Pensjonist dømt til over 12 år i fengsel for nettovergrep

AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim krevde 12 års fengsel for nettovergriperen. Retten mente dette var for lite. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim krevde 12 års fengsel for nettovergriperen. Retten mente dette var for lite. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
ÅLESUND (TV 2) Aktor Ingvild Thorn Nordheim krevde 12 års fengsel i straffesaken mot en pensjonist som har begått brutale nettovergrep mot 65 barn. Tingretten mente dette var for lite og økte straffen.

Søre Sunnmøre tingrett har dømt mannen i 70-årene til ubetinget fengsel i 12 år og seks måneder.

Hjemme i ei bygd på Sunnmøre satt mannen og bestilte groteske nettovergrep mot jenter helt ned i tre-fireårsalderen. Ifølge aktor skal mannen ha betalt nærmere 500 000 kroner for å få overgrepene gjennomført.

«Tiltalte har i si forklaring sagt at motivet hans for å vere inne på desse sidene og nytte desse tenestane, var at han på grunn av medisinske forhold, ikkje kunne få ereksjon», heter det i dommen fra tingretten.

«Han oppsøkte derfor vaksenpornosider der utgangspunktet var vaksen chat. Tiltalte forklarte at han ønskte å bidra med pengar til mat og utdanning til desse personane og at det også var ein motivasjon for å vere med på privat chat. Retten finn å ikkje kunne legge vekt på denne delen av tiltalte si forklaring.»

Svært unge barn

I dommen går det frem at tingretten mener at overgrepene er svært krenkende.

«Retten finn det særleg kreinkande at overgrepa vert filma og formidla direkte over internett. Dette gjer at dei fornærma ikkje har kontroll over kven som ser dette. Dei har ikkje kontroll over kven som ser det i sanntid. Dei veit heller ikkje om filminga vert lagra og formidla til andre.»

Ved hjelp av et spesielt program, ble det tatt skjermbilder av direkteoverførte overgrep. Totalt fant politiet 36 000 bilder på mannens datatutstyr som på en rystende måte dokumenterer overgrepene.

«Retten har fått presentert eit svært lite men representativt utval av bilete og filmar. For det materialet retten har sett er det ingen rimeleg eller fornuftig tvil om at dei fleste borna er ti år eller yngre og materialet viser til dels grove og svært grove overgrep mot heilt små born», skriver tingretten i sin avgjørelse.

Strengere straff

Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i 12 år. Søre Sunnmøre tingrett mener dette var for lite.

«Retten meiner aktor ikkje har lagt stor nok vekt på borna sin til dels svært unge alder kombinert med at dei alvorlegaste lovbrota gjeld nettopp born retten har funne bevist er under ti år. Vidare har retten lagt stor vekt på at tiltalte gjennom sine handlingar har vore med på å oppretthalde ein brutal sexindustri som på det grovaste utnytter små og sårbare born for eiga vinning. Det er såleis sterke allmennpreventive omsyn som gjer seg gjeldande og talar for ei svært streng straff.»

Videre heter det i dommen:

«Sett i samanheng med at det ikkje berre er tiltalte som kjøper desse tenestane, er det retten si oppfatning at dei fornærma lever i ein nærast umenneskeleg situasjon, som tiltalte med sine handlingar har vore med på å oppretthalde,» mener tingretten.

– Svært ubehagelig

Mannen ble først avslørt av FBI som deretter varslet norsk politi.

– Dette er et av de største databeslagene vi har hatt i vårt distrikt. Det er et enormt materiale som har vært gjennomgått for å komme frem til den tiltalen vi har nå, sier førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til TV 2.

Ifølge hans forsvarer Axel Lange har mannen erkjent å være involvert i alle poster og punkter i tiltalen.

– Han sier han ikke klarer huske alle forholdene i detalj. Han har også sagt at han synes dette er svært ubehagelig, sier Lange til TV 2.

Lange kommenterer dommen på denne måten.

– Jeg har ikke fått drøftet dommen i detalj med klient, men konstaterer at retten har dømt strengere enn påstand dra aktor - til tross for å ha lagt vekt på flere formildende omstendigheter enn aktor fant! Det er derfor aktuelt å vurdere en straffeutmålingsanke. Men det vil jeg og min klient bruke betenkningstiden på å gå grundig gjennom, sier Lange til TV 2.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook