Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmennene, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten.

Det kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Det er uakseptabelt at elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing. Jeg forventer at skolene følger opp den viktige jobben som må gjøres for å skape et godt skolemiljø for alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Bekymret

Høsten 2018 ble det meldt inn 653 mobbesaker til fylkesmannen, mot 565 på samme tid i fjor.

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til fylkesmannen fortsatt er høyt, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Alt for mange barn har en klump i magen når de går til skolen, og opplever at voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen, sier Sanner.

Tall fra fylkesmannen for høsten 2018 viser at det ble meldt inn flest mobbesaker i Oslo og Akershus. Av 145 innmeldte saker ble det ført brudd på ni av dem.

Trøndelag kommer på andreplass med 66 meldte mobbesaker, hvor av åtte av dem var brudd på aktivitetsplikten.

Mobbetall 2018

Aust- og Vest Agder: 52

Buskerud: 16

Finnmark: 36

Hordaland: 55

Møre og Romsdal: 12

Nordland: 38

Trøndelag: 66

Hedmark: 25

Oppland: 21

Oslo og Akershus: 145

Rogaland: 61

Sogn og Fjordane: 6

Telemark: 20

Troms: 35

Vestfold: 23

Østfold: 42

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Satsningsområde

Én av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbingen ved skoler som har hatt mye mobbing over tid ble nylig evaluert. Fra 2013 fikk 103 skoler i 42 kommuner veiledning fra eksterne veiledere gjennom Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet.

– Skoler som jobber systematisk med bedre og mer inkluderende skolemiljø lykkes. Evalueringen viste at andelen elever som opplevde mobbing gikk kraftig ned på alle skolene. Skolene har blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker og kommunene er blitt bedre til å følge opp. Dette er et arbeid vi kan lykkes med, sier Jan Tore Sanner.

Kunnskapsministeren er klar på at alle barn har rett til en trygg skolehverdag.

– Jeg syntes det er bra at mange finner fram til fylkesmannen. Vi vet at det legger press på kommuner og skoler og fører til en endring for mange elever, sier han.