Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forslaget departementet sender ut på høring går ut på at de vil endre dagens Ekomlov, loven som regulerer elektronisk kommunikasjon. De nye reglene skal sørge for en maksimalpris for telefonsamtaler og SMS til utlandet.

De eventuelt nye prisene vil kun gjelde for EU og EØS-land.

– Formålet med prisreguleringen er å beskytte forbrukere mot urimelige høye priser, sier Dale til TV 2.

Årsaken til at dette kommer på dagsordenen nå, er en ny ordning fra EU som ble vedtatt 4. desember. De nye reglene er forventet å gjelde fra 15. mai 2019.

Foreløpig er det ikke et krav om at Norge tar inn pristaket før ordningen er formelt innlemmet i EØS-avtalen. Likevel ønsker Samferdselsdepartementet at Norge innfører EU-reglene samtidig som de andre EU-landene.

– Av omsyn til norske forbrukere foreslår departementet at tilsvarende maksimalpriser skal gjelde fra samme tidspunkt som de vil gjelde i EU. Vi setter derfor fart på dette arbeidet allerede nå, forteller samferdselsministeren.

Dobbelt så billig

Får samferdselsministeren det som han vil, kan flere forbrukere sende meldinger eller ringe til utlandet for halvparten av dagens pris.

Fra dagens valuta vil ett minutt samtale til medlemslandene koste 1,80 kroner. Én SMS vil koste rundt 50 øre.

– For forbrukere som ikke har inkludert SMS og minutt til andre land i EØS-området i abonnementet, vil de foreslåtte endringene bidra til mer en halvering av minuttprisen til enkelte land, sier Dale.

Ønsker forslaget velkommen

Hos Telenor har de allerede ventet på forslaget ettersom det ble vedtatt i EU tidligere denne måneden.

– Om og når dette innføres, vil Telenor redusere prisene for å ringe til andre EU-land i tråd med reguleringen, forteller Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor til TV 2.

Telenor påpeker likevel at konkurransen har fungert godt i lengre tid, uavhengig av reguleringer.

– Kundene bruker gjerne alternativer som ikke koster mer enn databruken, slik som Skype og andre programmer. Vi har sett over tid at inntektene fra dette området går ned, sier Krokan.

Varierende priser

Data hentet inn av BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) viser at prisene varierer betydelig. I snitt er en samtale som går til utlandet tre ganger så mye som nasjonale samtaler. Om man ser på SMSer er det dobbelt så dyrt, viser tallene som BEREC har hentet inn fra 2017-2018.

De nye reglene vil kun gjelde for privatkunder fordi EU-ordningen ikke omfatter bedriftskunder. Fagseksjonenen i departementet sier at det trolig er fordi det er privatkundene som i størst grad har behov for å bli beskyttet av prisregulering.