Vil kutte i barnetrygden for at innvandrere skal få færre barn

Frp-topp Per Willy Amundsen håper på gjennomslag i regjeringsforhandlingene for kutt i barnetrygden etter barn nummer tre, for få ned antallet fødsler blant somaliere og andre innvandrere med mange barn.

– Jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sier Amundsen til TV 2.

Frps tidligere justisministeren er medlem av partiets innvandringsutvalg. Han advarer mot KrFs sterke ønske om en opptrapping av barnetrygden for alle barn.

– Jeg er veldig opptatt av at en økning av barnetrygden ikke må være til hinder for integrering. Det vil det bli hvis man belønner innvandrerforeldre som får barn fire, fem eller seks, sier han.

Alle barn bosatt i Norge har rett på barnetrygd fra de er født til de er 18 år. Fra 1. mars er barnetrygden på 1054 kroner.

Kutt etter barn nummer tre

Amundsen sier Frp er villig til å forhandle om barnetrygden, men gjør det klart at KrF ikke kan regne med noen lettkjøpt seier.

Per Willy Amundsen mener man må sikre at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes. Foto: TV 2
Per Willy Amundsen mener man må sikre at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes. Foto: TV 2

– KrF har lagt veldig mye prestisje i at de ønsker å øke barnetrygden. Dersom de skal få gjennomslag for det, så er jeg og mitt parti veldig opptatt av at det ikke blir til hinder for integrering. Det vil det bli dersom de belønner store barnefamilier blant innvandrere, sier han.

Oppskriften på det Amundsen kaller en bærekraftig befolkningsvekst er spilt inn i regjeringsforhandlingene, der lederen for Frps innvandringsutvalg, Sylvi Listhaug, ivaretar partiets interesser.

– Det er en av de tingene som vi har spilt inn i forhandlingene, nemlig at man skal differensiere barnetrygden ut fra antallet barn. Det vil si at man kan få mer i barnetrygd for det første barnet enn man får for det fjerde barnet, sier Amundsen.

– Vi har ganske store barnefamilier blant innvandrerbefolkningen. Da må man sørge for at barnetrygden først og fremst går de til første barna, og at man fra barn fire og utover får redusert eller stoppes fullstendig.

– Vet du noe om hvem som blir berørt av en slik ordning, hvem som vil få mindre?

– Det vil først og fremst ha betydning for store innvandrerfamilier som har et stort antall barn, hvor fødselsproduksjonen er høy. Det gjelder særlig somaliere, som ligger på topp, og har et langt høyere barnefødselstall enn det etniske nordmenn har, sier Frp-toppen.

En oversikt TV 2 har fått fra NAV viser at det i november i fjor ble utbetalt barnetrygd til 1505 mottagere av somalisk opprinnelse, som hadde fire barn eller flere. Blant de som har oppgitt Norge som fødeland, var 9020 mottakere av barnetrygd for minst fire barn.

Reagerer med avsky

Amundsen sier Frp aller helst skulle ha sett at kontantytelser blir knyttet til norsk statsborgerskap, slik at man kunne kuttet barnetrygden helt etter barn tre, bare for innvandrere.

– Når de som har høyest fertilitet er ikke-vestlige innvandrere, altså at de har langt mer barneproduksjon enn det etniske nordmenn har, da må man tilpasse barnetrygden deretter, sier han.

– Statsminister Erna Solberg var i sin nyttårstale bekymret over at det fødes for få barn i Norge?

– Ja, og det gjelder først og fremst etniske nordmenn som har fallende fertilitet. Løsningen er ikke å opprettholde høye fødselsrater blant innvandrere gjennom høye ytelser sier Amundsen.

KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold reagerer sterkt på Amundsens uttalelse. Foto: TV 2
KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold reagerer sterkt på Amundsens uttalelse. Foto: TV 2

KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold tar sterk avstand Frps forslag om å differensiere barnetrygden for å stimulere etniske nordmenn til å føde flere barn og innvandrere til å føde færre barn.

– Det er første gang jeg hører myndighetene skal inn og drive den form for familieregulering. Det er noe vi er helt ukjent med i Norge. Familier får de barn de får. Samfunnet skal støtte opp under barnefamilier, og ikke straffe familier som får flere barn enn det Frp synes er fornuftig, sier Bekkevold.

– Men Frp er enige i at etniske nordmenn skal føde flere barn, men mener at innvandrere skal føde færre barn for å få en bærekraftig befolkning. Hva tenker du om det?

– Jeg kjenner at jeg reagerer nesten med avsky. Her skaper man et skille mellom folk og mellom grupper, og dette kan vi ikke gå med på, sier Bekkevold.

Barnefattigdom

Amundsen mener på sin side at det KrF ikke kommer til å oppnå målet om å bekjempe fattigdom gjennom en økning av barnetrygden for alle.

– Den kortsiktige løsningen mot barnefattigdom er å utbetale enda mer penger, men på lang sikt vil det føre til enda større økning i barnefattigdom. Økt barnetrygd er et incentiv til å få flere barn. Det fører også til at kvinner som burde ut i arbeidslivet blir hjemme med barn år etter år, og det er også til hinder for integrering, sier han.

KrFs familiepolitiske talsmann mener det er helt andre tiltak enn å regulere antallet barnefødsler som må til for at flere innvandrere skal komme inn i jobb og ut av fattigdom.

Bedre språkopplæring, fagopplæring og et mer inkluderende arbeidsmarkedet kan hjelpe innvandrere inn i arbeidsmarkedet. Frps forslag er nesten ekstremt, sier Bekkevold