BILLIGERE: Sjokolade- og sukkeravgiften reduseres fra og med 1. januar 2019.
BILLIGERE: Sjokolade- og sukkeravgiften reduseres fra og med 1. januar 2019. Foto: Solum, Stian Lysberg

Disse endringene må du se opp for 1. januar

Vi går straks inn i 2019, og regjeringen har som vanlig innført en rekke nye lover og forskrifter som trer i kraft ved årsskiftet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Billigere øl, sjokolade og sukkervarer kan bli en realitet når vi trer inn i 2019.

Regjeringen har nemlig besluttet å iverksette avgiftsreduksjon til små ølbryggerier, samt redusere avgiften på sjokolade- og sukkervarer.

Disse endringene er to av mange som blir iverksatt fra og med 1. januar 2019.

regjeringen sine hjemmesider har de listet opp alle de nye lovene og forskriftene, fordelt etter departement.

Vi har samlet noen av de viktigste.

Skatt på bonuspoeng

Tidligere i år ble det kjent at fra 2019 må arbeidsgiver oppgi verdien av bonuspoeng på fly til beskatning.

Det vil si at hvis du tjener opp bonuspoeng på jobbreiser, og bruker disse til private reiser, skal det betales skatt. Det har så langt vært den enkeltes ansvar å melde inn denne fordelen til skattemyndighetene, noe svært få har gjort.

Nå blir dette arbeidsgivers ansvar, skriver nettavisen Parat24.

For ansatte i bransjer hvor det gis tips, blir hverdagen fra og med nyttår litt annerledes. Fra 2018 ble tips regnet som skattepliktig inntekt, og til nå har det vært den enkelte ansattes ansvar å melde inn dette.

Fra og med 1. januar er det arbeidsgivers ansvar å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar.

Regjeringen har vedtatt å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også gir utsatt beskatning for utbytte. Dermed slipper man å skatte av utbytte før man tar ut pengene. I tillegg åpnes det for at verdipapirer kan overføres mellom egne kontoer uten beskatning.

Skatt på diettpenger

Fra nyåret innføres det en ordning hvor man må skatte av diettpenger på jobbreiser dersom summen overstiger en viss grense. På reiser med overnatting på hotell er den nye skattefrie satsen satt til 578 kroner, uansett om man reiser innenlands eller utenlands.

Tidligere har man sluppet skatt så lenge diettpengene holder seg innenfor statens satser, men nå vil statens satser i flere tilfeller være høyere enn den skattefrie grensen.

Det innføres også en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag. Grensen er satt til 97.000 kroner, og gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS. Det kan ikke gis fradrag, herunder til dokumentere avgifter, utover denne grensen.

Dyrere med advokat

For foreldre som skal ta ut permisjon, har regjeringen også innført enkelte endringer. Dette innebærer blant annet en tredeling av foreldrepengeordningen.

– Når tredelingen nå også omfatter dem som velger 80 prosent uttak, innebærer det at en rekordstor del av foreldrepengeperioden er øremerket far. Det er bra for familien og barna at fedrene tar en større del av ansvaret på hjemmebane. Foreldrene er likestilte og får en tredel hver, så kan de fordele den siste tredelen som de vil, sier barne- og likestillingsminister Linda Hoftstad Helleland i en pressemelding.

Endringene trer i kraft for dem som begynner uttaket av foreldrepenger 1. januar 2019 eller senere.

Om du har behov for advokat når det nye året ringes inn, har regjeringen vedtatt at dette skal bli dyrere. For 2019 blir advokatsalæret og rettsgebyret økt med 20 kroner, til henholdsvis 1040 kroner og 1150 kroner.

Regjeringen har også vedtatt en endring som innebærer at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift.

To nye lover

To helt nye lover trer også i kraft i 2019: Sikkerhetsloven og lov om Bankenes sikringsfond.

Det var Aftenposten som omtalte dette først.

Den nye sikkerhetsloven legger større vekt enn den gamle på å beskytte Norge mot dataangrep.

– Den nye loven vil bidra til at vi kan beskytte Norge bedre, også mot dataangrep. Det kan være angrep som kan sette politi eller forsvar ut av spill, men også angrep på andre offentlige eller private virksomheter som kan true nasjonal sikkerhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Den nye loven om Bankenes sikringsfond skal regulere fondets virksomhet. Bankenes sikringsfond er et fond som garanterer for innskudd i norske banker.

Fra 2019 utvides innskuddsgarantiordningen til å gi ubegrenset garanti for visse typer innskudd i inntil 12 måneder. Det gjelder blant annet for innskudd knyttet til boligkjøp, særlige livshendelser, forsikringsutbetalinger og erstatninger.