avslørt av mobilsvarer:

Hevder sønnen ble mobbet av rektor og lærere – skulle lokkes i en felle

OTTA (TV 2): Over 7000 elever oppgir at de mobbes av voksne på skolen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sønnen fortalte moren og faren at han ble utsatt for nedsettende kommentarer fra to lærere, noe de benektet.

Avsløringen kom da en beskjed fra rektor ble liggende igjen på svareren til moren. Han satt da sammen med lærerne og glemte å legge på, da hun ikke tok telefonen.

Sitte på do

I opptaket på svareren snakker de to lærerne og rektor om å fotfølge eleven med en assistent og la han sitte på do, under oppsyn, om han ikke ville inn i klasserommet.

De diskuterer også å legge ut åte for å prøve og ta gutten, som de mistenkte for tyveri.

Utdrag fra opptaket:

Lærer 1: Det kan jo hende det dukker opp noe mer nå da.

Lærer 2: Det går ikke an å legge ut åte til ham da?

Rektor: Jo, jeg lurer på det. Om vi skulle prøvd oss på det. Men vi skulle egentlig hatt….hvis vi får til dette…Jeg har gjort det før så vi skal få det til.

7160 elever mobbes

Foreldrene, Unni Joten og Geir Ekren, forteller for første gang om sønnens ungdomskoletid, som ble avsluttet sommeren 2017. Opptaket på svareren ble lagt igjen året før, i mars 2016.

I dag ble også tallene fra den store nasjonale elevundersøkelsen offentliggjort. Over 7000 elever oppgir at de mobbes av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Foreldrene og sønnen, som ikke ønsker å filmes, håper deres historie kan føre til økt søkelys på slike saker, som sjelden kommer fram i lyset.

Uakseptabelt

– Rektor ringte meg, da mobilen min lå på et annet rom. Han må ha glemt å legge på, slik at det lå en beskjed på svareren min. Jeg trodde ikke det jeg hørte. Men det ga oss endelig dokumentasjon på at de snakket nedsettende om sønnen vår, slik han hadde fortalt oss, sier Unni Joten til TV 2.

Lærerne og den tidligere rektoren har via Sel kommune gitt beskjed om at de ikke ønsker å kommentere saken overfor TV 2. Men kommunalsjefen, Kristin Rønn Gårderløkken karakteriserer det som sies på opptaket som uakseptabelt og beklager.

Forandret seg

Det var i 8. klasse foreldrene merket at sønnen forandret seg. Han ble nedstemt, lei seg og ikke hadde lyst til å gå på skolen.

– Han fortalte meg ting som hadde skjedd og jeg pratet jo ofte med lærer. Da kom det jo en litt annen versjon. Så jeg hadde jo litt problemer med hvem jeg skulle tro på, forteller moren.

Det sønnen fortalte moren var at lærerne snakket nedsettende til ham. Det skulle også ha skjedd foran klassen.

– Han hadde mange samtaler med lærere. Den ene hadde blant annet sagt:

Hva skal det bli av deg. Det er snart ingen vits at du er her. For du kommer ikke til å komme inn på videregående. Hva skal du gjøre resten av livet. Kjøre gammel Volvo og gå på NAV?

Lærerne benekter

Lærerne har overfor foreldrene benektet at de har sagt slike ting.

Mens moren og faren nevner flere eksempler de har fått fra sønnen om nedsettende snakk.

BEKLAGER: Kommunalsjef Kristin Rønn Gåderløkken legger seg flat og beklager overfor gutten og foreldrene. Foto: Olav Wold
BEKLAGER: Kommunalsjef Kristin Rønn Gåderløkken legger seg flat og beklager overfor gutten og foreldrene. Foto: Olav Wold

Kommunalsjefen ønsker ikke å kommentere dette fordi det er forskjellige versjoner av det som beskrives.

– Dette er en alvorlig sak for Sel kommune. Når en av våre elever ikke føler seg ivaretatt og verdsatt så har ikke vi lykkes i vårt arbeid med et godt skolemiljø til tross for de tiltakene som var satt inn, sier hun.

Flere forhold

– Han følte også at skolen ikke ville ha ham med på en skoletur og ble ofte satt sammen med elever han ikke kom så godt overens med, da det var gruppearbeid, forteller faren.

– Etter hvert som det ble verre hadde han problemer med å gå inn i klasserommet. Han satt gjerne på do i stedet for å gå inn. Han følte seg ikke velkommen på skolen, forteller Unni Joten.

Det ble mange møter om tiltak og diskusjoner med lærerne.

De benektet at de snakket nedsettende til sønnen vår, sier far, Geir Ekren.

– De har aldri tatt selvkritikk på noe, uansett, sier moren.

Avslørende opptak

Men da gutten gikk i 9. klasse kom telefonen fra rektor, som ikke jobber lenger ved skolen. Og da foreldrene oppdaget beskjeden på svareren måtte de høre den flere ganger for å tro det var sant.

– De planlegger blant annet å legge ut åte for å klare å ta ham for tyveri og de snakker på en nedsettende måte, sier foreldrene.

I opptaket diskuterer lærerne og rektor også om en assistent skulle fotfølge gutten hele dagen.

Lærer: Da har han valget selv, inn i klasserommet, gjøre det han skal, få hjelp i alle timer. Eller sitte på do å få folk til å stå å passe på seg.

Rektor: Jeg tror vi lanserer det, jeg.

Opptaket bekrefter

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er ille. Men jeg ble litt lettet også. For den nedsettende tonen i opptaket bekreftet at det vår sønn og vi hadde sagt i lang tid, var sant. Det jo helt vilt at de snakker om å legge ut åte for å ta ham for noe. Og at de vil la ham sitte på do om han ikke dukker opp i timen, viser hvor liten interessen var for å hjelpe sønnen vår med å få utnyttet sitt lærepotensial, sier moren.

Beklager sterkt

Kommunalsjef Kristin Gårderløkken beklager sterkt det som sies på opptaket moren fikk på svareren.

– Ja det gjør jeg.

– Hva synes du om det?

– Det er helt uakseptabelt og det er på ingen måte representativt for slik vi ønsker å ha det i Sel-skolen. Det formidler ikke det elevsynet som vi ønsker. Det er viktig for oss å understreke dette fordi alle foreldre skal være trygge på at deres unger blir ivaretatt og blir omtalt med respekt og på en verdig måte til barnets beste.

– Er det sånn at skolen også tidligere har lagt ut åte, altså feller, for å ta elever?

– Det har jeg ingen kommentar til

Fikk fullt medhold

Foreldrene hadde møte med rektor og lærerne om opptaket og hevder at de heller ikke da fikk noen innrømmelser.

Men etter at opptaket ble kjent og foreldrene hadde klaget saken inn for fylkesmannen, vedtok skolen at sønnen skulle få bytte klasse. Dette hadde foreldrene og eleven lenge bedt om for å bedre situasjonen.

Foreldrene fikk også støtte fra Barnevernet i kommunen da de sendte klagen til fylkesmannen. Og der fikk de fullt medhold. Skolen hadde brutt loven om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø.

– Fylkesmannen mener det framgår klart av sakens skriftlige og muntlige opplysninger samlet sett at eleven opplever at skolemiljøet ikke fremmer helse, trivsel og opplæring, heter det i vedtaket, som ikke tar stilling til hver enkelt påstand.

Konsekvenser

Men til tross for at familien fikk medhold, forteller foreldrene at vanskelighetene fortsatte for gutten.

– Da var det rektor som kom med påstander om mye forskjellig. Og som overså sønnen vår og ikke hilste på ham, forteller moren.

TV 2 har forsøkt å kontakte den tidligere rektoren. Han har gitt bekjed via kommunen om at han ikke ønsker å gi noen kommentarer til saken.

Kommunen vil ikke å svare på om saken har fått noen konsekvenser for lærerne og rektoren.

– Kommunen har sine prosedyrer og utover det ønsker jeg ikke å kommentere det, sier kommunalsjefen.

Skapte bekymring

I vedtaket fra fylkesmannen står det også at det er dokumentert at eleven har utvist en adferd over tid som har skapt bekymring og vært utfordrende å håndtere for skolens ansatte. Og at det er beskrevet episoder hvor eleven har opptrådt på en slik måte at skolepersonalet har vært forpliktet til å gripe inn.

– Han har sine utfordringer og han er ikke så glad i at folk skal bestemme. Det har vi vært åpne på hele veien. Men det er jo ingen grunn til å behandle ham slik, uansett, sier moren..

Iverksatte tiltak

Kommunalsjefen sier saken har bidratt til at Sel kommune har iverksatt flere tiltak i forhold til mobbing.

– Ja, vi har jobbet systematisk med relasjonskompetanse, kulturbygging og med fokus på elevsyn, sier hun.

Gutten fikk problemer etter ungdomskolen og droppet ut av videregående. Foreldrene er ikke i tvil om at årsaken var hendelsene på ungdomskolen. Nå er han i jobb og sier han har det bra. Men familien er skuffet over både skolen og kommunen. De mener de aldri har fått en skikkelig beklagelse fra de ansvarlige. Dette avviser Kristin Rønn Gårderløkken og viser til at at de har hatt møter med foreldrene og at kommunens beklager i sitt svar til fylkesmannen.

Håper flere forteller

– Det er jo trist at foreldrene har opplevd det slik, men kommunen har beklaget og vi kan beklage på nytt, Den hendelsen som skjedde med deres sønn er veldig beklagelig, sier hun.

Moren og faren håper deres historie kan bidra til mer søkelys på skoleelever som opplever at de blir mobbet av lærere og voksne på skolen.

– Jeg håper flere tør ta steget å si fra om de har vært borte i slike ting. For det er mye av det. Å få en slutt på det klar man sikkert ikke. Men det burde ivertfall komme litt er fram i lyset, sier moren.