HENTER VELGERE: Trygve Slagsvold Vedum skaper trøbbel for Erna Solberg og de borgerlige partiene.
HENTER VELGERE: Trygve Slagsvold Vedum skaper trøbbel for Erna Solberg og de borgerlige partiene. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Mannen som lager trøbbel for Erna

Senterpartiet skaper trøbbel for Erna Solbergs drømmeflertall på årets første TV 2-gallup.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over 60.000 velgere som i 2017 stemte på et av de fire partiene som nå forhandler om å danne en flertallsregjering ville i dag ha stemt på Senterpartiet. Det viser bakgrunnstallene fra den første stortingsmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i 2019. Svært få velgere får motsatt vei.

Selv om at det er flere borgerlige velgere som går til Arbeiderpartiet, henter de fire partiene tilbake mange velgere fra landets største parti.

Netto er velgerstrømmen fra borgerlig side til Senterpartiet mer enn dobbelt så stor som den er til Arbeiderpartiet. Trygve Slagsvold Vedum er dermed den største trusselen for Erna Solbergs drømmeregjering.

Arbeierpartiet har en høy andel lojale velgere. 75 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 ville gjort det samme i dag. Partiet mister noen flere velgere til Frp og Senterpartiet, mens det er førre som sitter på gjerdet. Oppslutningen øker noe blant de eldste og yngste velgerne. Partiet er klart større blant kvinner enn de er blant menn.

Høyre har lavere andel lojale velgere enn på lenge. 64 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 ville gjort det samme i dag. Partiet mister flere velgere til Senterpartiet, mens det er færre som sitter på gjerdet. Høyre går tilbake blant de spurte mellom 30 og 59 år, mens oppslutningen øker blant de eldste. Partiet er omlag like store blant kvinner og menn.

Partibarometeret: Disse ville kommet inn på Stortinget

Fremskrittspartiet har lavere andel lojale velgere. 61 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 sier de ville gjort det samme nå. Partiet mister noen flere velgere til Høyre, mens en del flere har satt seg på gjerdet og er usikre, sammenlignet med den siste målingen før jul. Frps oppslutning går ned blant de unge og opp blant de eldre. Partiet har denne gang markant lavere oppslutning blant kvinner enn de har blant menn.

Senterpartiet har høyere andel lojale velgere enn Ap, Høyre og Frp. 77 prosent av velgerne som stemte på partiet i 2017 sier de ville gjort det samme i dag. Partiet mister noen flere velgere til Rødt. Som vanlig er oppslutningen større blant eldre enn den er blant yngre velgere, og blant menn enn kvinner.

SV har også en høy andel lojale velgere, noe som skyldes at overgangen til Arbeiderpartiet er svært lav i januar. Partiet har lavere oppslutning blant de eldste velgerne enn blant velgere under 6 og står markant sterkere blant kvinner enn de gjør blant menn.

Venstre har den laveste andelen lojale velgere, og nesten hver tredje velger fra 2017 har satt seg på gjerdet, mens hver femte ville stemt Høyre. Partiet står sterkest blant de unge og henter denne gang en del velgere som ikke stemte ved forrige stortingsvalg.@

Kristelig Folkeparti har en økende andel lojale velgere sammenlignet med desember, selv om, tallet fortsatt er lavere enn normalt KrF-nivå Andelen gjerdesittere går ned, mens partiet mister noen flere velgere til Høyre og Arbeiderpartiet enn de gjorde før jul. KrFs oppslutning øker blant velgere under 45 år, og den er er noe høyere på sør- og vestlandet enn før jul.

Rødt har den klart høyeste andelen lojale velgere fra stortingsvalget og står sterkest blant velgere mellom 30 og 44 år.

De Grønne står sterkest blant de yngste velgerne

For de små partiene skal man være varsom med å tolke bakgrunnstallene uten se det i en sammenheng over lengre tid.

Stillingskrigen

På den første stortingsmålingen i 2019 har de fire borgerlige partiene samlet en oppslutning på 42,8 prosent, mot de tre rødgrønne partienes 47,3.

På tilsvarende tidspunkt i forrige stortingsperiode var stillingen 41,8 til de fire borgerlige partiene, mens de tre rødgrønne hadde 53,0.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 980 stemmeberettigede i tidsrommet 3. -10. januar. 77,4 prosent av de spurte oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.

Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017. Mandatfordelingen er laget ved bruk av TV 2s egen modell for mandatfordeling, oppdatert etter stortingsvalget i 2017.