mobbes av lærere:

Elever krever nye tiltak mot mobbing

Elevorganisasjonen ber kunnskapsministeren om å sørge for at helsesøster er tilgjengelig for eleven mer enn to dager uken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

7160 elever svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen, altså lærere og andre ansatte, to til tre ganger i måneden eller oftere.

Det viser den store elevundersøkelsen for 2018, som ble offentliggjort tirsdag av Kunnskapsdepartementet.

Alida D'Agostino, som er nestleder i Elevorganisasjonen, er klar på at 7000 elever er 7000 for mange.

– Lærere har en helt spesiell rolle i klasserommet. De skal ikke bare undervise, de skal sørge for at elevene har det bra, at de føler seg trygge, at de lærer og at de kjenner at de mestrer. Når elever opplever bli mobbet av sin største støttespiller, så er det kjempealvorlig, sier hun.

Krever flere helsesøstre

I tillegg peker D'Agostino på at mange elever synes det er svært vanskelig å si ifra om forholdene.

– Når man ikke kan snakke med verken lærer eller rektor, blir neste ledd å snakke med fylkesmannen. Å dra til fylkesmannen høres ut som noe av det skumleste man kan gjøre, sier hun.

Elevorganisasjonen mener det er for lite å ha en helsesøster tilgjengelig på skolene to dager i uken i et begrenset tidsrom. De må være tilgjengelig for elevene når det trengs.

– Der har Jan Tore Sanner en jobb å gjøre, slår hun fast.

Kunnskapsminister Sanner (H) peker på at det er positivt at mobbetallene har hatt en nedgang siden undersøkelsen ble startet, men at det fortsatt er en stor jobb å gjøre. Han lover flere kompetansehevende tiltak.

– At lærere mobber elever er helt uakseptabelt. Vi skal bekjempe mobbing og sikre at elevene føler seg trygge på skolen, sier han.

Sanner er enig i at det er viktig å ha fagpersoner tilgjengelig for eleven.

– Selv om vi har økt antall helsesykepleiere de siste årene, trenger vi fortsatt flere. Det var også viktig å få på plass et mobbeombud. At eleven opplever at de har et sted å gå hvor de blir blir trodd, sett og tatt på alvor er utrolig viktig, sier Sanner.

– Når autoriteten er truet

Bodil Haug er mobbeombud i Buskerud. Hun forteller at mobbing fra lærere ofte begrunnes med en følelse av at autoriteten deres er truet.

Bodil Holm, mobbeombud i Buskerud.
Bodil Holm, mobbeombud i Buskerud.

– I en klasse hvor læreren opplever at ens autoritet er truet, kan noen voksne ty til humor, sarkasme og ironi. Det kan oppleves utrolig krenkende for de unge, sier hun.

Mangel på ros og positive tilbakemeldinger kan også gjøre at en elev føler seg mobbet. Hun understreker at forholdet mellom en lærer og en elev er asymmetrisk, og det alltid er den voksne som har ansvar for å rydde opp i relasjonen.

Se hele debatten i videovinduet øverst.

– Når en lærer har gått for langt, så går det an å si unnskyld. De fleste situasjoner kan ryddes opp i ved god kommunikasjon og det er lærerens jobb. Når en lærer har gått for langt, så må de si unnskyld, sier hun.

Hun mener det er opp til skoleledelsen å legge til rette for at lærerne skal klare å håndtere vanskelige situasjoner der deres autoritet blir truet.

– Når en lærer opplever at deres autoritet er truet av en krevende elev, så trenger læreren verktøy for å møte dette. Det er skoleeiers ansvar at lærerne har de verktøyene de trenger for å møte alle elevgruppene, sier Holm.

Si ifra om mobbing

Til sammen oppgir 27.300 elever at de blir mobbet av medelever, digitalt av noen på skolen, eller mobbet av voksne på skolen.

Selv om skolen og skolens ledelse har et stort ansvar i å sikre et godt skolemiljø for eleven, legger Sanner også et klart ansvar på foreldrene.

– Vi har et ansvar som foreldre også. Om barna opplever at man snakker stygt om naboer og kollegaer rundt kjøkkenbordet, kan vi ikke bli overrasket når barna har samme oppførsel på skolen, sier han.

Kunnskapsministeren oppfordrer alle barn og unge som kjenner seg mobbet om å tørre å si ifra.

– Du er ikke alene. Det er alt for mange barn som går med klump i magen og gruer seg til å gå på skolen. Si ifra. Si ifra til mor og far, si ifra til en lærer, si ifra til rektor. Tar ikke skolen det på alvor, så tar fylkesmannen tak i saken, avslutter han.