Harald ble lovet en støyfri hverdag – ett år senere vil ikke firmaet møte ham

TV 2 hjelper deg: For over ett år siden lovet de ansvarlige å ordne opp i saken, men Harald plages fortsatt av støy.

– Jeg lover at denne karen her skal vi virkelig få fornøyd, og jeg gir meg ikke før Harald og jeg kan sitte i leiligheten og kose oss, sa Tarjei Finsrud for over ett år siden på TV 2 hjelper deg.

Se TV 2 hjelper deg torsdag kl 20.30.

Finsrud representerer firmaet Høvdingplassen AS, som leier ut lokalene til treningssenteret.

Mye støy den gang

Harald Østeraas og kona Oddbjørg bor i en leilighet i Melhus kommune som ligger rett over et treningssenter. Da TV 2 hjelper deg var hos Harald i oktober 2017, så var de svært plaget av støyen fra treningssenteret.

– Bassen er ganske jevn og den er ganske så irriterende, for den trøkker i veggene. Så kommer denne instruktøren og hyler og skriker og bærer seg. Bøy og tøy og strekk, bøy og tøy og strekk, forklarte Harald den gangen.

Problemet ikke borte

Den gang viste en rapport at støynivået i leiligheten lå på mellom 30 og 40 desibel, såkalt dBA, med topper opp mot 60 dBA. Maksverdiene i stue og soverom er egentlig på 27 desibel.

Men til tross for lovnader fra de ansvarlige den gang, så har ikke støyproblemet i leiligheten til Harald og konen blitt borte.

– Nei, det har ikke blitt bedre, det har blitt verre. Lydnivået har vel blitt høyere og antall timer med støy, skikkelig støy har blitt flere, forteller Harald.

– Det er den bassen, den går i veggene her oppe og du blir utrolig lei av den, legger han til.

Harald og hans kone er ikke de eneste som plages av støy fra treningssenteret. Andre naboer har også klaget.

OVER GRENSEN: Støymålingen utført av Truls Gjestland indikerer at støynivået i leiligheten er over de lovlige grenseverdiene.
OVER GRENSEN: Støymålingen utført av Truls Gjestland indikerer at støynivået i leiligheten er over de lovlige grenseverdiene.

Ny støymåling

TV 2 hjelper deg ber Truls Gjestland om hjelp til å foreta en ny støymåling. Han jobber til daglig som forsker i SINTEF. Gjestland gjør en støymåling i Haralds leilighet klokken 06.00 om morgenen på en fredag.

– Da kan vi jo se her. Altså grensen for denne leiligheten når det er sånn næringsvirksomhet under her, så skal maksverdien ligge her på 27 desibel, sier Gjestland.

– Vi ser at de fleste av disse målepunktene ligger da over grensen. Stort sett sånn mellom 30-35 desibel, forklarer han.

– Disse grenseverdiene som er satt, de er i utgangspunktet veldig lave, men det er det fordi man egentlig ikke skal høre noe støy fra såkalte tekniske installasjoner.

En klar indikasjon

Gjestland understreker at målingen hans ikke er vitenskapelig utført, men at den gir en god indikasjon på at lydnivået i Harald sin leilighet ligger over grenseverdiene.

– Skal man gjøre dette her veldig ordentlig og vitenskapelig så skal det måles i mange punkter, men det overlater vi til andre. Jeg har bare vært her for å se at det er tydelig at nivåene ligger over det de burde være.

De ansvarlige har gjort flere målinger. Noen viste at lydnivået var for høyt, mens andre viste at lydnivået var innenfor grenseverdiene. Høyttaleranlegget ble også plombert for å sikre at lydnivået ikke kunne overstige grenseverdiene.

STØYKILDEN: Harald Østeraas og konen Oddbjørg bor i en leilighet rett over treningssenteret. Foto: Stein Stie / TV 2 hjelper deg
STØYKILDEN: Harald Østeraas og konen Oddbjørg bor i en leilighet rett over treningssenteret. Foto: Stein Stie / TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper degs måling indikerer at lydnivået igjen er for høyt. Målingen utført av Gjestland blir sendt til Melhus kommune som innkaller aller parter til et møte. Kommunen konkluderer med at de har gjort alle tiltak med selve bygget for å begrense støyen i leilighetene.

Lydnivået må reduseres

– Den eneste måten å løse dette på er å redusere lydnivået, når det er aktivitet. Selvfølgelig, alle sånne ting kan man jo skru på så du må sørge for at ikke noen skrur på det. Det har man ikke kontroll på, sier Gjestland.

Det er firmaet Høvdingen AS som leier ut til treningssenteret som har ansvaret for å ordne opp i saken.

TV 2 hjelper deg har forsøkt å få til et intervju med Tarjei Finsrud som er styremedlem i Høvdingplassen AS, og som for ett år siden lovet at han ikke ville gi seg før Harald var fornøyd. Denne gangen vil han ikke møte oss.

I en e-post skriver han at Høvdingplassen AS mener at målingene som er gjort av vår ekspert, ikke er utført på riktig måte. Mens andre målinger som firmaet selv har fått utført, er korrekte og viser akseptable verdier.

Høvdingplassen AS informerer også om at de denne uken skal montere et akustisk øre og at strømmen vil bli brutt hvis lyden overskrider tillatte grenseverdier.