Silje har tatt med sin yngste datter til Polen for å unnslippe barnevernet i Norge.
Silje har tatt med sin yngste datter til Polen for å unnslippe barnevernet i Norge. Foto: Finn-Ove Hågensen

flyktet fra norsk barnevern med datteren:

Advokat: – Silje får asyl i Polen

Norske Silje, som flyktet fra barnevernet i Norge, har fått beskjed om at hun vil få asyl i Polen, ifølge hennes polske advokat.

– Jeg ble lettet da jeg fikk nyheten, sier Silje til TV 2.

Ifølge hennes polske advokat, Jerzy Kwasniewski, får hun asyl i Polen.

– Vi har i dag mottatt et brev fra Utlendingsmyndighetene som bekrefter dette, sier Kwasniewski til TV 2.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra polske myndigheter, og Siljes norske advokat er heller ikke kjent med vedtaket. Men hennes polske advokat sier det er snakk om kort tid før det formelle er i orden.

– Jeg regner med at vi får det formelle asylvedtaket i løpet av få dager, sier han.

Saken er også omtalt i en rekke polske medier i dag.

Kjempet mot barnevernet

– Det har vært en veldig lang kamp og det er godt å være ferdig med dette nå, sier Silje.

Det var i mai 2017 at Silje tok med sin yngste datter til Polen. Hun fryktet at barnevernet ville frata henne omsorgen. Forut for dette hadde Silje hatt et langt og konfliktfylt forhold til barnevernet, som stilte spørsmål ved hennes omsorgsevne. Bakgrunnen var en sak om omsorgsretten til hennes eldste datter.

Silje følte seg overkjørt og mistenkeliggjort av myndighetene i Norge, og mistet etterhvert tillit til hele systemet.

Dette var grunnen til asylsøknaden i Polen, der det fantes folk som hjalp henne med å finne seg til rette sammen med den yngste datteren. Siden mai i fjor har hun derfor bodd i Warszawa, og tatt hånd om datteren på egen hånd.

Polsk UD har snudd

Utlendingsmyndighetene i Polen ga grønt lys for asyl i januar i år. De mente at Siljes rettigheter ble brutt i Norge, og at hun heller ikke kunne forvente en rettferdig saksbehandling. I deres brev, der de anbefaler asyl for Silje, kommer de også med sterk kritikk av det norske systemet.

Men for at Polen skal kunne innfri asylsøknaden så må også det polske utenriksdepartementet godkjenne den. De vurderer om et slikt samtykke er i Polens interesser, og at det ikke skader Polens interesser overfor andre land om de aksepterer asylsøknaden. I første omgang kom de fram til at dette kunne være tilfelle, men Siljes advokater anket denne avgjørelsen og nå har utenriksdepartementet snudd, ifølge hennes polske advokat.

Han sier til TV 2 at alle forutsetninger for å få asyl nå er oppfylt.

Første i moderne tid

Hvis hun innvilges asyl, er dette første gang i moderne tid at en norsk statsborger får asyl i et annet europeisk land.

Begrunnelsen er at polske myndigheter mener at det ikke er trygt for Silje å bo i Norge. Familien står sterkt i det polske samfunnet og mor og barn har et særlig vern i grunnloven. Det er dette vernet de mener mangler i Norge og at Silje og hennes barn derfor ikke har god nok beskyttelse.

– Nå vil jeg vil fortsette kampen mot det norske barnevern-systemet fra Polen, avslutter Silje.

– For de mener fremdeles at jeg ikke er skikket til å ta meg av mine døtre, sier hun.

TV 2 forsøkte i juni i år å få en kommentar fra barnevernet i Oslo, men ingen ville uttale seg om denne saken. Silje har opphevet deres taushetsplikt, men de vil likevel ikke si noe. Heller ikke hos BUFDIR, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, som er de som styrer barnevern-tjenestene, ville kommentere saken til Silje.