Den 3. januar ble en ett år gammel gutt kritisk skadd i en barnehage i Bergen etter han ble hengende fast i en barnevogn.

Fredag 25. januar ble det varslet at gutten døde som følge av skadene.

– Det etterforskes om noen kan stilles til ansvar for ulykken, sier politiadvokat Eli Valheim, påtaleansvarlig for saken, til TV 2.

Hun bekrefter at flere har status som mistenkt, men vil ikke si om det gjelder ansatte ved barnehagen eller ledelsen i barnehagen.

– Etter etterforskningen som er gjort så langt, har vi tatt avhør av noen som er mistenkt, med de rettigheter det medfører for dem, sier Valheim.

Det er hittil to forsvarere i bildet, men politiadvokaten vil ikke si noe om hvor mange som er mistenkt.

– Hvem som kan stilles til ansvar, om det er noen, kan enten være enkeltpersoner eller barnehagen som foretak.

Hun opplyser at det ikke er noen personer tilknyttet barnehagen som er permittert fra jobb i forbindelse med etterforskningen. Det er heller ingen barnevognprodusenter som etterforskes.