Rovviltnemndene anbefalte å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, hvorav 17 dyr skulle være innenfor ulvesonen. Regjeringen har åpnet opp for felling av inntil 3 ulver. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Rovviltnemndene anbefalte å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, hvorav 17 dyr skulle være innenfor ulvesonen. Regjeringen har åpnet opp for felling av inntil 3 ulver. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Åpner for å felle ulv inne i ulvesonen

Klima- og miljødepartementet gir for første gang tillatelse til lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Mandag ble det klart at departementet åpner for å felle hele Slettås-flokken i Hedmark.

– Dette er første gang det åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. Denne beslutningen følger opp Stortingets vedtak fra 2017 om at vi skal ha forvaltning av ulv innenfor ulvesonen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) i en pressemelding.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen i de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

– I tråd med forlik

Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag ble regjeringens vedtak kjent.

– Regjeringen forholder seg til rovviltforliket, som sier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi arbeider kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr til rovvilt og å sikre levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, legger han til.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016.

Tre ulver

Bestandsregistreringer tyder på at det befinner seg to-tre ulver i Slettås-reviret.

– Det åpnes derfor for felling av inntil tre ulver i Slettås-reviret denne vinteren, noe som betyr at alle kjente individer tilhørende dette reviret tillates felt, opplyser departementet.

Samtidig bekrefter regjeringen at det ikke åpnes for lisensfelling av revirene Hobøl og Mangen, som begge ligger innenfor ulvesonen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) og helseminister Bent Høie (H) presenterte vedtaket knyttet til lisensfelling av ulv mandag morgen.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) og helseminister Bent Høie (H) presenterte vedtaket knyttet til lisensfelling av ulv mandag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

De siste offisielle tallene fra 2017 viser at det er 10,5 ulvekull i Norge – 8 helnorske kull og 5 såkalte grensekull, som vandrer mellom Norge og Sverige.

Mandag ble det klart at departementet åpner for å felle hele Slettås-flokken i Hedmark.

– Dette er første gang det åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. Denne beslutningen følger opp Stortingets vedtak fra 2017 om at vi skal ha forvaltning av ulv innenfor ulvesonen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) i en pressemelding.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

Krever lovendring

Frps rovdyrpolitiske talsmann Terje Halleland mener regjeringen nå har valgt å se bort fra ulveforliket.

– Jeg synes dette vedtaket er svært skuffende. Man velger nå å se helt bort fra ulveforliket som et bredt flertall på Stortinget inngikk. Vi vil med dette ligge langt over bestandsmålene, og jeg har full forståelse for at folk i områdene med mye ulv vil reagere kraftig på dette, sier han.

Om lovverket står i veien for å oppfylle forliket, mener Halleland at vi må endre loven.

– Det er bare én konklusjon man kan trekke av dette: Om det er sånn at loven står i veien for at ulveforliket skal oppfylles, ja da må vi få endret loven. Det vil jeg ta initiativ til, sier Halleland.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer også kraftig på at regjeringen lar to av tre ulveflokker leve.

– Dette handler om folks liv. Folk finner husdyrene sine revet i filler. Det går utover de som driver med jakt, går på tur og lever tett på naturen. Men det ser det ikke ut til at regjeringen bryr seg om i det hele tatt. Det er en voldsom arroganse overfor folk, sier Vedum i en pressemelding.

Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH arrangerer demonstrasjon mot felling av ulv. Arrangementet ble avholdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo 20. januar.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH arrangerer demonstrasjon mot felling av ulv. Arrangementet ble avholdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo 20. januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– En jakt på kritisk truede ulver

Naturvernforbundet er imot all jakt inne i ulvesonen. De mener det er svært alvorlig at regjeringen nå åpner opp for felling inne i sonen.

– Ulvesonen ble laget for å gi beskyttelse til ulven. Når de går til jakt på en kritisk truet art inne i ulvesonen, blir det klart for hele verden at Norge ikke tar vare på sitt mest utrydningstruede pattedyr, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Verdens naturfond (WWF) skriver i en pressemelding at de også synes avgjørelsen er oppsiktsvekkende og uakseptabel.

– I fjor ble det sagt at forutsigbarhet var en av årsakene til at man ikke skulle ta ut Slettås-flokken. Situasjonen for flokken er ikke endret siden i fjor, flokken har ikke endret atferd, det er derfor uforståelig at vurderingen i år ender med motsatt konklusjon, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF i en pressemelding.

– Siden den tid har tilstanden for den skandinaviske ulvebestanden blitt verre, med den konsekvens at Sverige har valgt å avlyse sin jakt. Hva har Norge gjort? Skutt ut flere genetisk viktige individer som har kommet inn fra Finland - og nå vil man også ta ut Slettås-reviret innenfor sonen.

Hun etterlyser en rettslig gjennomgang av ulveforvaltningen, fordi hun mener grensene for jaktvedtak flyttes fra år.