Soldater ved garnisonen i Sør-Varanger overvåker grensen.
Soldater ved garnisonen i Sør-Varanger overvåker grensen. Foto: Peder Torp Mathisen/Forsvaret

E-tjenesten bekrefter: – GPS-utfall nær grensen til Russland

– Våre registreringer blir rapportert til relevante norske myndigheter, opplyser Etterretningstjenesten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke oppsto det forstyrrelser i GPS-signalene nær grensen til Russland og Kolahalvøya. Støysignalene kom fra øst.

Observasjoner som ble gjort fra flere fly, hadde samme karakteristikk som tilfellene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk melding om høsten 2017, mars 2018 og under NATO-øvelsen Trident Juncture.

Ved to anledninger bekreftet Etterretningstjenesten at støysignalene stammet fra russiske landstyrker som brukte elektronisk jamming mot egne styrker.

– Registrert utfall

Nå opplyser Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste at GPS-utfallet i forrige uke ble registrert, uten å gi detaljer.

– Vi kan bekrefte at det i tidsrommet 9.-10. januar 2019, ble registrert utfall av GPS-signaler i grenseområdet Norge-Russland. Våre registreringer blir rapportert til relevante norske myndigheter, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten til TV 2.

Bjergene opplyser ikke om GPS-utfallet fant sted i forbindelse med russisk øvingsvirksomhet eller testing av nye våpensystemer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har imidlertid satt lignende hendelser i sammenheng med Russlands militære opptrapping i nord.

– I nordområdene ser vi resultatene av den omfattende russiske satsingen på militær modernisering. Gjennom høsten har vi sett gjentatte tilfeller av jamming av GPS-signaler. Jamming som rammet norsk sivil virksomhet på Finnmarkskysten, sa forsvarsministeren i sin årlige tale til Oslo Militære Samfund.

Elektronisk jamming

På bakgrunn av informasjon fra Forsvaret ble det besluttet å ikke utføre målinger i mars 2018, ifølge en risikoanalyse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Da øvde russiske landstyrker i Petsjenga-området, og brukte elektronisk jamming mot egne styrker.

– Vi har informasjon som viser at russiske EK-avdelinger var deployerte i øvingsområdet nær Norge. Vi tror at disse avdelingene stod bak bortfallet av GPS-signal over norsk territorium, har etterretningssjef Morten Haga Lunde uttalt om bortfallet av GPS i Finnmark høsten 2017.

Bortfallet av GPS-signaler i Finnmark høsten 2017 er ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde ett av flere russiske tilfeller av mer utfordrende opptreden.

Under årstalen i Oslo Miltære Samfund i mars 2018 beskrev E-sjefen også disse «liksomangrepene» og offensive aktivitetene i 2017:

  • TOKT MOT VARDØ-RADAREN, 24. mars 2017: «Bombeflyene med eskorte gjennomførte offensive profiler før de returnerte til baser på Kola. Totalt deltok ni fly i operasjonen.»
  • TOKT MOT MILITÆRT MÅL I BODØ, 27. mai 2017: «Dette skjedde i samband med en større, alliert luftforsvarsøvelse som Norge ledet, i samarbeid med Sverige og Finland. Her deltok ni fly i operasjonen.»
  • ISKANDER-RAKETTER I BEREDSKAP UNDER ZAPAD: «Flyttingen til Petsjenga-området under øvelsen i fjor høst gjorde at mål i store deler av Nord-Norge var innenfor rekkevidde til missilene.»
  • BASTION-RAKETTER VED GRENSEN: «Tidligere på året deployerte Russland et annet nytt kryssermissilsystem, omtalt som Bastion. Systemet inngår i en serie nye russiske missiltyper som er utviklet blant annet for å kunne forsvare havområdene i nord. På samme måte som Iskander, har Bastion stor mobilitet og lang rekkevidde.»​

TV 2 har bedt om innsyn i rapportene som Etterretningstjenesten i fjor høst leverte til norske myndigheter om den elektroniske jammingen, men har fått beskjed om at disse opplysningene holdes hemmelig av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser.

Russland har investert tungt i systemer for elektronisk krigføring som er i stand til å slå ut signalene for mobiltelefoni, satelittkommikasjon og GPS, og har allerede benyttet såkalt «spoofing» – forfalsking av GPS-signaler – i elektronisk krigføring på slagmarken i Øst-Ukraina.