51 prosent av de som avla teoriprøve til førerkort klasse B i fjor, strøk. Det er et tall som bekymrer Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Foto: Statens vegvesen.
51 prosent av de som avla teoriprøve til førerkort klasse B i fjor, strøk. Det er et tall som bekymrer Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Foto: Statens vegvesen.

Nedslående tall for teoriprøven: Over halvparten stryker

Og forklaringen kan være enkel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle som vil ta førerkort for personbil må bestå en teoretisk prøve. Stryker man her, blir det heller ikke noe førerkort. Og nettopp stryk har nå blitt det mest vanlige for de som tar teoretisk prøve til førerkort klasse B.

Nærmere bestemt er det snakk om 51 prosent som ikke består. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er bekymret over utviklingen.

– Vi ser at færre og færre består teoretisk prøve og de siste fire årene har fallet vært dramatisk. Dette er en utvikling vi liker dårlig, sier Pål Andersen som er fagkonsulent i ATL.

Høyeste siden 2011

Han mener mye av problemet er at mange bare støtter seg på apper og velger lettvinte løsninger, fremfor å lese teorien, i et forsøk på å bestå teorien til klasse B.

Pål Andersen er fagkonsulent i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
Pål Andersen er fagkonsulent i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Ferske tall fra Statens vegvesen viser at 62 prosent av alle som tok førerkort i 2015 bestod teorien, mens tallet for 2018 var 49 prosent.

Det betyr at over halvparten av de som tok teorien i fjor strøk på prøven. Ikke siden 2011 har strykprosenten vært høyere, og ser man tilbake til årtusenskiftet, har bare fem år vært dårligere enn fjoråret.

Vegvesenet: Dette er hårreisende å oppleve

Lært seg svarene

– Dette viser at elevene ikke lengre leser læreboken. Det er en tydelig trend og det bekymrer oss, men det er ikke vanskelig å forstå at mange velger denne løsningen når det ikke er noe krav om obligatorisk teoriundervisning, sier Andersen, i en pressemelding.

Han legger til at mange trafikklærere opplever at elever som har bestått teorien, har store vansker med å sette den ut i praksis når de sitter bak rattet.

– Det forteller oss at mange har bestått ved at de har mer eller mindre har lært seg svarene på teorispørsmålene. Da består de teorien, men de mangler kunnskapen og mister evnen til å sette teorien ut i praksis, sier han.

Nå blir det enklere å sjekke om førerkortet er gyldig

Å kjøre bil kan være svært krevende, derfor er det også strenge krav til selve opplæringen. Foto: Scanpix.
Å kjøre bil kan være svært krevende, derfor er det også strenge krav til selve opplæringen. Foto: Scanpix.

Stabilt antall

I 2018 tok 134.371 teoriprøven mot 134.752 i 2017. Helt siden 2000 har antallet som tar teori på personbil vært økende og i 2018 har rundt 11.000 flere tatt teoriprøven enn hva som var tilfellet i 2016.

Like mange er det ikke som kjører opp, men antallet holder seg stabilt. I 2018 arrangerte Statens vegvesen 94.055 oppkjøringer, mot 95.197 i 2017 og 97.843 i 2016.

– Det vi ser, som er positivt, er at antallet som stryker på praktisk prøve er langt lavere enn hva som er tilfellet for teorien, sier Andersen.

Her går Broom-Vegard opp til "eksamen" – 24 år siden sist

Teoriprøve er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort for personbil i Norge. Foto: ATL.
Teoriprøve er obligatorisk for alle som ønsker å ta førerkort for personbil i Norge. Foto: ATL.

Må tilbake til undervisning

For i de siste årene har antallet som består praktisk prøve ligget mellom 72 og 75 prosent.

– Det beviser at trafikkskolene gjør en god jobb. Samtidig viser dette langt på vei at selvstudium av teorien ikke er noen god ide om man ikke leser pensumet nøye. Skal man klare å redusere antall som stryker på teorien må man tilbake til tiden der elevene følger en teoriundervisning. De store forskjellene mellom de som stryker på oppkjøring og på praktisk prøve, beviser at man står langt bedre rustet når man følger et pedagogisk opplegg og ikke overlater til den enkelte elev å tilegne seg kunnskap, avslutter Andersen.

Setter ned fartsgrensen, men ikke for elbiler

Se video: Innrømmer arbeidsdager som er helt uforsvarlige