Protestene mot bomring i Drammen er sterke - hittil har mer enn 28.000 skrevet under på listene, og nye navn kommer til hver eneste dag.
Protestene mot bomring i Drammen er sterke - hittil har mer enn 28.000 skrevet under på listene, og nye navn kommer til hver eneste dag.

Bomringen kan koste bilistene en månedslønn

Det blir 24 bomstasjoner bare i sentrum.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom planene for Buskerudbypakke 2 blir gjennomført som vedtatt, blir det veldig dyrt for beboerne i Drammen neste år. Da planlegges det innført et bomring-system som kan koste bileiere opp mot 20.000 kroner året i bompenger.

Sagt på en annen måte: For å betale 20.000 av netto lønn, må du tjene minst 30.000 - 35.000 brutto. For noen vil dette bety at en hel netto månedslønn må avsettes til å dekke ett års bompenger.

Og da snakker vi om kostnad for én bil. I dag er det ikke uvanlig at familier har to biler.

Men i likhet med protestene omkring den mye omtalte bypakken på Nord-Jæren, så vil heller ikke drammenserne sitte rolig og se på at dette blir tredd ned over hodet på dem: En underskriftskampanje har hittil gitt godt over 28.000 signaturer. Dette utgjør drøyt en tredjedel av alle stemmeberettigede ved siste kommunevalg i de tre kommunene som fra 1. januar 2020 vil utgjøre ny Drammen kommune: Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.

Misliker planene

– Vi er godt fornøyd med den oppslutningen aksjonen «Nei til bomring» har fått. Etter all sannsynlighet finnes det langt flere som er enige i sak, men som ikke gidder å sette navnet på protesten fordi de allerede regner med at «det ikke nytter likevel», sier initiativtakeren til aksjonen, markedsanalytiker Anders K. Lunde til Broom.

Etter at bomring-planene ble kjent, har det vært en lang rekke engasjerte leserinnlegg i lokalavisen Drammens Tidende, og det har også vært protestaksjoner i gatene – både til fots og i saktekjørende biler. Det er mange som har ønsket å vise hvor sterkt de misliker planene.

– Kommer bomringen vil butikkdøden skyte fart i Drammen, frykter Anders K. Lunde, initiativtaker til underskriftskampanjen. Foto: Frank Williksen
– Kommer bomringen vil butikkdøden skyte fart i Drammen, frykter Anders K. Lunde, initiativtaker til underskriftskampanjen. Foto: Frank Williksen

24 bomstasjoner – bare i sentrum

Bomringen i Drammen er en planlagt del av finansieringen av en totalpakke som er kjent som Buskerudbyen, og som har en samlet kostnadsramme på 14,4 milliarder kroner. Her skal, etter planen, bomring Drammen bidra med rundt 700 millioner kroner årlig. Enkel hoderegning tilsier at man på bare ti år har dekket opp halvparten av dette budsjettet. Sannsynligvis mer, siden det må påregnes økning av satsene i en slik periode.

Og det er ikke bare snakk om enkle bommer i inn- og utkjøringene til byen: I selv sentrum vil det bli satt opp ikke mindre enn 24 bomstasjoner i forskjellige gater.

Startet på Jæren - nå er målet et bomfritt Norge

Urettferdig skatteøkning

– Vi mener at et så hardt inngrep i folks privatøkonomi som dette, burde kreve en folkeavstemning, sier en engasjert Anders K. Lunde, som er skuffet over manglende forståelse for folks protester fra politikerne.

– I Drammen bystyre er det bare to partier som har tatt klart standpunkt mot bomring, og det er Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Så da kan kanskje kommunevalget til høsten bli den folkeavstemningen vi trenger ved at folk gir sin stemme til disse partiene, sier han videre.

– Hvorfor er dette så ille? Folk lever jo med bomringer i andre byer også?

– Bompenger er i beste fall en urettferdig skatteøkning for folk som allerede betaler mer enn nok i engangsavgifter, moms og høye avgifter på drivstoff. For noen vil denne bomringen i Drammen kreve en netto månedslønn etter skatt for å betale sine bompenger et helt år. Man skal nemlig ikke være veldig uheldig før bomutgiftene kan komme opp i 19.300 kroner årlig, basert på det forslaget som politikerne nå vil gjennomføre, sier Lunde.

