SKILSMISSEKURS?: Danske foreldre som vil skille seg må fra 1. april gjennom et obligatorisk kurs først. Formålet er først og fremst å skåne barn som havner midt oppi en bitter skilsmisse. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/Scanpix
SKILSMISSEKURS?: Danske foreldre som vil skille seg må fra 1. april gjennom et obligatorisk kurs først. Formålet er først og fremst å skåne barn som havner midt oppi en bitter skilsmisse. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/Scanpix

Danmark innfører tvunget skilsmissekurs

Danmark innfører obligatorisk skilsmissekurs for foreldre for å skåne barna. Aleneforeldreforeningen er ikke negative til samme tiltak i Norge.

Fra og med 1. april 2019 må alle foreldrepar som søker skilsmisse i Danmark gjennomføre et obligatorisk skilsmissekurs.

Hvis kurset ikke gjennomføres, kan de heller ikke gjennomføre skilsmissen, skriver DR.

Kravet er en del av en større endring i skilsmissesystemet i Danmark. Avtalen innebærer også en obligatorisk «refleksjonsperiode» på tre måneder som foreldre må gjennom før skilsmissen kan ferdigstilles.

– Nesten alle kjenner til en skilsmisse som har gått skeis, der foreldrene ikke snakker sammen eller snakker dårlig sammen. Det går utover barnets trivsel og er en risikofaktor med tanke på hvordan barnet klarer seg godt, sier Danmarks barne- og sosialminister om de nye tiltakene.

– Tullete

I likhet med i Norge har danskene lenge hatt et tilbud om slike kurs tidligere, og resultatene blant deltakerne har vært positive. Også i Norge har resultatene fra slike kurs vært oppløftende, ifølge en FHI-rapport fra 2013.

Psykolog Peder Kjøs mener imidlertid det er problematisk at det skal innføres tvangskurs. Han har selv forsket på meklingprosessen under en skilsmisse, og sier han har vanskelig for å tro at slike tiltak virkelig fungerer i praksis.

– Jeg synes det høres tullete ut. Hvorfor skal man ha det? Man kan ikke legge inn tvang, folk må få gjøre som de vil, sier Kjøs.

PSYKOLG: Peder Kjøs. Foto: Andris Visdal/ Anti
PSYKOLG: Peder Kjøs. Foto: Andris Visdal/ Anti

Han påpeker at det blir rart å tvinge alle gjennom et slikt kurs når dette er problemer et fåtall sliter med.

– Dette er jo klassisk. Et bredt tiltak for et smalt problem. Det er kanskje vanskelig for ti prosent, og da skal likevel alle gjennom kverna, sier han.

Må legge konflikter til side

Kjøs mener må man først og fremst må sette seg selv til side for å lykkes med en skilsmisse.

– Det er jo viktig å få frem at de fleste foreldre kommer seg gjennom en skilsmisse rimelig greit, og at de klarer å komme frem til avtaler som fungerer bra. Det er så klart noen som ikke får det til, men de er det ikke så lett å hjelpe, sier han.

Han mener det er viktig å ikke ha hevntanker og ikke trekke den videre omsorgen for barna inn i konflikten.

– Det som skal til er at foreldrene må selv klare å legge sine egne konflikter og greier til side for ungene, og dette er vanskelig for mange. Det er vanskelig å skille mellom egne og barnas behov, påpeker han.

Åpne for samme ordning i Norge

Aleneforeldreforeningen (AFFO) er imidlertid langt mye mer åpen for at slike skilsmissekurs blir obligatoriske også i Norge.

– Vi har diskutert hva man kan gjøre for å senke konfliktnivået for barnas beste. Da har vi flere ganger vurdert om det kan være nødvendig med en slik ordning, sier AFFO-leder Katrine Blindheimsvik.

LEDER I AFFO: Katrine Blindheimsvik.
LEDER I AFFO: Katrine Blindheimsvik. Foto: Universitet i Oslo

Hun trekker blant annet fram at man gjennom slike kurs kan komme inn tidlig og bidra til at konflikten ikke rekker å eskalere. Hun påpeker også at det er mer sannsynlig at foreldre som har et godt samarbeid fra før vil være mer tilbøyelige til å benytte seg av kurstilbudet enn de som ikke har det.

– De som virkelig har behov for det vil kanskje ikke gå på slike kurs hvis det ikke er obligatorisk, sier Blindheimsvik.

– Så dere er positive til at den samme ordningen innføres i Norge?

– Vi er i hvert fall ikke negative til det, med forbehold om at kursene er gode nok. Det er viktig at det ikke blir et byråkratisk hinder man må over. Det må være et godt tilbud som kommer på plass, sånn at de som tenker at de ikke trenger det også ser nytten i kursene, sier hun.