LØSLATT: Etter et drøyt år innenfor murene her gikk Kriminalomsorgen rettens vei og ba om prøveløslatelse, på grunn av mannens uønsket adferd.
LØSLATT: Etter et drøyt år innenfor murene her gikk Kriminalomsorgen rettens vei og ba om prøveløslatelse, på grunn av mannens uønsket adferd. Foto: NTB Scanpix

Overgriper oppførte seg så dårlig at fengselet ikke ville ha ham

Etter flere forsøk på å voldta kvinner, ble mannen dømt til forvaring. Men han oppførte seg så dårlig i fengselet at han ble prøveløslatt og overført til en døgnbemannet omsorgsbolig. Her tente han på rommet sitt og satte alle beboerne i livsfare.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2009 ble den da 24 år gamle mannen dømt til sju års forvaring, etter at han ved tre anledninger forsøkte å overfalle kvinner og voldta dem.

Ved ett av tilfellene brøt han seg inn på et solstudio på Strømmen storsenter og forsøkte å voldta en ung kvinne som lå og solte seg. Kvinnen reddet seg ut ved å løpe naken ut fra solstudioet.

Få minutter før dette voldtektsforsøket, forsøkte mannen også å antaste en ung kvinne like i nærheten. Her kom to av kvinnens venninner henne til unnsetning og fikk avverget forsøket, ifølge dommen.

Rettspsykiatriske vurderinger av mannen slo fast at han er til generell fare for kvinner.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

– Er farlig for kvinner

Sakkyndige, som har foretatt psykiatriske vurderinger av mannen, beskriver at han nærmest har total mangel på empati.

De sakkyndige mener mannen også har dårlig impulskontroll og er farlig for kvinner – både med tanke på ren vold og seksuelle overgrep.

«Gjentagelsesfaren er nær 100 prosent» står det å lese i de sakkyndiges rapport.

På grunn av stor fare for gjentagelse ble mannen dømt til forvaring av Nedre Romerike tingrett.

Mannen ble fengslet. Men etter drøyt et år i Ila fengsel gikk Kriminalomsorgen rettens vei og ba om prøveløslatelse, på grunn av uønsket adferd i fengselet – der han blant annet hadde gjentatte alvorlige tilnærmelser overfor kvinnelige ansatte.

Kriminalomsorgen ønsket at mannen i stedet ble overført til en døgnbemannet omsorgsbolig med strenge restriksjoner og tett oppfølging hele døgnet. Mannen ble dermed prøveløslatt og overført til en omsorgsbolig.

Særdeles stor gjentagelsesrisiko

Da forvaringsstraffen ble forlenget i 2015 opplyste retten at de ikke kunne forvente en endring i mannens adferd og funksjonsnivå. Det ble vist til sakkyndiges uttalelse om særdeles stor gjentagelsesrisiko, varig omsorgsbehov og mannens uforutsigbarhet.

I begynnelsen av oktober 2017 fikk mannen det for seg at han ville tilbake til Ila fengsel. Han bestemte seg for å sette fyr på omsorgsboligen.

På kvelden 4. oktober 2017 rullet han sammen en madrass på rommet sitt, dynket sengetøyet i parfyme og tente på. Brannen spredte seg raskt og førte til store skader på omsorgsboligen. En ansatt forsøkte å slukke brannen, men måtte gi opp.

Den nå 34 år gamle mannen ble tiltalt for å ha forårsaket brann som lett kunne medført tap av menneskeliv og grovt skadeverk.

Nylig møtte han i Drammen tingrett.

– Ønsket at noen skulle dø

Her ble han blant annet spurt om han hadde tenkt på at andre beboere kunne ha dødd av brannen. Da svarte tiltalte at det så han på som en fordel, fordi han da ville ha større sjanse til å bli overført til fengsel.

Retten er tydelig på at mannen er til fare for omgivelsene. De sakkyndige mener at mannen er nødt til å være i det opplegget han er i nå, for at han ikke skal foreta nye alvorlige handlinger mot barn, kvinner og tilfeldige personer i hans umiddelbare omgivelser.

– Dersom han blir løslatt, uten kontroll, fremstår han som en umiddelbar og ekstremt høy fare for å begå nye, alvorlige og straffbare handlinger, står det å lese i dommen.

Statsadvokat Kristin Røhne ba om fortsatt forvaring, og at han blir værende på en døgnbemannet institusjon.

Sjelden straff

– Denne mannen kan ikke sitte i fengsel, det er ikke mulig verken for han selv eller for de ansatte. Både jeg, forsvareren og retten er enige i at han fortsatt bør prøveløslates og bli værende på en døgnbemannet institusjon. Men at det fremover blir strammet enda mer inn på vilkårene, etter at han klarte å snike en lighter inn på rommet og tenne på, sier Røhne.

Hun sier at det er ytterst få i Norge som er under slike tiltak som denne mannen.

De sakkyndige er klar på at mannen ikke kan sitte i fengsel, og heller ikke plasseres i psykiatrisk institusjon – fordi han er vurdert som tilregnelig og ikke er psykisk syk.

I dommen står det at den tiltalte er i høyrisikogruppen for nye alvorlige straffbare handlinger.

– Det er ikke noe ved personligheten hans som tilsier at det kommer til å bli noen bedring i tilstanden hans, sier Røhne. Ifølge de sakkyndige har i stedet tilstanden hans blitt forsterket.

Tingretten dømte mannen til forvaring på døgnbemannet institusjon i fem nye år. I dommen ilegges han fortsatt svært strenge vilkår.

34-åringen har godtatt dommen, men hans forsvarer, advokat Petter Nistad Simonsen, ønsker ikke å kommentere dommen overfor TV 2.