Forlenges ofte

– Dette betyr jo enkelt sagt at man må tjene 30.000 – 35.000 mer brutto pr. år bare for å dekke inn bomkostnadene. Dette vil ikke minst ramme småbarn-familier og folk med ugunstig arbeidstid særlig hardt.

– En del av dette bildet, er dessuten at jo mindre folk tjener, jo lengre unna Drammen sentrum bor de – og desto større blir bombelastningen, så dette har mange rare dimensjoner, understreker Lunde, som ikke er i tvil om at bomsatsene over tid dessuten vil øke jevnt og trutt.

– Vi ser jo også at bomprosjekter som har en tidsbestemt varighet stadig blir forlenget, fordi politikerne finner nye formål å bruke inntektene fra dem til. Bomringen i Buskerudbypakke 2 skal etter planen være i drift fra 2020 til 2034, altså 14 år. Jeg blir ikke forbauset om den blir stående lenger enn det, sier Lunde.

Innfører bompenger for elbil - og de øker kjapt!

Ikke spesielt miljøvennlig

– Nå snakkes det faktisk om at en budsjettsprekk på 300 millioner for det planlagte nye sykehuset også skal finansieres av bomringen, så det finnes jo tydeligvis ingen etiske grenser for hva bilistene skal måtte betale, legger han til.

– Men er det ikke slik at bomring-prosjektet skal bidra til bedre miljø, ved å få folk til å velge andre transportløsninger?

– Å tvinge folk over på dårlige kollektivløsninger skaper ikke bedre miljø. Hvis man dobler antallet bussavganger på mange ruter for å gi et bedre tilbud, så blir jo effekten heller den motsatte. Det blir dobbelt så mange busser på veiene med økt slitasje. Mange av disse bussene vil dessuten gå med veldig få passasjerer, og da er slett ikke bussen spesielt miljøvennlig heller, sier Anders K. Lunde.

– Galskap å kjøre gjennom et prosjekt til 14,4 milliarder uten konsekvensutredning, mener Anders K. Lunde. Foto: Frank Williksen
– Galskap å kjøre gjennom et prosjekt til 14,4 milliarder uten konsekvensutredning, mener Anders K. Lunde. Foto: Frank Williksen

Stønadsmottakere i stedet for bidragsytere

– Den foreslåtte bomringen er på ingen måte noen god løsning for Drammen. Den kraftige ekstrabelastningen på folks privatøkonomi burde alene være nok til å få politikerne til å snu og tenke nytt.

– Men det er flere negative faktorer. En av dem er næringslivet, og butikkene i Drammen sentrum. Trolig vil vi ganske snart se en økende butikkdød med tap av mange arbeidsplasser. Og de som går ut av arbeidslivet, går ofte – for kortere eller lengre perioder – inn i NAV-systemet. Dermed endrer de status fra å være aktive bidragsytere til samfunnet til å bli stønadsmottakere.

Konsekvensutredning trengs!

– En slik bomring i Drammen vil selvsagt sette fart på omsetningen i store kjøpesenter som, ligger utenfor Drammens grenser, og det som kjøpes mer et sted, kjøpes det mindre av et annet sted, sier Lunde, som savner et helhetsbilde som også viser de negative virkningene av bomringen – ikke bare fokuserer på de 700 millionene den skal innbringe årlig:

– Ja, jeg savner sterkt en seriøs konsekvensutredning. For meg er det helt ufattelig at man lanserer et så omfattende prosjekt med en total kostnadsramme på 14,4 milliarder uten samtidig å sette av noen kroner til å utrede skikkelig hvilke virkninger dette får for innbyggere, næringsliv og samtunn totalt, slutter Anders K. Lunde.

NAF advarer: Bompenger skviser ut dem som ikke har noe valg

Se video: Polske Patryk avslører uforsvarlig lange arbeidsdager