TILSIDESATT: Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett, Jørgen Brunsvig (f.v.), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken.
TILSIDESATT: Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett, Jørgen Brunsvig (f.v.), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Foto: Solum, Stian Lysberg

Jensen-rettssaken:

Jussprofessor mener fagdommerne misbrukte loven: – Har ikke en jury for moro skyld

Jusprofessor Alf Petter Høgberg mener fagdommerne misbrukte loven da de tilsidesatte juryens kjennelse i Eirik Jensen-saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Juryen kom frem til at Eirik Jensen skulle dømmes for grov korrupsjon, men ikke for innførsel av hasj. Kjennelsen ble imidlertid tilsidesatt av fagdommerne i saken.

Dermed venter enda trolig enda en rettsrunde for den tidligere polititoppen.

Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitet i Oslo mener fagdommerne har misbrukt loven.

– Det fremgår av forarbeidet til loven at det ikke holder at man er uenig. Det må være noe ukvalifisert med det juryen har gjort, sier Høgberg til TV 2.

En nei-kjennelse fra lagretten er bindende for fagdommerne med mindre de finner det «utvilsomt» at tiltalte er skyldig.

– Lovens system er ikke tatt på alvor

Han viser til at dette i henhold til lovens motiver kun skal skje i tilfeller der «juryen har utvist grov uforstand eller med forsett sett bort fra beviser eller lovbestemmelser».

– Det er ikke sånn at man har en jury for moro skyld. I denne saken er det ingenting som tilsier at juryen har handlet med grov uforstand eller sett bort fra sine plikter, da misbruker man loven når man tillegger den et annet innhold, sier Høgberg.

Han mener fagdommerne «demonstrerer at lovens system ikke er tatt på alvor».

Anker

Jensens forsvarer John Christian Elden har varslet at de vil anke fagdommernes avgjørelse til Høyesterett. Dersom anken ikke fører frem, skal hele Jensen-saken behandles på nytt i lagmannsretten, men uten jury. Da vil saken bli avgjort av to fagdommere og fem meddommere.

– Hva skal man si? Jeg er selvfølgelig veldig skuffet. Dette har blitt en prestisjesak, og det er ikke jeg som har gjort den til det. Man skal tydeligvis ikke dømmes av sine likemenn lenger, sa Eirik Jensen da han kom ut av rettssalen.

– Jeg synes at dette er som å spytte på juryen. Det er helt uforståelig at kjennelsen settes til side, la Jensen til.

Jensens forsvarer John Christian Elden kalte det en «trist sorti».

– Dette er en lite verdig sorti av juryordningen. Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, sa Elden

Dette sa dommeren da juryens kjennelse ble forkastet

Dette sa lagdommer Kristel Heyerdahl ord for ord da fagdommerne opphevet juryens kjennelse i saken mot Eirik Jensen:

«Lagmannsretten har truffet følgende beslutning:

Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte ikke er skyldig, men retten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig, kan retten enstemmig beslutte at saken skal behandles på nytt for andre dommere, jevnfør straffeprosesslovens paragraf 376 a første ledd. Dette er en snever unntaksregel som ivaretar hensynet til å unngå klart uriktige frifinnelser, jamfør Rettstidende 2007, 17-23, avsnitt 19.

Lagretten har svart nei på spørsmål 1. Lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig etter tiltalen post 1 og beslutter enstemmig at saken skal behandles på ny med andre dommere, jamfør straffeprosesslovens paragraf 376 a første ledd, første punktum.

Lagretten har svart ja på spørsmål 3 og 4. Lagmannsretten finner at post 1 i tiltalen, som er besluttet behandlet på ny, ved den nye behandlingen bør behandles sammen med post 2 i tiltalen, jamfør straffeprosesslovens paragraf 376 a andre ledd, andre punktum.

Saken mot Eirik Jensen skal etter dette i sin helhet behandles på ny for andre dommere.

Beslutningene jamfør straffeprosessloven (...) er enstemmige.

Eirik Jensen, forsto du denne beslutningen fra lagmannsretten?»

Jensen svarer: «Egentlig ikke, men ja».