Norges fotballforbund (NFF) melder at Haugesund og Molde bøtelegges for brudd på regelverket i forbindelse med utlånsavtaler på to Molde-spillere.

De to spillerne det gjelder er Ibrahima Wadji og Tobias H. Svendsen.

Avtalen skal ha innholdt at spillerne ikke inne spille mot Molde for Haugesund.

I henhold til overgangsreglementet kan det i forbindelse med overgang eller utlån av spillere «ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom».

Utvalget har etter en samlet vurdering kommet til at påtalenemndas innstilling på en bot på 20 000 kroner til begge klubbene.

«Det er ingen tvil om at avtalen ble inngått mellom klubbene. At klubbene senere ble enige om at avtalen ikke skulle gjelder, endrer ikke det forhold at det tidligere var inngått en urettmessig avtale. Utvalget legger derfor til grunn at det foreligger et brudd på NFFs overgangsreglement», fastslår doms- og sanksjonsutvalget.