Fant rå kylling, råtten frukt og skitne kluter

Matkontrollen (TV 2): Mattilsynet har funnet brudd hos kjente spisesteder som går på mattryggheten løs.

I 2016 ble den såkalte smilefjesordningen innført i Norge. Hver gang Mattilsynet gjennomfører et uanmeldt tilsyn hos serveringssteder gir de enten et smilefjes, en strekmunn, eller et surt fjes som skal henges opp et synlig sted på serveringsstedet.

Matkontrollen har sett nærmere på flere hundre tilsyn gjort hos ti store kjeder.

Se Matkontrollen på TV 2 i kveld kl. 20, eller allerede nå på TV 2 Sumo

Brudd på regelverket

Vi har delt de ti kjedene inn i tre kategorier; pizzarestauranter, familierestauranter og kafeer. Mattilsynet har vært hos hver filial hver 8.-12. måned. De største kjedene har dermed hatt flere hundre tilsyn de siste to årene.

Matkontrollen har gått gjennom tilsynsrapportene og funnet ut hvor mange strekansikt og sure fjes de kjente spisestedene har fått.

Strekmunn gis i tilfeller der det er brudd på regelverket. Karina Kaupang, som er direktør for avdeling mat i Mattilsynet, sier årsaker kan være dårlig hygiene, dårlig renholdsrutiner, og/eller dårlig nedkjøling av matvarer.

– Felles for alle disse tingene er at vi mener at de må rettes opp for at maten alltid skal være trygg, sier hun.

Karina Kaupang i Mattilsynet forklarer hvordan smilefjes-ordningen fungerer. Foto: Mattilsynet.
Karina Kaupang i Mattilsynet forklarer hvordan smilefjes-ordningen fungerer. Foto: Mattilsynet.

Surmunn gir de dersom det er alvorlige og gjentatte brudd på regelverket. De stenger kun hvis de anser det som helsemessig uforsvarlig å ikke gjøre det.

– Det kan bety stenging, men ofte er det andre konsekvenser, sier Kaupang til Matkontrollen.

Stengt på dagen

Det er i kategorien kaféer vi finner kjeden med utvalgets mest alvorlige brudd. Sommeren 2018 valgte Mattilsynet å stenge Joe and the juice på Gardermoen. I rapporten kan man lese at de fant regelbrudd som de anså som svært alvorlig for mattryggheten.

Se hva alle kjedene svarer nederst i artikkelen.

Dette betyr fjesene:

Smilefjes: Ikke funnet brudd på regelverket/ bare funnet bagatellmessige forbedringspunkter.

Strekfjes: Funnet brudd på regelverket og har pålagt serveringsstedet å rette opp dette.

Sur munn: Funnet alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket og har pålagt serveringsstedet å rette opp dette.

«Isbitmaskin var tilgriset med matrester innvendig», står det.

Videre i rapporten skriver de:

«I smuss og matrester lever det mikroorganismer. Noen av disse organismene kan gi sykdom hos mennesker.»

I tillegg står det i rapporten:

«På gulvet under benker og kjøle/fryseskap er det generelt meget skittent med råtten frukt, kaffegrud og emballasje».

«Gamle og urene kluter og papir brukes for å vaske og tørke av benke (sic)».

«Person under opplæring har ikke fått tilstrekkelig opplæring og følger ikke rutiner for trygg mat. Som eksempler kan nevnes rutiner for hanskebruk, vask av utstyr, bruk av garderobe».

Joe and the juice Gardermoen ble stengt av Mattilsynet sommeren 2018. Foto: Matkontrollen.
Joe and the juice Gardermoen ble stengt av Mattilsynet sommeren 2018. Foto: Matkontrollen.

«Det ble observert flere titalls fruktfluer rundt søppeldunken på bakrommet».

I tillegg til dette tilfellet hadde Joe and the juice som kjede to andre tilfeller der de fikk sur munn. De er også kjeden som i flest tilfeller har fått strekfjes.

– Vi gjør alle nødvendige tiltakt for å sikre at alle våre butikker rundt om i verden samsvarer med våre høye standarder og forventninger, svarer Joe and the juice til Matkontrollen.

