VILLE STENGE: Hovedverneombud Lars Olav Melkild i Møre og Romsdal politidistrikt truet med å stenge hele etterforskningsavdelingen, fordi staben er så hardt presset at det er arbeidsskadelig å jobbe der.
VILLE STENGE: Hovedverneombud Lars Olav Melkild i Møre og Romsdal politidistrikt truet med å stenge hele etterforskningsavdelingen, fordi staben er så hardt presset at det er arbeidsskadelig å jobbe der.

Politiets etterforskere gråter på jobb: – Ekstrem arbeidsmengde

Politietterforskerne er så hardt presset at det er helseskadelig å jobbe der, mener hovedverneombudet - som truet med å stenge hele etterforskningsavdelingen.

Etter politireformen ble innført har politiet fått flere oppgaver, arbeidet er blitt mer ressurskrevende og noen steder er de færre til å utføre oppgavene.Situasjonen har ført til at det, ifølge Politiets Fellesforbund, er helseskadelig arbeidsmiljø på flere av landets politistasjoner.Hovedverneombud Lars Olav Melkild i Møre og Romsdal vurderte å stenge hele etterforskningsavdelingen ved Molde politistasjon, fordi staben er så hardt presset. Han mener det er helseskadelig å jobb