Et Seahawk-helikopter lander på dekket til hangarskipet USS «Harry S. Truman» under NATO-øvelsen Trident Juncture.
Et Seahawk-helikopter lander på dekket til hangarskipet USS «Harry S. Truman» under NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Joseph A.D. Phillips/US Navy

TV 2 avslører: Nå kunne Norge hatt fullt operative Seahawk-helikoptre – Forsvaret fikk nei

Det amerikanske helikopteret var Luftforsvarets eneste anbefalte alternativ til NH90.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag skal en rekke forsvarsministre svare for skandalekjøpet av NH90-helikoptrene til Forsvaret.

Kjøpet er blitt en av de mest problematiske forsvarsanskaffelsene noensinne. Kostnadsrammen ligger på over 8 milliarder kroner.

Riksrevisor Per-Kristian Foss har sagt til TV 2 at forsinkelsen er alvorlig for Kystvaktens evne til overvåking og livredning, og fregattenes evne til å drive anti-ubåtkrigføring.

De 14 NH90-helikoptrene som Forsvarsdepartementet vedtok å kjøpe i 2001, skulle leveres i årene 2005–2008.

Ti år senere har Norge fått åtte maskiner. Seks av dem kan bare brukes til trening.

– De helikoptrene flyr, og akkurat det at de flyr, fungerer relativt greit. Men de er ikke tilpasset og kan ikke gjøre noe arbeid for Sjøforsvaret, verken om bord på Kystvakten eller om bord på marinens fartøy, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under kontrollhøringen i februar 2017.

Da var de norske NH90-helikoptrene ennå ikke fullt ut operative. Ifølge Riksrevisjonen var kun ett helikopter tilgjengelig i 2017.

De øvrige helikoptrene sto på bakken i påvente av reservedeler og vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet har vært 15 ganger så høyt som opprinnelig forutsatt.

I januar 2018 skrev Teknisk Ukeblad at det første ferdige NH90-helikopteret var levert etter ti år.

Et dansk Seahawk-helikopter på dekket til HDMS Esbern Snare ved Færøyene.
Et dansk Seahawk-helikopter på dekket til HDMS Esbern Snare ved Færøyene. Foto: forsvaret.dk

Måneden etter gikk forsvarssjefen inn for at helikoptrene ikke skal tas i bruk av kystvakten.​

– Eneste anbefalte alternativ

Dokumenter som TV 2 har fått innsyn i, viser at Sikorsky Seahawk, det amerikanske helikopteralternativet som Luftforsvaret vurderte, kunne forventes å tas i bruk allerede fra 2017.

Til sammenligning anskaffet det danske forsvaret ni Seahawk som hyllevare, og mottok de første helikoptrene i 2016.

Luftforsvaret fikk i 2012 i oppdrag å vurdere alternativer til NH90-helikopteret.
Luftforsvaret fikk i 2012 i oppdrag å vurdere alternativer til NH90-helikopteret. Foto: faksimile

I desember 2017 var det første danske MH60R Seahawk operativt i Nordatlanteren.

Sverige valgte samme produsent.

Svenskene hastekjøpte Black Hawk-helikoptre, og fikk de første helikoptrene fra Sikorsky i 2011.

I 2012 ble det klart at Forsvarets «superhelikopter» NH90 var syv år forsinket. Da ble situasjonen beskrevet som såpass alvorlig at Forsvaret ble bedt om å se etter andre leverandører.

Økende usikkerhet og manglende tillit til NH90-leveransene førte til at Forsvarsdepartementet i juni 2012 ga Luftforsvaret i oppdrag å se etter alternativer.

I august 2012 svarte Luftforsvaret at amerikanske Sikorsky Seahawk var det «eneste anbefalte alternativ» dersom NH90-kontrakten ble kansellert.

I anbefalingen fra tidligere generalinspektør for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad, heter det at «operative kystvaktleveranser med Seahawk kunne forventes fra 2017».

