Aldri før har vi manglet så mange medisiner i Norge

Medisinmangelen i Norge er større enn noen gang. Hele 684 ganger i 2018 var det tomt for medisiner. Statens legemiddelverk mener flere kreftpasienter har fått forkortet levetid som følge av dette.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2008 ble det meldt inn 32 tilfeller av medikamenter som manglet i Norge. De siste ti årene har dette tallet økt dramatisk. I 2017 var antall innmeldte tilfeller 358. Det neste året ble dette nesten doblet til hele 684 tilfeller i fjor. Nå frykter Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, at 2019 vil bli enda verre.

– Dette er en veldig uheldig utvikling. Det er alvorlig fordi det går utover pasientene.

Særlig gjelder dette medisiner som brukes av store pasientgrupper, for eksempel blodtrykksmedisiner, blodfortynnende medisiner og medisiner mot lavt stoffskifte. Det finnes flere årsaker til hvorfor dette skjer.

– Legemiddelfirmaene melder ifra til oss så fort de merker at det vil bli en mangel. Årsaken som oftest oppgis er produksjonsvansker, forklarer Madsen.

Andre årsaker som ofte oppgis er råstoffmangel, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet.

Fører til ekstra arbeid for legene

Sykehus og apoteker over hele landet har de siste årene merket denne økningen. En av legene som stadig møter problemet er overlege Bjørn Brandsæter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

FORTVILER: Stadig mangler det medikamenter på lageret på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det gjør arbeidet vanskeligere for legene, forteller overlege Bjørn Brandsæter. Foto: Åse Røyset Spalder/TV 2
FORTVILER: Stadig mangler det medikamenter på lageret på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det gjør arbeidet vanskeligere for legene, forteller overlege Bjørn Brandsæter. Foto: Åse Røyset Spalder/TV 2

– Det er dramatisk for oss som jobber med dette. Det er vanskelig å hele tiden måtte tilpasse og følge opp manglene for å sikre pasientene god behandling. Vi er bekymret.

Brandsæter og hans kolleger må til enhver tid følge med for å holde en oversikt over hvilke medikamenter som kan forsvinne fra lagrene.

– Nå er vi bekymret for om vi klarer å holde lagrene fullt i ukene som kommer. Det er krevende å hele tiden måtte finne nye løsninger.

Fatale konsekvenser

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener medisinmanglene ikke har krevd liv, men at enkelte pasienter likevel har lidd stort som følge av problemet.

– Noen pasienter har fått forkortet livet sitt som følge av dette. Kreftpasienter som ikke har fått medisinen sin, kunne kanskje ha levd lenger, dersom dette ikke hadde vært et problem.

– Hvem har ansvaret for dette?

– Legemiddelindustrien. Det er de som er ansvarlige for legemidler til Norge. De må skjerpe seg. De må ha bedre kontroll på produksjonen og ha bedre kjennskap til fabrikkene som produserer medisinene. Å lage legemidler innebærer forpliktelser overfor pasientene.

Vil ta grep for å løse problemet

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. De mener at den dramatiske økningen i antall meldte tilfeller av legemiddelmangel blant annet skyldes bedre rutiner for mangelregistrering.

INVITERER TIL DIALOG: Karita Bekkemellem håper staten og LMI nå kan samarbeide for å bedre situasjonen. FOTO: LMI
INVITERER TIL DIALOG: Karita Bekkemellem håper staten og LMI nå kan samarbeide for å bedre situasjonen. FOTO: LMI

– Vi tar ansvaret vi har som produsenter for at medisiner skal leveres til det norske markedet, men staten må også ta sin del av ansvaret, påpeker Karita Bekkemellem, direktør i LMI.

Bekkemellem mener dialogen mellom Statens legemiddelverk og LMI har et forbedringspotensiale.

– Vi har gjentatte ganger ovenfor norske myndigheter pekt på to konrekte ting vi kan gjøre. Det ene er å bygge opp et forsvarlig beredskapslager ved norske sykehus, men dette vil ha en kostnadsside som myndighetene hittil ikke har vært villig til å ta. Det andre er at myndighetene er nødt til å legge opp til mer forutsigbare og langsiktige anbud, med flere enn én anbudsvinner. Da vil vi slippe at det oppstår mangelsituasjoner som denne vi har sett nå.​

Bekkemellem ønsker nå å samarbeide med myndighetene for å få bukt med problemet.

– Jeg ønsker å invitere Statens Legemiddelverk til å møte der vi igjen kan diskutere hvordan vi i fellesskap kan løse denne situasjonen.