Stortinget vil ikke vente på FN-svar om reinslakt: – Vondt å se

Flere tar til orde for at Stortinget burde vente med tvangsvedtaket om å slakte Jovsset Saras reinflokk, til FN har behandlet saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For fem år siden nektet den unge reineieren Jovsset Anta Sara (26) fra Kautokeino å etterkomme et pålegg om å redusere sin reinflokk. Staten ønsket en frivillig reduksjon av antallet rein for å få til en mer bærekraftig drift, men Sara mente at statens krav ville presse han ut av næringen han var født inn i.

26-åringen vant fram i ting- og lagmannsrett, men i Høyesterett fikk staten medhold i sitt krav om en reduksjon av hans flokk til 75 dyr. Den unge reineieren tok saken til FNs menneskerettighetskomité, der den nå behandles.

Tirsdag kveld stemte regjeringspartiene med støtte fra KrF på Stortinget ned et forslag om å utsette tvangsvedtak i påvente av en kjennelse FN-komiteen.

Statens hastverk har utløst sterke reaksjoner i samiske miljøer.

– I respekt for FN burde Stortinget satt tvangstiltak mot Jovsset (26) på vent. Saken mot han burde ikke ha vært drevet fram på denne måten, sier professor Ole Henrik Magga, tidligere sametingspresident og leder av FNs første permanente forum for urfolk.

Også en lang rekke samiske kunstnere, blant dem Mari Boine, har engasjert seg sterkt til fordel for Sara.

– Også majoritetsbefolkningen må engasjere seg, og følge hva som skjer i Sapmi nå, sier hun til TV 2.

Samlet opposisjon bak SV-forslag

Selv om saken nå behandles i FN-komiteen, har staten valgt å kreve Saras flokk slaktet ned til 75 dyr innen 31. desember i år.

For å få dette satt på vent fremmet SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (Troms) et forslag om å ikke iverksette tiltak mot Sara før hans sak var vurdert av FN.

– Dette er i alle juridiske kretser sett på som en stor signalsak, sa han da saken ble behandlet i Stortingets plenunumsmøte tirsdag.

Der advarte han Stortinget mot å støtte seg til en Høyesteretts-dom som ga staten rett. Med KrFs støtte ble forslaget forkastet med 50 mot 53 stemmer.

Hoksrud: – En komite ikke overordnet norsk lov

Mat- og landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) sier til TV 2 at alle reineiere bortsett fra Sara har valgt frivillighet, og at tiltakene mot han skal gjennomføres.

– Vi må følge opp det retten har bestemt. Det er fattet en endelig dom basert på et for høyt reintall, sier han.

– Hvorfor kan dere ikke vente til FN-komiteen har behandlet saken?

– Så vidt jeg skjønner så har den ikke overordning i forhold til norsk lov. Men den kan selvfølgelig komme med en uttalelse, så her handler det om å følge opp norsk lov, sier Hoksrud.

Jens Edvin A. Skoghøy, professor ved det juridiske fakultet på universitetet i Tromsø og gjennom 19 år dommer i Høyesterett er ikke enig.

Tidligere dommer i Høyesterett, Jens Edvin A. Skoghøy. Foto: TV 2
Tidligere dommer i Høyesterett, Jens Edvin A. Skoghøy. Foto: TV 2

– Det er ikke Høyesterett som er siste instans i denne saken. Det er FNs menneskerettighetskomite som dømmer i siste instans, mener han.

– Så her burde Stortinget ha ventet?

– Det burde de ha gjort.

FN-konvensjon skal gå foran norsk lovgiving

I følge Skoghøy skal FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter settes høyere enn norsk lov.

– Denne konvensjonen har omtrent samme rang som grunnloven. Den skal gå foran annen norsk lovgivning.

– Og det er ikke omtvistet?

– Nei. Det er ikke omtvistet.

Også Ole Henrik Magga, tidligere sametingspresident, medstifter av verdensrådet for urfolk og første leder av FNs permanente forum for urfolk advarer mot statens hastverk.

– Norge som stat fremstår nå som urimelig overfor minoriteter. Norge har et navn å forsvare, og har vist veg i monoritetsaker og derfor kommer dette veldig overraskende og som en skuffelse, sier han.

– Frykter du at denne saken vil kunne skade Norges renomme?

– Det er i alle fall vondt å se at Norge kommer dårlig ut i en slik menneskerettighetssak. På den andre siden er FN et organ vi kan sette vår lit til når ting blir vanskelig, og derfor burde vi kunne ta oss tid til å vente i en liten sak. FN er et organ som vi lytter til, men nå gjør vi det motsatte. Det var ikke det vi kunne vente av Norge, mener han.

FN-komiteen kan meget vel gi Sara rett

Jovsset Ante Sara må før årsskiftet slakte ned fra 350 til 75 dyr. Det er en flokk som er beregnet å kunne gi en årsinntekt på omkring 40.000 kroner, og dermed ikke være er stor nok til at den vil gi familien en tilstrekkelig inntekt.

Sara mener seg dermed utsatt for et statlig overgrep, og et krav om en så betydelig reduksjon vil ifølge professor Skoghøy være blant de forhold FN-komiteen må vurdere.

– Det er stor grad av mulighet for at FNs menneskerettighetskomité vil komme til at tvangsslakt vil være i strid med konvensjonen. La meg få legge til at Norge til nå har lyttet oppmerksomt, følger opp det som FN gjør og avventer gjerne også avgjørelser til komiteen har fått tid til å komme med sine uttalelser, sier han.

Professor Skoghøy kan ikke tenke seg at Stortinget ikke var tilstrekkelig opplyst da vedtaket ble gjort tirsdag kveld.​

– Det er jo Stortinget som har vedtatt loven som gir konvensjonen om sivile og politiske rettigheter forrang. Den er gjort til norsk lov av Stortinget. Det burde de jo vite.

– Vil Norge kunne se bort fra en dom i FN-komiteen?

– Det er noe Norge ikke har gjort tidligere, og skal vi være troverdig da må vi følge komiteens uttalelse.