SNUS: Tallene for snusere her i landet har doblet seg de siste ti årene.
SNUS: Tallene for snusere her i landet har doblet seg de siste ti årene. Foto: Maja Suslin

Nye tobakkstall:

Disse snuser mest

For første gang er det like mange røykere som snusere i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2018 var det 12 prosent av befolkningen mellom 16-74 år som snuste, og tilsvarende mange som røykte daglig.

Tetter gapet mellom snus og røyk

I en ny undersøkelse fra SSB kommer det frem at gapet mellom røykere og snusere stadig tettes.

– De nye tallene viser at omtrent like mange i befolkningen snuser som røyker. Samtidig viser tallene også at trenden hvor flere snuser og færre røyker fortsatt eksisterer, sier Joachim Wettergreen, førstekonsulent i SSB.

I fjor var tallet på de som røyker daglig noe lavere, men ifølge Wettergreen kan økningen i 2018 skyldes noe usikkerhet knyttet til spørreundersøkelser.

– Resultatene for 2018 og 2017 er ganske like, men ved slike spørreundersøkelser vil det alltid være knyttet noe usikkerhet. En robust trend vil man først se over tid, fortsetter han.

Snusbrukerne har blitt dobbelt så mange

Siden 2009 har det vært en tydelig utvikling i nordmenns tobakksvaner.

– Det er den allmennkjente utviklingen hvor færre røyker, mens flere og flere snuser. For ti år siden var det 21 prosent som røykte daglig, mens det kun var seks prosent som snuste daglig. I dag er det 12 prosent som snuser, så dette tallet har doblet seg, sier Wettergreen.

Finnmarkinger snuser, østfoldinger røyker

Undersøkelsen viser også at det er store geografiske forskjeller mellom fylkene.

– Finnmarkinger snuser mest. Der oppgir 16 prosent at de snuser daglig. Til sammenligning er det østfoldinger som røyker mest. Der oppgir 16 prosent at de røyker daglig, fortsetter Wettergreen.

Han forklarer at vestlandet har lave andeler av tobakksbrukere sammenlignet med resten av landet. Spesielt Sogn og Fjordane har tradisjonelt sett hatt lave andeler. Lavest andel røykere i 2018 var det likevel i Oslo.

– Finnmark har hatt en spesielt bratt kurve fra 2008 når det gjelder andel snusbrukere. De har blitt flere. Samtidig har de også hatt en bratt nedgang når det gjelder røykere, sier Wettergreen.