM-utvalget, som har levert den rapporten om Buskerudbypakke 2 som nå er vedtatt, har også gjort en beregning på hvor mye bompasseringene kan koste pr. måned for en Drammen-bilist.

Utvalgets sluttsum ble kr. 1.370,- pr. måned, eller 16.440 pr. år, men man understreker at maksimal kostnad pr. måned med alle passeringer utenom rushtid vil bli 1.050 kroner.

I regnestykket har man gått ut fra 40 bompasseringer i rushtid og 30 bompasseringer utenom rushtid, alle med brikkerabatt. Regnestykket omfatter bare bynære bommer. Dermed vil det bli dyrere for den som i tillegg må passere kommunegrenser.

– Vi er ikke ekstremister

– Dette vil kunne gjelde ganske mange. Vi vet jo at jo lavere inntekten er, jo lengre unna Drammen sentrum bor folk, sier Lunde. Han er skuffet over at det så langt bare er to politiske partier som er mot bomringen: Senterpartiet og Frp.

– Politikerne lytter over hodet ikke til noen som helst av våre argumenter, og rikker seg ikke en millimeter. Men vi som nå synes at nok er nok, og ikke ønsker en bomring, er ikke ekstremister. Vi er vanlige folk, som ser at dette blir feil. På listene våre finnes alle mulige mennesker – folk med bil og folk som ikke har bil, elbileiere og folk i alle aldre og samfunnslag, slutter Anders K. Lunde.

Slik prøver de å lure bomstasjonen

Se video: Snart kommer viktig elbil-nyhet til Norge