Med et Boeing C17 transportfly kom det britiske kamphelikopteret til Bardufoss.
Med et Boeing C17 transportfly kom det britiske kamphelikopteret til Bardufoss. Foto: Commando Helicopter Force

Royal Marines tester super-helikopter i Troms

Et Apache kamphelikopter fra britiske Royal Marines ble i går flydd inn til Bardufoss for vintertrening i Troms. Helikopteret regnes blant verdens mest avanserte, og tre av dem flyttes nå til Troms der NATO-allierte fra USA og Nederland styrker sin tilstedeværelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med et Boeing C17 taktisk transportfly ble superhelikopteret fløyet til Bardufoss, der det nå står i en hangar på den britiske Clockwork-basen. Etter det TV 2 erfarer vil ytterligere to Apache-helikoptre komme de neste dagene, slik at en flåte på tre skal trene i Indre Troms de kommende ukene.

Royal Marines har gjennom flere tiår drevet vintertrening i Indre Troms, og de siste årene er basen oppgradert for 70 millioner kroner. Også via det norske statsbudsjettet er det brukt penger på oppbyggingen av fasiliteter for personell fra Royal Marines.

–Et stort paradoks!

– Det er et stort paradoks at våre allierte velger Indre Troms som treningsarena for sine mannskaper og kamphelikoptre, mens vi bygger ned vårt eget helikoptermiljø i krevende omgivelser på Bardufoss og flytter det sørover til grønne sletter på Rygge, sier Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt for Norges Offisersforbund i Hæren.

– Vi har gjennom 50 år bygget opp et enestående sterkt fagmiljø på Bardufoss, og at flertallet på Stortinget støtter regjeringen som nå flytter de fleste Bell-helikoptrene sørover, er ikke til å forstå, sier han.

Et kamphelikopter som Apache er skreddersydd til å nedkjempe pansertropper. Det er bygget for å tåle beskytning, og er bevæpnet med AGM-114 Hellfire luft-til-bakke-missil, utviklet for å brukes mot stridsvogner. Det har i tillegg en 30 mm kanon med raskere skuddtakt enn stridsvogner, og helikopteret regnes som en enestående sterk kamp-plattform.

Forsvarsdepartementet vurderer utplasseringen av et britisk Apache kamphelikopter på Bardufoss å være i tråd med vanlig prosedyre.

– Politisk styring er heller ikke naturlig all den tid vi har en forskrift der myndigheten for såkalt diplomatisk klarering er delegert til Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i FD til TV 2.

– Forsvarsdepartementet er kun involvert i denne type klareringer når det er snakk om reaktordrevne fartøy, sier hun.

Russiske reaksjoner

NATO-øvelser i nord har tradisjonelt vært omtalt som aggresjon i russiske medier, og i den russiske ambassaden i Oslo er økt tilstedeværelse av amerikanske og andre NATO-lands styrker i Norge sett på som en provokasjon. At en av verdens kraftigste kamp-plattformer nå flyttes til Indre-Troms for vintertrening vil trolig bli møtte med tilsvarende retorikk.

Britenes millionsatsing

I Indre-Troms har NATO-allierte øvd siden tidlig på 50-tallet da Norge åpnet for slik aktivitet på norsk jord. Nå har altså britene investert flere titalls millioner kroner i utvikling av en base som kan ta i mot 250 personer.

– For norsk sikkerhet så er det godt at de allierte er her og trener så de blir kjent, sa ordfører Nils Foshaug (Ap) i Målselv kommune til TV 2 da vi i november 2016 fortalte om utbyggingen av den britiske Clockwork-basen.

Norge har støttet britenes infrastruktur på Bardufoss med inntil 16 millioner kroner.

– Dette for å sikre alliert nærvær i nord, og forsvarsministeren mener aktiviteten er godt innenfor basepolitikken, skrev daværende forsvarsminister Ine Marie Søreide i en e-post til TV 2 da.

«Vi ønsker alliert trening i Norge, og den britiske tilstedeværelsen på Bardufoss store deler av året bidrar til den norske målsettingen om alliert tilstedeværelse i nordområdene. Det britiske engasjementet Clockwork er i en særstilling når det gleder tilstedeværelse over tid, og alliert trening på norsk jord er den viktig del av de lange linjene i den norske sikkerhetspolitikken».

Etterlyser ny vurdering

Styrker fra US Marines har etter to års tilstedeværelse på Værnes i Trøndelag, også fått etablere leirfasiliteter på Setermoen i Indre-Troms. Det har utløst en debatt om norsk basepolitikk, på samme måte som oppbyggingen av den britiske Clockwork-basen på Bardufoss ble møtt med en smule undring da TV2 gjorde den kjent for to år siden.

– At det kun er forsvaret og byggesakskontoret i Målselv kommune som har godkjent den britiske basen, syntes professor Stian Bones ved Universitetet i Tromsø var noe knapt. Han etterlyste en noe grundigere vurdering av baseoppbyggingen.

– Det kan vel ikke være slik at forståelsen av vår tids basepolitikk skal komme til uttrykk gjennom kommunale og militære byggesakskontor. Det må behandles på et litt bredere plan, mente han.

La ut bilder på eget nettsted

Bildene av kamphelikopteret Apache på Bardufoss ble publisert på det statlige britiske nettstedet CHF i går, og der framgår det at det tilhører 656. skvadron i Royal Armys fjerde regiment, og at det fra basen på Bardufoss skal drive arktisk vintertrening.