juryen på sitt tredje døgn i jensen-saken:

– Jeg kan ikke huske at en jury har brukt så lang tid

I 50 år har Inge D. Hanssen dekket rettsaker. Han har aldri før opplevd at juryen har brukt så lang tid på en kjennelse, som i Jensen-saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag trakk juryen seg tilbake for å avgjøre skjebnen til Eirik Jensen.

På forhånd var det ventet at juryen ville være klar fredag med sitt svar på om den tidligere politimannen er skyldig i å ha medvirket til at Gjermund Cappelen kunne smugle inn tonnevis med hasj til Norge.

Men fredag ble det kjent at kjennelsen ikke ville komme før helgen likevel.

– Lagretten vil fortsette sitt arbeid førstkommende lørdag og eventuelt søndag. Hvis lagrettens kjennelse foreligger i løpet av helgen, vil det bli satt rett, skrev Annicken S. Michaelsen, rådgiver i Borgarting lagmannsrett i en pressemelding fredag ettermiddag.

På sitt tredje døgn

Dermed trer juryen inn i sitt tredje døgn, uten en kjennelse.

Inge D. Hanssen, rettskommentar i TV 2, dekket sin første rettsak for 50 år siden. Han har aldri før opplevd at juryen har brukt så lang tid på en kjennelse.

– Jeg har dekket en del rettsaker i lagmannsretten gjennom årene, men jeg kan ikke huske at en jury har brukt så lang tid, sier Hanssen og sammenligner Jensen-saken med Nokas-saken og Orderud-saken, der juryen brukte halvannet døgn på å bli enige.

Likevel ser han ikke på tidsbruken som noe negativt.

– Jeg synes det er betryggende at de bruker tid. Det er svært materiale de skal igjennom. De følger lagmannens oppfordring om å bruke tid, og om å gå nøye gjennom dette, forteller han.

– Kan være en fordel

Den lange tidsbruken kan slå begge veier for Jensen. Hanssen er forsiktig med å kommentere hva han tror juryen vil komme fram til i løpet av de neste dagene.

– Man kan kanskje si at det er en liten fordel for Jensen, men det er en ren spekulasjon, påpeker Hanssen og legger til:

– Men innholdet i diskusjonene får vi aldri vite noe som helst om, heller ikke stemmetallene.

Vil ha 21 års fengsel

28. august i fjor begynte ankesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen, som i Oslo tingrett i september 2017 ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Tingretten mente, i likhet med Spesialenheten, at Jensen var en sentral brikke i narkotikaimperiet til hasjbaronen Gjermund Cappelen.

Jensen har hele tiden nektet for at han kjente til Cappelens hasj-virksomhet, men Spesialenheten mener han må ha kjent til Cappelens virksomhet siden 1993.

Da skal Jensen ha vært involvert i et beslag mot Cappelen, og Spesialenheten viser til omfattende dokumentasjon fra beslag i Jensens leilighet, og fra loggføring og notater fra Jensens politikarriere.

Ved 13-tiden onsdag trakk juryen seg tilbake for rådslagning. Dommer Kristel Heyerdal rettsbelæringen for juryen før de trakk seg tilbake. Påtalemyndigheten i saken vil ha 21 års fengsel, mens Eirik Jensen og hans forsvarere ba om full frifinnelse.

Dette skal juryen svare på

Juryen består av fem menn og fem kvinner. Dersom flere enn seks svarer ja på at Eirik Jensen er skyldig, blir han dømt. Om fire svarer nei, blir han frifunnet. Offentligheten vil aldri få en begrunnelsen som forteller hvorfor juryen svarer som de gjør.

Juryen skal ta utgangspunkt i et spørsmålsskrift som er formulert på bakgrunnen av anklagene fra påtalemyndigheten.

Det første spørsmålet juryen må ta stilling til når de trekker seg tilbake onsdag, er følgende: «Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?».

Bakgrunnen for spørsmålet er at påtalemyndigheten mener å ha ført bevis for at Jensen i en periode på ni år medvirket til innførsel av store menger hasj.

Dersom syv av ti jurymedlemmer svarer ja på på det første spørsmålet, må de deretter ta stilling til et tilleggsspørsmål om narkotikaovertredelsen gjelder et «meget betydelig kvantum».

Det tredje spørsmålet juryen må besvare er: «Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?». Hvis de svarer ja må dette, må juryen deretter ta stilling til om korrupsjonen er å anse som grov.

Juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmålet. Dersom Jensen blir funnet skyldig vil en fagdommer, juryens ordfører, og tre andre fra juryen som trekkes ut ved loddtrekning, avgjøre hvor lang straff han skal få.

Ankesaken er historisk, ettersom det blir den siste rettsaken i Norge der skyldspørsmålet skal avgjøres av en jury.