Sykehus i Danmark og Sverige ser en økning av barn med veganmødre som kommer inn med alvorlige symptomer på B12-mangel.
Sykehus i Danmark og Sverige ser en økning av barn med veganmødre som kommer inn med alvorlige symptomer på B12-mangel. Foto: Illustrasjonsbilde: Colourbox

Spedbarn til sykehus med kramper og pustestopp

Overlege mener B12-mangel hos barn kan være et mye større helseproblem enn vi er klar over.

I Danmark raser debatten mellom veganere og helsepersonell. I et innslag på TV 2 Danmark, hevder overlege Allan Lund ved Rikshospitalet, at veganere risikerer å påføre barna sine mangelsykdommer, mens veganere mener danske leger er utdaterte og kunnskapsløse.

TV 2 vet at svenske leger, i likhet med danske, ser flere og flere spedbarn med lavt B12 og krampelignende tilstander hos barn med veganmødre.

I Norge er ikke debatten like heftig som i Danmark, men også her ser man barn av veganermødre som blir innlagt på landets sykehus med mangel på B12-vitamin.

Økning av B12-mangel hos spedbarn

Ulf Wike Ljungblad er overlege på Barnesenteret på sykehuset i Tønsberg. Han er spesielt opptatt av å få mer kunnskap om B12-mangel hos spedbarn, og jobber med en doktorgrad om temaet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus.

Sørlandet sykehus i Kristiansand, Lunds Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus er også samarbeidspartnere.

Han sier at de ser en stadig økning av forekomst av mangel på B12 hos små barn. De forsker på hva som er årsaken til det, og hvilke konsekvenser det kan ha. Overlegen tror mangelsykdommen er langt mer omfattende enn det man har vært klar over før.

Overlege og spesialist i barnemedisin, Ulf Ljungblad håper det blir mer fokus på B12-mangel.
Overlege og spesialist i barnemedisin, Ulf Ljungblad håper det blir mer fokus på B12-mangel.

– Vi ser barn med mødre som er veganere og vegetarianere på sykehuset hos oss. Vi er ekstra obs når vi hører at mødre spiser veldig lite animalske produkter, og gjør dem oppmerksom på at det er risiko for at barna som utelukkende får morsmelk utvikler B12-mangel, sier Ljungblad til TV 2.

Vi vet at mors B12-lagre og kosthold, før, under og etter graviditet er avgjørende.

Ljungblad presiserer at et ensidig kosthold med mye ferdigprosessert mat trolig er en vanligere årsak til mangel på B12 enn veganisme i seg selv.

– Hvis moren er lav på B12 og fullammer barnet, kan barnet fort få for lite B12, sier Ljungblad. Dette til tross for at mor ikke har noen symptomer. Barn som ikke ammes får svært sjelden B12 mangel.

Overlegen forklarer at det fortere blir alvorlig at et spedbarn har for lite B12, enn når en voksen har det.

– Barna har en helt annen omsetning av B12 og får mangelsykdommen fort, sier han. Han sier det trolig er store mørketall fordi symptomene er vage. Man oppsøker ikke lege før man ser symptomer man bekymrer seg over.

Fremdeles er det for lite dokumentasjon til å slå fast hvor vanlig mangelsykdommen er, og hvilke konsekvenser for lite B12 kan ha for et lite barn. Men legene har en teori om at det er vanligere enn man tror.

To kategorier

– Det er to kategorier barn som kommer inn til oss og får påvist for lite B12. Det er barn som er en til to måneder gamle som får anfall av fravær, pustestopp eller krampeanfall. Disse er det lett å diagnostisere, og lett å behandle, sier Ljungblad.

Barna får en injeksjon med B12 i låret og symptomene forsvinner. Anfallene kommer ikke tilbake.

Selv om kramper og pustestopp høres dramatisk og skremmende ut, kan konsekvensen bli større for barna i den andre kategorien:

Barnelegens råd til vordende mødre

  • Sjekk deg for mangel på B12 - mange er altfor lite bevisst på dette. Diskuter din risiko med jordmor og fastlege.
  • Ha en normalt og variert kosthold.
  • Lag mest mulig mat fra bunn - for hver gang mat behandles og varmes, mister man noe av næringsstoffene
  • Gi barnet smaksprøver fra det er fire måneder gammelt. Dette forebygger matalleriger. Fullamming til seks måneder er ikke det beste hvis mor for eksempel er lav på B12.

Gruppen som er vanskeligere å oppdage er barna som har symptomer som slapphet, for mye søvn, lite eller kortvarig blikkontakt og generell treg utvikling. Disse kommer kanskje aldri til utredning og behandling.