Tre alvorlige brudd

Peppes pizza, Domino’s pizza og Pizzabakeren hadde alle tilfeller av alvorlige brudd som endte med rapport med surt fjes. Pizzabakeren fikk i to tilfeller sur munn, mens de to andre fikk én sur munn hver i løpet av perioden.

Ett av tilsynene hos Pizzabakeren endte med omsetningsforbud. Mattilsynet fant rått kjøtt som holdt for høy temperatur. I rapporten står det:

«I ca. 1 kg rått biffkjøtt måles 15-17 °C og i ca. 0,5 kg strimlet rå kylling måles 8,5-13,7 °C. Varene er oppbevart i kjølerenne. Det er uklart hvor lenge varene har ligget, men ansatt anslår 3-5 timer».

Hos Domino’s ble det funnet kjøtt som var gått ut på dato, blant annet 15 kg skinke som hadde siste forbruksdag fem dager før kontrollen.

Dette svarer kjedene:

Joe and the juice:

«Hos JOE & THE JUICE er hygiene, kvaliteten på våre produkter og kundeopplevelse våre topprioriteter. Vi gjør alle nødvendige tiltak for å sikre at alle våre butikker rundt om i verden samsvarer med våre høye standarder og forventninger. Vi er stolte av å gi den beste opplæringen til staben vår, og vurderer kontinuerlig trening og butikkytelse.»

Pizzabakeren:

«Vi har dessverre en alvorlig surmunn-rapport som skyldes flere uheldige omstendigheter under sommerens hetebølge. Det skal uansett selvsagt ikke skje. Vi forventer at vårt nye utvidede internkontroll-system skal være så bra at vi oppdager eventuelle avvik på et svært tidlig tidspunkt. Våre kunder skal aldri være i tvil om at maten vi serverer er trygg.»

Domino’s Pizza:

«Av de 30 tilsynene fra Mattilsynet fikk vi 28 smilefjes, ett nøytralt og ett negativt. Dette ble umiddelbart rettet opp og restauranten fikk smilefjes igjen etter bare tre dager. I Domino’s Pizza har vi den høyeste fokus på mattrygghet. Utover våre grunnleggende rutiner for mattrygghet, gjør vi fortløpende vurderinger av rutiner og praksis for å sikre at vi alltid er ett steg foran for å sikre at våre kunder hver dag får et topp produkt»

Peppes pizza:

«Mattilsynet gjør en viktig jobb. Vi er veldig fornøyd med at i denne perioden av til sammen 569 kontroller, kun har fått én sur munn. Den ene sure munnen hos Peppes Pizza, er en for mye, men Mattilsynet omgjorde den til en smilemunn to dager senere. Vi har stor fokus på matsikkerhet, det er en naturlig og svært viktig del av den daglige restaurantvirksomheten. I våre restauranter utfører vi i egen regi anmeldte og uanmeldte kontroller.»

Oversikt over tilsyn og funn:

Tgi Fridays

Totalt antall tilsyn: 31

Smilefjes = 25

Strekfjes = 6 (19%)

Surefjes = 0

Starbucks

Totalt antall tilsyn: 73

Smilefjes = 67

Strekfjes = 6 (8%)

Surefjes = 0

Pizzabakeren

Totalt utførte tilsyn: 64

Smilefjes:56

Strekmunn: 6 (9%)

Surmunn: 2

Peppes Pizza

Totalt utførte tilsyn: 262

Smilefjes: 219

Strekmunn: 42 (16%)

Surmunn: 1

McDonald’s

Total utførte tilsyn: 272

Smilmunn: 250

Strekmunn: 12 (4%)

Surmunn: 0

Joe and the juice

Totalt antall tilsyn: 168

Smilefjes = 119

Strekfjes = 47 (27 %)

Surefjes = 3

Egon

Totalt antall tilsyn: 153

Smil:146

Strek: 7 (4%)

Sur: 0

Domino’s pizza

Totalt antall tilsyn: 30

Smilefjes: 26

Strekmunn: 3 (10%)

Surmunn: 1

Burger King

Totalt antall tilsyn: 203

Smilefjes: 193

Strekmunn: 10 (4%)

Surmunn: 0

Espresso house

Utførte tilsyn: 153

Smilmunn: 116

Strekmunn: 37 (24 %)

Surmunn: 0

*Dette er tilsyn gjort i perioden 1. januar 2016- 12. november 2018.