DØMT: Den polske familiefaren i 40-årene ble dømt for mishandling i nære relasjoner. I januar må han igjen i retten for lignende forhold.
DØMT: Den polske familiefaren i 40-årene ble dømt for mishandling i nære relasjoner. I januar må han igjen i retten for lignende forhold. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dømt for mishandling av kona og sønnen – skal ha fortsatt voldsregimet få dager senere

Bare ti dager etter at mannen ble dømt til fengsel for mishandling av kona og sønnen, rykket politiet ut og pågrep ham for nye trusler og vold i hjemmet.

Dommen mot den polske mannen i 40-årene falt 25. september i år.

Drammen tingrett mente han periodevis over tre år hadde fysisk og psykisk mishandlet sin kone og tenåringssønn så grovt at fengselsstraffen måtte settes til et år – betydelig mer enn det påtalemyndigheten hadde bedt om.

«Tiltalte har ved sin opptreden skapt en vedvarende utrygghet for de fornærmede, en utrygghet for nye krenkelser og en utrygghet for hva som da ville skje», heter det i dommen.

Mannen forklarte i tingretten at det var kona som bevisst hadde fremprovosert volden for å få ham fengslet, selv om kona ettertrykkelig ba retten om ikke å straffe ham. Likevel har han kun anket over straffutmålingen – ikke skyldspørsmålet.

Blant annet hevdet han at kona satt frem alkohol så han skulle bli full og dermed voldelig. Retten har valgt å se helt bort fra mannens forklaring.

Husker ingenting

Til tross for voldshandlingene har mannen bare i korte perioder hatt besøksforbud overfor familien sin, og han hadde fram til dommen aldri vært varetektsfengslet.

Etter domsavsigelsen 25. september kunne han derfor reise rett hjem til familien i påvente av innkalling til fengselsoning. Der fortsatt han sitt trussel- og voldsregime, mener politiet.

Halvannen uke senere, fredag 5. oktober, ble volden og truslene så voldsomme at kona ba sønnen om å ringe til politiet, noe han hadde gjort flere ganger før. Ifølge tiltalen holdt mannen tak i sønnens armer og forsøkte å hindre ham. Han skal også ha kastet kona i veggen.

Til slutt fikk kona og sønnen kontakt med politiet, som rykket ut og pågrep mannen. Siden har han sittet varetektsfengslet, og det vil han trolig gjøre fram til saken skal opp for retten 3. januar.

– Han nekter straffskyld etter tiltalen og har ingen erindring av det som angivelig skal ha funnet sted i den kjelleren, sier mannens nye forsvarer Jan Christian Kvanvik til TV 2.

Sitter fengslet

Politiadvokat Kjell Are Strøm i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen sitter varetektsfengslet av hensyn til gjentakelsesfare. Han har flere ganger anket fengslingene til lagmannsretten, men ikke fått medhold.

– Hvilken betydning vil dommen for mishandling få når den nye saken skal opp for retten?

– På generelt grunnlag kan jeg si at gjentakelse selvfølgelig vil være straffskjerpende, spesielt når forholdene ligger så nært opp i tid til en domfellelse for liknende forhold, sier Strøm.

FORSVARER: Advokat Jan Christian Kvanvik. Foto: Magnus Braaten / TV 2
FORSVARER: Advokat Jan Christian Kvanvik. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Kona og sønnen har bedt om oppreisning fra mannen når saken skal behandles på nyåret, opplyser deres bistandsadvokat Skjalg Jarnang til TV 2.

– De fornærmede har det tøft. Det er tungt for dem at dette har skjedd igjen, og at de nå må gå en ny runde i retten. Samtidig er de forberedt på å få det overstått.

– I forrige runde ba mor om at ektemannen ikke straffes – hvordan stiller hun seg til det nå?

– Både mor og sønn har fremmet et krav om oppreisning, og i det ligger det en erkjennelse av at det de har opplevd, ikke er greit. De mener det er riktig at han betaler for det han har utsatt dem for, sier han.

Hovedforhandlingen er ventet å pågå i to dager i Drammen tingrett.