Hurtiganskaffelse

Dette skrev generalinspektøren for Luftforsvaret til Forsvarsdepartementet:

I vurderingen fra august 2012 sier Luftforsvaret at Seahawk er «eneste anbefalte alternativ» dersom NH-kontrakten ble kansellert.
I vurderingen fra august 2012 sier Luftforsvaret at Seahawk er «eneste anbefalte alternativ» dersom NH-kontrakten ble kansellert. Foto: faksimile
 • «En anskaffelse av Seahawk i stedet for NH90 vil kreve høy prioritering og fokus på rask saksbehandling for å komme til operativ anvendelse uten langvarig bortfatt av helikopterkapasitet til kystvaktoperasjoner. En slik hurtiganskaffelse forutsetter opprettelse av en FMS-case (Foreign Military Sales, red. anm.) med US Navy.»
 • «Basert på opplysninger om Australias anskaffelse og nasjonale erfaringer med FMS-anskaffelser bør operative kystvaktleveranser med Seahawk kunne forventes fra 2017. Dette forutsetter en stram tidslinje.»
 • «Dersom NH90-kontrakten besluttes kansellert vil en FMS-anskaffelse av et antall Seahawk MH60R være eneste anbefalte alternativ for å fylle rollen som de norske NH90-helikoptrene er tiltenkt i Kystvakten og Fregattvåpenet.»
 • «Alternativ løsning blir en stor utfordring i forhold til ressursbruk. Eneste antatt brukbare løsning vil være å foreta et hurtiginnkjøp av Seahawk MH60R over FMS hvis det blir besluttet å kansellere NH90-kontrakten.
 • For å minimalisere tid bør det i så fall også vurderes muligheter og kostnader for en leasingavtale (inkl teknisk støtte) med US Navy for et mindre antall Seahawk for bruk til KV og Fregattvåpenet frem til levering av egne helikoptre.»
Finn Kristian Hannestad var generalinspektør i Luftforsvaret fra 2010 til 2014.
Finn Kristian Hannestad var generalinspektør i Luftforsvaret fra 2010 til 2014. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Dersom US Navy tillot leasing av et mindre antall Seahawk, ville det kunne åpne for at norske besetninger kunne levere operativt før mottak av egne helikoptre, heter det i dokumentet.

Finn Kristian Hannestad er gjort kjent med at TV 2 omtaler vurderingen han ga i 2012, men ønsker ikke å kommentere saken. Generalmajoren er i dag Forsvarets veteraninspektør.

På tidspunktet Norge vurderte Seahawk-helikopteret, var det også mulighet for å kjøpe brukte Black Hawk-helikoptre «til en rimelig penge» fra amerikanerne, har tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fortalt. Det norske forsvaret kunne dermed hatt to fungerende helikoptersystemer fra samme produsent.

Daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) og departementsråd Morten Tiller besøkte Sikorsky-fabrikken i USA i september 2012, og fikk se produksjonslinjene for både Seahawk- og Black Hawk-helikoptre.​

– En stor tragedie

Mandag vil høringen på Stortinget åpne med en fagmilitær del.

Disse skal forklare seg:

 • Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell
 • Petter Jansen, sjef Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Admiral Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef
 • Bjørn Tore Godal (Ap)
 • Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
 • Grete Faremo (Ap)
 • Espen Barth Eide (Ap)
 • Ine Eriksen Søreide (H)
 • Frank Bakke-Jensen (H)

Kilde: Stortinget.no

Før fem tidligere forsvarsministre skal forklare seg, er det forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som skal svare på komiteens spørsmål om den svært problematiske innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret.​

Bruun-Hanssen har tidligere forklart at hans klare råd som sjef for Marinen til daværende forsvarssjef Harald Sunde, var å kjøpe ferdige amerikanske helikoptre.

– Dette ble det også enighet om innad, i hvert fall mellom Sjøforsvaret og forsvarssjefen, og det ble fremmet som en anbefaling til departementet, sa Bruun-Hanssen i kontrollhøringen i 2017.

Et NH90-helikopter utenfor Bodø.
Et NH90-helikopter utenfor Bodø. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

– Etter alle analyser og gjennomganger, både i forsvaret og i departementet, falt konklusjonen på at vi måtte fortsette med NH90-helikopteret. Dette er en stor tragedie, sa Sunde.

Etter at Luftforsvaret i august 2012 vurderte Seahawk som et alternativ, bestemte Forsvarsdepartementet i mars 2013 for å fortsette med NH90.

– På bakgrunn av utsiktene til forbedrede leveranser av NH90 med hensyn til kvalitet og tid fortsetter vi inntil videre med NH90, heter det i et internt notat datert 8. mars 2013.

Noen dager senere ble Forsvarets logistikkorganisasjon orientert om departementets beslutning, som var undertegnet av en avdelingsdirektør og en oberstløytnant.