Grensejegere ved grensa mellom Norge og Russland.
Grensejegere ved grensa mellom Norge og Russland. Foto: Kristian Verlo Vikestad/Forsvaret

Knyttes til russlands opprustning i nord:

Støysignaler fra øst rammer GPS-signaler i Finnmark

Politiet fikk beskjed om at tre fly i 10.000 fots høyde opplevde GPS-utfall.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uken oppsto det forstyrrelser i GPS-signalene nær grensen til Russland og Kolahalvøya, melder The Independent Barents Observer.

Forstyrrelsene av GPS-signalene fortsetter fredag, får TV 2 bekreftet fra flere hold. Støysignalene kommer fra øst.

– Vi fikk melding fra Finnmark politidistrikt onsdag om observasjoner som var gjort fra fly. Tre fly opplevde utfall i høyder rundt 10.000 fot. Dette ligner veldig på tidligere tilfeller. I oktober 2017 fastslo vi at forstyrrelsene kom fra øst, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til TV 2.

Han sier at observasjonene som er gjort fra flere fly de siste dagene, har samme karakteristikk som tilfellene Nkom fikk melding om i 2017, mars 2018 og under NATO-øvelsen Trident Juncture.

– Vi gjør ikke målinger denne gangen, sier Heimdal til TV 2.

På bakgrunn av informasjon fra Forsvaret ble det besluttet å ikke utføre målinger i mars 2018, ifølge en risikoanalyse. Russiske landstyrker øvde i Petsjenga-området, og brukte elektronisk jamming mot egne styrker, har Etterretningstjenesten opplyst til aldrimer.no og NRK.

Avdelingsdirektør Heimdal sier at Nkom ikke sender helikopter opp i luften denne gangen fordi observasjonene nå samsvarer med tidligere hendelser, blant annet ved påvisning av støykildens retning i oktober 2017.

Knyttes til militær opptrapping

I høst protesterte Utenriksdepartementet til russiske myndigheter, da GPS-signaler i Finnmark forsvant mens NATO-øvelsen Trident Juncture pågikk. Forsvarsdepartementet bekreftet at russiske styrker på Kolahalvøya forstyrret GPS-signalene. Også finske myndigheter anklaget russerne for å stå bak.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) satte tidligere denne uken signalstøyen i sammenheng med Russlands militære opptrapping i nord.

– I nordområdene ser vi resultatene av den omfattende russiske satsingen på militær modernisering. Gjennom høsten har vi sett gjentatte tilfeller av jamming av GPS-signaler. Jamming som rammet norsk sivil virksomhet på Finnmarkskysten, sa forsvarsministeren mandag i sin årlige tale til Oslo Militære Samfund.

TV 2 har bedt om innsyn i rapportene som Etterretningstjenesten i høst leverte til norske myndigheter om den elektroniske jammingen, men har fått beskjed om at disse opplysningene holdes hemmelig av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser.

Luftfartstilsynet: – Har utstedt NOTAM

Støysignalene fører til restriksjoner for bruk av GPS-baserte navigasjonssystemer i Finnmark.​ Norske luftfartsmyndigheter har utstedt en såkalt «Notice to airmen» (NOTAM) fra 9. til 31. januar, bekrefter Luftfartstilsynet til TV 2.

– Luftfartstilsynet kan bekrefte at NOTAM ble utstedt på grunn av GPS-forstyrrelser vest for Kirkenes. I tråd med våre prosedyrer ble flyselskapene varslet om GPS-forstyrrelsene.

– Det er registrert GPS-forstyrrelser i luftrommet i Øst-Finnmark og det er antatt at disse forstyrrelsene kommer utenfra Norges grense. Men vi har ingen nærmere informasjon om hva som forårsaker forstyrrelsene, sier kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet.

Han understreker at Luftfartstilsynet ikke er bekymret for flysikkerheten ved bortfall av GPS-signaler, ettersom det er tilgjengelig bakkebaserte navigasjonssystemer som ikke har avhengighet til GPS.

– Flygerne benytter disse systemene dersom GPS-signaler faller ut eller er ustabile. Det er tilgjengelige navigasjonsanlegg som kan benyttes både til innflygning til flyplassene og til underveisfasen, sier Luftfartstilsynets kommunikasjonsdirektør.

Elektronisk krigføring

Såkalt jamming av GPS-signalene kan få alvorlige konsekvenser, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

– Politibiler og andre enheter bruker GPS-navigasjon. Forrige vinter klarte vi å redde livet til en savnet person fordi han utløste GPS-nødsenderen sin. Uten GPS-signalet ville vi ikke vært i stand til å finne ham i den tunge snøen, sier Hætta til Barents Observer.

Hun sier at politiet i Finnmark har tatt opp GPS-jammingen med den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som har svart at de vil undersøke saken.

215. regiment for elektronisk krigføring har tilholdssted nordøst for Murmansk, like ved Nordflåtens hovedkvarter i Severomorsk.

Russland har investert tungt i systemer for elektronisk krigføring som er i stand til å slå ut signalene for mobiltelefoni, satelittkommikasjon og GPS, og har allerede benyttet såkalt «spoofing» – forfalsking av GPS-signaler – i elektronisk krigføring på slagmarken i Øst-Ukraina.

Russlands forsvarsdepartement kunngjorde i en pressemelding torsdag at enheter i landets sentrale militærdistrikt har øvd på elektronisk krigføring i de sørlige Uralfjellene.