– Dette er tilstander man tradisjonelt har avskrevet som normalt. Det har blitt sagt at noen barn er slappere enn andre og utvikler seg saktere opp til 9-10 måneders alder. Jeg tenker at mange av disse barna egentlig har hatt B12-mangel. Tilstanden behandler jo seg selv når man introduserer mat som inneholder B12, sier legen.

Han mener at mange av disse barna kunne fått det så mye bedre om noe så enkelt som B12-mangelen ble oppdaget slik at man kunne gitt tilskudd.

– Etter kun én injeksjon med B12 i låret, kvikner barna fort til. Tilbakemeldingen fra foreldrene er at barnet raskt blir mer våkent å tilstede, og utviklingen skyter fart, sier Ljungblad.

Barna trenger oftest ikke mer en injeksjon ved moderat mangel, den rekker i flere måneder. Så begynner barnet å få i seg B12 fra maten. Det er ingenting som tyder på at det er skadelig å få i seg for mye B12-vitamin.

– B12 er et vannløselig vitamin. Hvis man får for mye tisser man det ut. Vi kjenner per i dag ikke til noen bivirkninger av for mye vitamin B12, sier Ljungblad.

Kognitive vansker

– Hvilke konsekvenser kan dette ha hvis det går uoppdaget?

– Det må vi forsøke å finne ut av. Men vi mistenker at det i ytterste konsekvens kan gi kognitive problemer senere, sier Ljungblad.

I land som India og Nepal hvor det kan være vanskelig å få i seg nok kjøtt og fisk, er det dokumentert at B12-mangel hos mødre og barn har en sammenheng med kognitive evner når barna blir eldre.

Kognitive problemer kan innebære problemer med hukommelse, oppmerksomhet og læring. Det kan også gi vansker med regulering av adferd og følelser, og kommunikasjon.

Forsker videre
Ljungblad skal sammenligne resultater fra 100 barn med B12-mangel med resultatene fra 200 friske barn for å kunne bekrefte eller avkrefte sammenhengene legene mener å se.

– Personlig brenner jeg for dette, og målet på sikt er at man skal ha mer fokus på dette hos vordende mødre på legekontorer og helsesentre. Det er per i dag ingen retningslinjer for å screene gravide for vitamin B12 nivå.

– Konsekvensene kan være så store, og det er så lett å behandle, bare man tenker på muligheten, sier Ljungblad.

– Strenge dietter frarådes

Helsedirektoratet anbefaler generelt et variert kosthold til gravide. Når det kommer til veganisme, hverken fraråder eller anbefaler de en slik diett, men sier at det er på det rene at man må ha mye kunnskap om ernæring for å leve sunt som veganer. Spesielt viktig er dette for gravide og småbarnsforeldre.

Barn som får vegankost bør få tilskudd av B12, D-vitamin og jod. Det kan også være utfordrende å få inn nok kalsium og jern i dietten til barn som ikke spiser kjøtt, fisk eller melkeprodukter, ifølge Helsedirektoratet.

«Strenge, ensidige dietter kan ha alvorlige følger for barns vekst og utvikling, og frarådes», skriver de.

Variert vegetarkost som inkluderer kumelk- og meieriprodukter og eventuelt egg, er forbundet med god vekst hos barn. Noen få studier viser at barn som får vegankost kan vokse langsommere, men veksten er likevel innenfor normalområdet.

En livsstil i framvekst

Veganisme er i fremvekst i hele Skandinavia. I Danmark lever 35.000 mennesker helt vegansk og 140.000 vegetarisk. Det er nesten en fordobling på ett år. I Sverige har det blitt en tredobling av antall veganere og vegetarianere på åtte år, og en undersøkelse fra 2017 viser at 13 prosent av unge svenske kvinner velger bort kjøtt. Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange mennesker i Norge som er vegetarianer eller veganer, men man anslår at det dreier seg om mellom to og fire prosent.

Veganisme er ikke bare et valg av diett for å være sunn. De som velger denne dietten har tatt et etisk standpunkt om å ikke utnytte noen dyr for matproduksjon. De ligger også unna produkter laget av dyr, for eksempel ull, skinn eller silke.

Norsk vegansamfunn mener livsstilen er mer likt et livssyn, og som bør vernes mot diskriminering, på lik linje med religioner. De mener også at det bør legges til rette for at barn av veganere kan spise vegansk i barnehagen.

Norsk veganersamfunn formidler næringsråd for veganere på sine hjemmesider, og legger vekt på ansvaret man som veganer har under graviditet og amming. Der det er særlig viktig å få i seg nok vitamin B12, jern, kalsium, D-vitamin og omega-3-fettsyrer enten gjennom mat, eller gjennom tilskudd.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra veganersamfunnet i denne saken.