Hun skal hjelpe Ålesund til å bli en av verdens smarteste byer

ÅLESUND (TV 2): Ålesund skal bli en av verdens smarteste byer ved hjelp simulatorer og Kari Aina Eik, som leder FNs arbeid med å utvikle smarte og bærekraftige byer.

– Det som Ålesund og regionen her har å by på her helt unikt! Jeg har vært rundt om mange land og byer, og jeg har ikke sett noe lignende her i forhold til kompetanse i bruk av simulatorer, sier Kari Aina Eik til TV 2.

Hun er generalsekretær for FNs program for smarte byer, som gjennom bruk av teknologi skal utvikle smarte og bærekraftige byer i fremtiden. Nye Ålesund kommune sammen med nabokommunene Giske og Sula tatt opp i programmet som den første byregionen i Norge.

– Vi startet med seks byer og tenkte at vi skulle gjøre noe som er nyttig for disse seks byene. Nå har vi 1000 byer i nettverket, forklarer Eik.

Samler data

Og ekstra nyttig ble det når Eik ble klar over mulighetene som ligger i å planlegge og bygge fremtidens byer ved hjelp simulatorteknologi som hittil har vært brukt i offshorebransjen.

– Dette er så bra og verdensledende at vi må å få med oss og vise til andre byer rundt om i verden gjennom det FN-systemet, sier Eik.

For det er det tunge fagmiljøet rundt NTNU, SINTEF, Offshore Simulator Centre og Rolls Royce ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) på Nørve i Ålesund som er helt i tet på bruk av simulatorer.

ENTUSIASTISK: Kaj B. Westre jobber for at teknologien som finnes på Norsk Maritimt Kompetansesenter nå skal brukes til byutvikling. Foto: Arne Rovick/TV 2.
ENTUSIASTISK: Kaj B. Westre jobber for at teknologien som finnes på Norsk Maritimt Kompetansesenter nå skal brukes til byutvikling. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Det at vi kan bruke den teknologien og kompetansen på nye satsingsområder innenfor offentlig byutvikling og smarte byer gir oss utrolig med nye muligheter, sier daglig leder Kaj B. Westre ved NMK.

Hemmeligheten består i å samle inn alle mulige slags data og synliggjøre disse i en simulator.

– Gevinsten av å simulere er at du kan ta enklere beslutninger. I stedet for å lese tusenvis av dokument kan du i virkeligheten se hva som har effekt i forhold til å ta ei beslutning, forklarer Eik.

Hjelper innbyggerne

Helge Veum, som er prosjektkoordinator for IKT og digitalisering i nye Ålesund kommune, tar oss med på en reise inn i simulatorverdenen for å vise helt konkrete eksempel på hvordan teknologien kan brukes i byplanlegging og en bærekraftig region.

– Vi har data på hvor barnefamiliene bor og hvor barnehagene er. Mange står i kø mellom jobb og barnehage, vi kan simulere og vise hva som skjer dersom vi er mer fleksibel i åpningstiden i barnehagen som gjør at trafikkbildet blir vesentlig forbedret gjennom sentrum. Et slikt grep kan være nok til at vi slipper å bygge ut veier og dermed spare mye penger, forklarer Veum til TV 2.

MANØVRERER: Helge Veum ser på mulighetene til å bruke offshoresimulatorer til å planlegge og bygge en ny byregion i Ålesund. Foto Arne Rovick/TV 2.
MANØVRERER: Helge Veum ser på mulighetene til å bruke offshoresimulatorer til å planlegge og bygge en ny byregion i Ålesund. Foto Arne Rovick/TV 2.

Men det handler ikke bare om visualisering. Dette er data, teknologi og bruk av sensorer som også hver enkelt innbygger kan gjøre seg nytte av i fremtiden.

– Vi kan eksempelvis bruke sensorer for å finne ut hvor glatt det er på veiene. Det er viktig informasjon for innbyggerne og det er viktig for de som vedlikeholder veiene våre. Sånn sett har Smart Cities-programmet betydning for hver eneste innbygger i regionen, både fordi dette er et verktøy for planlegge godt for innbyggeren. Men det er også teknologi og en fantastisk plattform som vi må se på hvordan vi ta videre til direkte innbyggerrettede tjenester, sier Helge Veum.

Ålesund skal i april neste år presentere seg som Smart City på en stor FN-konferanse i Geneve hvor representanter fra 60 land deltar.

Dette er Smart Cities:

  • FNs smartbynettverk skal sikre bærekraftig by- og regionsutvikling.

  • En smartregion er en region som bruker digital teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerne og drifta av samfunnet mer produktivt. Det handler om å gjøre kommunale tjenester smartere.

  • Simuleringsmiljøet på Campus Ålesund får en nøkkelrolle. Miljøet skal simulere og visualisere trafikkavvikling, vannforsyning og strømforbruk på helt nye måter.

  • Mer enn 1000 byer er nå tatt opp i FN-programmet Smart Cities. Analysen som FNs ekspertene gjør ved hjelp av innsamling av data, skal brukest til å gi kommunene et tallbaser grunnlag for videre arbeid. Dette kan lette arbeidet med å peke ut felles mål og retning og sikre et systematisk arbeid opp mot FNs bærekraftsmål.