Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise

Stor kartlegging:

Over 7000 elever mobbes av voksne på skolen

Elevundersøkelsen offentliggjort idag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

7160 elever svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen, altså lærere og andre ansatte, to til tre ganger i måneden eller oftere.

Det viser den store elevundersøkelsen for 2018, som i dag ble offentliggjort at Kunnskapsdepartementet.

Sa sårende ord

Av disse svarer drøyt 56 prosent at den voksne sa sårende ord. Rundt 44 prosent svarer at den voksne fikk meg til å føler meg utenfor. Rundt 23 prosent svarer at den voksne slo, dyttet eller holdt meg fast. På ungdomstrinnet er det flere gutter enn jenter som svarer at de har blitt mobbet av en voksen på skolen.

27.300 elever blir mobbet

Til sammen oppgir 27.300 elever at de blir mobbet av medelever, digitalt av noen på skolen, eller mobbet av voksne på skolen. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra 2017.

— Alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø og jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Han mener dette er resultatet av at at systematisk innsats nytter. Og viser til økt innsats i skolen og den nye mobbeloven som trådte i kraft i 2017, for å styrke rettighetene til de som mobbes.

— Nulltoleranse

— Men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Innsatsen må derfor forsterkes framover. Vi har nulltoleranse for mobbing, sier Jan Tore Sanner i pressemeldingen departementet sendte ut i dag morges.

Rundt 447.500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste tallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Tall fra Fylkesmennene, som ble offentliggjort for to uker siden, viser at stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmennene. I om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten.

Høsten 2018 ble det meldt inn 653 mobbesaker til fylkesmannen, mot 565 på samme tid i fjor.

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til fylkesmannen fortsatt er høyt, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Alt for mange barn har en klump i magen når de går til skolen, og opplever at voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen, sa Sanner da tallene ble presentert.

Én av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbingen ved skoler som har hatt mye mobbing over tid ble nylig evaluert. Fra 2013 fikk 103 skoler i 42 kommuner veiledning fra eksterne veiledere gjennom Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet.