Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, ønsker færre innvandrere til Norge.
Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, ønsker færre innvandrere til Norge. Foto: Berg-rusten, Ole / NTB scanpix

regjeringsforhandlingene:

Nekter å inngå kompromiss på antall innvandrere

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, sier at det ikke er aktuelt «å gi og ta» når det gjelder innvandring til Norge. Samtidig sier lederen i Oslo Frp at hun ikke ønsker flere innvandrere til Oslo.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er ikke sånn at vi forhandler for å få et nullsum-spill når det gjelder innvandring. Da må resultatet være at det kommer færre innvandrere til Norge, for det er viktig for å ha en bærekrafig innvandringspolitikk, sier Jon Helgheim til TV 2.

Lederen i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, er enig med Helgheim. Hun sier at det i tillegg er viktig at det ikke kommer flere innvandrere til Oslo.

– Vi ønsker ikke innvandring, kvoteflyktninger eller familieinnvandring til Oslo på grunn av de utfordringene vi har med integrering i hovedstaden, sier hun til TV 2.

Sto frem som vinnere

Da regjeringspartiene forhandlet på Jeløya i fjor, stod både Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande fram som vinnere da de presenterte den nye plattformen.

Grande listet opp flere kvoteflyktninger og økt satsing på integrering som sine seire. Venstre fikk også gjennomslag for at flere «Oktoberbarn» skulle få mulighet til å behandle asylsøknaden på nytt.

Siv Jensen kunne på sin side skryte av økte krav til norsk statsborgerskap og forbud mot niqab i barnehage og utdanningssituasjoner. Frp fikk inn bruk av DNA-tester i alle familiegjenforeningssaker, strengere krav til forsørgerevne og innstramming hva gjelder familiegjenforening.

Økningen i antallet kvoteflyktninger til 3.000 i 2019 er et resultat fra Jeløya-forhandlingene, der det heter at regjeringen skal «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter».

– Store innstramminger

Det rekordlave antallet asylsøkere til Norge i fjor har ført til at KrF vil høyne antallet kvoteflyktninger ytterligere.

Men at Venstre og KrF skal stå igjen som vinnere på når det gjelder innvandring er ikke aktuelt, ifølge Helgheim.

– Frp har vært tydelige på at det er viktig for oss å få store innstramminger i innvandringspolitikken, og det er det partiet jobber for. Vi er ikke ute etter å gi på det ene området og ta på det andre, slik at det går «opp i opp», sier han.

– Men er Frp villig til å gi etter for å redde regjeringsprosjektet?

– Vi er opptatt av politikken. Vi vil ha gjennomslag for mest mulig Frp-politikk. Det er det viktigste for oss, og så tror jeg at de fleste hos oss har det fokuset, og så får andre ting komme i andre rekke.

Hemmelig votering

Flere sentrale stortingspolitikere framholder overfor TV 2 at de kommer til å stemme ned en framforhandlet regjeringsplattform hvis Frp ikke har tydelige seire på innvandring.

Det vil også komme krav om skriftlig, hemmelig avstemming i landsstyret om regjeringserklæringen. Lederen i Oslo Frp, Tone Ims Larssen er en av de som ønsker dette.

– Jeg tenker at det er naturlig at man har skriftlig votering, for da får man satt seg godt inn i sakene. Det kan jo være ting som man føler seg mer trygg på hvis det er skriftlig votering, sier hun til TV2.

Leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, støtter Helgheim. Foto: TV 2
Leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, støtter Helgheim. Foto: TV 2

Ifølge partiets vedtekter er det nok at ett medlem i landsstyret krever skriftlig avstemming, men det har vært diskusjon om dette gjelder i alle saker.

Det hersker taushet blant andre som støtte skriftlig votering etter at partiledelsen umiddelbart slo ned på stortingsrepresentant Per-Willy Amundsens uttalelser til TV 2 i forrige uke om at det var spilt inn et forslag i forhandlingene om kutt i barnetrygden for å stimulere til at innvandrere føder færre barn.

I en e-post rett etter innslaget på TV 2 kom partiledelsen med med en innstendig oppfordring om at ingen kommer med uttalelser som skaper problemer for forhandlerne i innspurten.

Frp-seire viktigere enn regjeringsdeltagelse

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim sier han ikke vil spekulere i om Frps landsstyre kan komme til å stemme mot en ny regjeringsplattform, men han utelukker det ikke.

Politisk gjennomslag er viktigere enn å sitte i regjering for Frp, ifølge ham.

– Vi er opptatt av politikken. Det er en styrke Frp har. Politikken teller mer enn posisjoner og samarbeidspartnere. Hvis det er et bra utfall fra forhandlingen, så kommer vi til å stemme for det, men er ikke innholdet bra nok, så kommer vi nok til å si fra om det, også. Spekulasjoner om hvem som bør sitte med hvem kommer i andre rekke.

– Så hvis resultatet ikke er optimalt, holder man seg ikke bare for nesa og stemmer for å få KrF inn i regjering?

– Politikken er det viktigste, fastslår Helgheim.

Lederen i Oslopartiet, Ims Larssen viser også til at det ikke blir noen umiddelbar krise hvis regjeringserklæringen forkastes av partiet.

– Vi sitter jo allerede i regjering, noe vi gjør inntil den får et eventuelt flertall mot seg i Stortinget. Dette er jeg veldig rolig på. Og så får vi løse eventuelle problemer i Stortinget når den tid kommer, sier hun til TV 2.