Trodde du at unge menn er mest involvert i dødsulykker i trafikken? Da tar du faktisk feil. Menn mellom 45 og 64 år er de som lever farligst ute på veiene. Foto: Takata.
Trodde du at unge menn er mest involvert i dødsulykker i trafikken? Da tar du faktisk feil. Menn mellom 45 og 64 år er de som lever farligst ute på veiene. Foto: Takata.

Denne aldersgruppen lever farligst i trafikken

Og langt flere menn enn kvinner mistet livet i fjor.

Trygg Trafikk har oppsummert ulykkesstatistikken fra norske veier i 2018. Den viser at 108 mennesker omkom i trafikken i 2018, mot 106 i 2017.

Det er fortsatt langt flere menn enn kvinner som mister livet i trafikken – og mest utsatt er voksne menn mellom 45 og 64 år.

– I 2018 omkom det to personer flere i trafikken sammenlignet med 2017, som var året med lavest registrerte omkomne i trafikken siden registreringene begynte. Det betyr at over 100 personer også i år har mistet livet i trafikken, og det er over 100 familier som starter det nye året med en stor sorg, sier direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.

Ved utgangen av året har 25 kvinner og 83 menn omkommet. Det betyr at 77 prosent av de omkomne i trafikken er menn, og nesten halvparten av de er i aldersgruppen 35-64 år.

Godt voksne menn

I desember omkom det 6 personer i trafikken, mens det i desember i 2017 omkom 13 personer.

Johansen ønsker større oppmerksomhet rundt den store risikogruppen i trafikken voksne menn representerer. Mens det er en reduksjon i antallet omkomne i andre grupper, ser vi en betydelig lavere reduksjon i denne gruppen.

– Unge bilførere generelt og unge menn spesielt har lenge vært definert som ”verstingene” i trafikken. Registreringer over tid viser nå at godt voksne menn også er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Dette er en gruppe som både kjører mye og som nok i mange tilfeller har overdreven tro på egne evner som sjåfør, sier Johansen, i en pressemelding.

LES MER: Dette er de verste ulykkesveiene i Norge

Flest sjåfører

Oversikten viser også at de fleste menn som omkommer er bilførere.

– 77,1 prosent av samtlige menn som har omkommet har enten vært bilsjåfør eller kjørt motorsykkel. Samtidig ser vi at antallet omkomne fotgjengere og syklister er stabilt, men at antallet omkomne bil-passasjerer har gått ned betydelig over tid, sier Johansen.

Tallene for omkomne passasjerer viser nemlig en nedgang på 66,7 prosent sammenlignet med snittet for de 8 siste årene.

Bilen hjelper deg

De siste årene har det vært en betydelig utvikling rundt sikkerhetsutstyr i bilene. En ting er at den passive kollisjonsbeskyttelsen jevnt og trutt har blitt bedre. I tillegg har bilene fått utstyr som skal forhindre at ulykker skjer. Noe av det viktigste her er kollisjonsvarsling og automatisk nødbrems.

Sensorer måler avstanden til objekter foran og rundt bilen og sjåføren får varsel hvis det er fare for kollisjon. Hvis vedkommende ikke reagerer kjapt nok, bremser bilen selv hastigheten.

Det er for tidlig å fastslå hva som er årsaken bak hver enkelt dødsulykke i 2018.

Slik finner du ut hvor sikker bilen din er

Visjon om null drepte

– Det er vanskelig å si noe konkret om hva som har forårsaket ulykkene, men i dag kartlegger Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) alle dødsulykker. Og vi vet fra tidligere at fart, rus, uoppmerksomhet, førerfeil og manglende bruk av sikkerhetsbelte er faktorer som fører til ulykker og alvorlighetsgraden av den, sier Johansen.

Selv om utviklingen er god, mener Trygg Trafikk-direktøren at det ikke er grunnlag for å kunne si seg fornøyd.

– Selv om 2018 seiler opp som året med nest lavest antall trafikkofre siden 1947, betyr ikke det at vi er i nærheten av å nå målet. Nasjonal transportplan for 2018-2029 viderefører visjonen om null drepte i trafikken. Et etappemål er at det maksimalt skal være 350 omkomne og hardt skadde i trafikken innen 2029. Skal vi komme dit, krever det ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet. Beslutningstakere på alle nivåer, organisasjoner, næringer og ikke minst den enkelte trafikant må bidra aktivt inn i dette arbeidet, avslutter han.

Scanneren skal hjelpe til med å oppklare dødsulykkene

Se video: Kåret til den sikreste nybilen i fjor