#

2SITERT

Han erklærer nulltoleransen mot doping for død

SER MELLOM FINGRENE: Thomas Bach.
SER MELLOM FINGRENE: Thomas Bach. Foto: Toshifumi Kitamura
IOC-presidenten leder en organisasjon som ser mellom fingrene på dopingreglene, mener Mads Kaggestad.

Russland klarte ikke (alternativt ville ikke) overholde tidsfristen satt for tilgang og innsyn i tidligere dopingtester- og prøver oppbevart av det russiske antidopingbyrået.

I september valgte verdens antidopingbyrå (WADA) å gjeninnsette Russland og deres antidopingbyrå som WADA- godkjent. Beslutningen møtte mye kritikk fra flere nasjonale antidopingbyråer inkludert det norske, i tillegg til en rekke utøvere.

Kritikken var rettet mot at Russland ikke hadde imøtegått et viktig krav og vilkår for gjeninnsettelsen som er innsyn i dopingprøver gjennomført av det russiske antidopingbyrået. Kritikken mot WADA om at Russland fikk spesialbehandling ble møtt av lovnader om nye absolutte frister.

TV 2-ekspert. Mads Kaggestad.,
TV 2-ekspert. Mads Kaggestad., Foto: Junge, Heiko

I desember skulle WADA få tilgangen til prøveresultater de egentlig skulle hatt allerede i september. Med overgangen til det nye året er også denne fristen brutt fra russisk side.

Slik svekkes troverdigheten til russisk idrett fordi det gir et inntrykk av at det finnes prøveresultater – og tester som ikke tåler dagens lys, og at Russland ikke tar dopingkampen på alvor.

Det er synd at en idrettsstormakt som Russland ikke signaliserer en mer ydmyk holdning overfor den alvorlige situasjonen oppstått etter avsløringene fra blant annet Sotsji- lekene. Det er synd for rene russiske utøvere om det sås tvil om deres prestasjoner fordi de representerer en organisasjon som ikke følger opp viktige vedtak for å skape en mest mulig troverdig idrett.

Tilliten til WADA fortsetter også å svekkes.

Inntrykket er at den internasjonale antidopingorganisasjonen gir etter for andre hensyn enn det de faktisk blir målt på, som er å jobbe for en mest mulig dopingfri idrett. Den viktigste årsaken til den svake tilliten til WADA er at de fremdeles fremstår som bare delvis uavhengig. Med halve styret bestående av IOC-representanter skapes det mistillit til motivene bak viktige beslutninger. Det er fare for at IOC sine interesser om å ivareta verdien på sitt produkt og sine posisjoner kan gå på bekostning av de idealistiske ideer og kjerneverdier idretten er tuftet på og som WADA skal jobbe for.

En organisasjon bygget på en modell hvor de samme personer skal promotere og kontrollere seg selv er lite tillitsskapende. For hva veier mest av markedsverdi og maktposisjoner på den ene siden, mot kontrollfunksjoner og håndhevelse av et regelverk på den andre? Dette spørsmålet blir hengende over dagens WADA så lenge halve styret består av IOC medlemmer.

Denne mistilliten styrkes ytterligere når Thomas Bach i sin nyttårshilsen til verden uttaler at Russland har sonet sin straff og at den siste konflikten ikke vil få noen konsekvenser for Russlands deltakelse i OL 2020. Mener virkelig IOC-presidenten at regelbrudd ikke får konsekvenser for deltakelsen i deres arrangement?

Med uttalelsen oppfattes IOC-presidenten som at han leder en organisasjon som ser mellom fingrene på dopingreglene. Med uttalelsen erklærer Bach nulltoleransen mot doping som død.

Mads

Lik TV 2 Sporten på Facebook