Det opplyser politiadvokat Jon Skarpeid i Øst politidistrikt til TV 2.

Siden onsdag har etterforskningen pågått for fullt, og politiet får bistand både fra PST og Kripos. Blant annet er det gjort en rekke avhør.

Moduskandidater

– Det har hele natten og morgenen blitt jobbet med å analysere spor på pakken. I tillegg er det hentet inn spesialister på skriftanalyse som skal se på håndskriften på pakken, sier Skarpeid.

– Hva har vedkommende skrevet?

– Det vi analyserer, er skriften utenpå pakken, altså adressen til politiet. Innholdet i pakken ønsker jeg ikke gå nærmere inn på, sier politiadvokaten.

Ifølge Skarpeid er det gjennomført en rekke avhør i saken, hvor flere av dem er knyttet til at politiet leter etter mulige moduskandidater.

– Hvordan går dere frem for å finne kandidater?

– Vi ser på tidligere trusler mot politiet og eldre saker, der vi leter etter handlingsmønstre som kan passe inn med de opplysningene vi har i denne saken, sier han.

– Skarp bombe

Torsdag bekreftet politiet at bomben var konstruert slik at den skulle gå av når pakken ble åpnet. Heldigvis ble en ansatt i politiet mistenksom på pakken og varslet bombegruppa, som kort tid etterpå uskadeliggjorde bomben ved å avfyre skudd mot den.

– Dette er altså en skarp bombe, en reell bombe som var konstruert for å gjøre skade på mennesker. Vi anser dette som et angrep på politiet med stor farepotensial. Hadde bomben gått av, er det stor fare for at liv hadde gått tapt, sier politimester Jon Steven Hasseldal til TV 2 torsdag.

Ingen er så langt mistenkt eller pågrepet i saken, men politiet har sikret en rekke tekniske spor. Videre jobber politiet med å avdekke moduskandidater som kan være aktuelle for å ha stått bak angrepet.