Varsler tusener til ulvedemonstrasjon

SLETTÅS-ULVEN: Den omstridte ulvejakten på Slettås-flokken i Trysil startet første nyttårsdag med at to ulver ble skutt få timer etter at jakten startet klokken 10.
SLETTÅS-ULVEN: Den omstridte ulvejakten på Slettås-flokken i Trysil startet første nyttårsdag med at to ulver ble skutt få timer etter at jakten startet klokken 10. Foto: Ole Martin Norderhaug/NTB Scanpix
Frontene er steile i debatten om felling av Slettås-flokken i Trysil. Tirsdag er det ventet at tusener vil delta på ulvedemonstrasjoner i hovedstaden.

Jakten på ulvene i det omstridte Slettås-reviret i Trysil blir ikke stanse. Det meldte Oslo byfogdembete mandag.

– Retten har i kjennelse av i dag kommet til at vilkårene for forføyning ikke er til stede. Retten kom til at departementet har tolket loven riktig, skriver Oslo byfogdembete i en kommentar i forbindelse med mandagens kjennelse.

Allerede første jaktdag, 1. januar, ble to ulver skutt innenfor reviret. Ordfører i Trysil, Erik Sletten, sier til TV 2 at det i distriktet har vært positive reaksjoner på fellingen.

– Men dette kunne vi gjort for mange år siden fordi rovdyrtrykket har vært stort og Slettås-flokken har hatt veldig negativ påvirkning på lokalsamfunnet, sier han og legger til:

– Det er også fare for at vi relativt raskt får inn nye ulveflokker, men så langt er folk veldige positive og føler nok lettelse.

Total belastning

Sletten sier at det er den totale belastningen ulveflokken påfører befolkningen som er av betydning for fellingsbehovet.

– I distriktene har vi en tradisjon og en kultur for å bruke utmarka, altså forvaltet i et langsiktig perspektiv med beitedyr, jakt, bosetting og rekreasjon. Alt dette er metoder for å forvalte utmarka. Det gir oss et totalt grunnlag for bosetting og det gir grunnlag for trivsel, sier han.

– Hvordan forstyrrer ulven dette?

– Ulven på Slettås er spesielt nærgående, det er vel det som er det mest spesielle med den, sier han.

Venter tusener til demonstrasjon

Tirsdag arrangeres fakkeltog mot regjeringens ulvepolitikk. Minst 2000 har meldt seg på demonstrasjonens Facebook-side.

– Det er 770 fra Hedmark og 300 fra Oppland som er forhåndspåmeldt på busser til Oslo, sier leder Kristina Hegge i Oppland Bondelag til NRK.

Det er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk som sammen med Naturbruksalliansen står bak demonstrasjonen i Oslo tirsdag kveld. Klokka 18 går fakkeltoget fra Youngstorget til Stortinget. Arrangørene sier de venter flere tusen deltakere.

Rundt 2.000 personer har varslet på Facebook at de ønsker å delta i demonstrasjonen.

I tillegg til de rundt 1.000 deltakerne som blir busset inn fra innlandsfylkene, venter Hegge at flere vil ta seg inn til hovedstaden på egen hånd. Hun melder dessuten om fulle busser fra Telemark, Østfold, Akershus, Buskerud og Trøndelag. Fra Finnmark, Troms og Nordland kommer folk med fly for å være med på demonstrasjonen.

– Vi reiser nedover fordi vi kjenner oss igjen i problemet. Vi må støtte dem som lever i ulvesonen, sier leder Svein Olav Thomassen i Troms Bondelag.

Legitime spørsmål

Dyrevernorganisasjonen NOAH tok Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innenfor ulvesonen. Slettås-flokken befinner seg innenfor sonen, og NOAH mener vedtaket om å felle dyrene er ugyldig.

Ordfører i Trysil, Erik Sletten, er positiv til felling av Slettås-ulven.
Ordfører i Trysil, Erik Sletten, er positiv til felling av Slettås-ulven. Foto: Pedersen, Terje

NOAH ba samtidig byfogden i Oslo om å sette foten ned for ytterligere jakt i ulvesonen inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig. Det var dette byfogden avviste mandag.

Ordføreren i Trysil er glad for at retten har gitt en tydelig kjennelse hva gjelder felling av ulv tilhørende Slettås-flokken.

– Det er legitimt at NOAH stiller disse spørsmålene, men nå har de også fått veldig tydelige svar. Det gjelder oss alle. Her har vi fått tydelige svar på at dette var et riktig vedtak og en berettiget jakt, sier han.

– Skuffende

Siri Martinsen, leder for NOAH, sier til TV 2 at rettens avgjørelse er skuffende.

– Samtidig var det ikke helt uventet i og med at dyrene faktisk var skutt før rettsmøtet, det ga oss jo en dårligere posisjon, sier hun.

Dyrevernorganisasjonen mener at vedtaket blant annet går imot Bernkonvensjonen, som skal verne truede og sårbare arter. Konvensjonen tillater ikke ordinær jakt og fangst på ulv, ifølge Miljødirektoratets nettsider.

– Men Norge har en ganske annen politikk og når ulven heller ikke er trygg innenfor ulvesonen, hvor terskelen skal være ekstra høy, da er vi faktisk nødt til å ta dette til retten, sier hun.

Blir ikke hørt

Martinsen legger til at det i vedtaket heter at det ikke er grunn til å frykte Slettås-ulven.

– Så reell frykt er det ingen grunn til, men en følelse av redsel kan jo være der allikevel, medgir hun.

I tillegg mener NOAH at det er en stor gruppe mennesker, som er positive til ulv eller aksepterer dens tilstedeværelse, som ikke blir hørt.

– Det er jo veldig mange som også liker ulv, faktisk et flertall, også i disse områdene, sier Martinsen og legger til:

– Denne gruppen blir ikke hørt. Deres trivsel blir ikke vektlagt, for det er faktisk ganske mange som mistrives og synes det er fortvilende når det skytes kritisk truende dyr.

Det er ikke ordfører i Trysil, Erik Sletten, enig i. Han mener det ikke er tilfellet at flertallet av beboerne i hans distrikt er positive til ulven.

– De som har rovdyrene tett på seg merker dette problemet på en helt annen måte enn de som har det på avstand. Så om frykten er berettiget eller ikke, er veldig avhengig av hvor nære de er rovdyrene. De som har rovdyr i sine omgivelser er ikke positive til effektene rovdyrene gir, sier han og legger til:

– Det er lett å sitte på avstand og vite hvor reell frykten skal være for andre, men de som har det i nærheten opplever det på en helt annen måte.

(TV 2/NTB)

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook