– Det er utenkelig at det ikke finnes liv der ute

Etter 50 år med leting har vi fortsatt ikke funnet tegn på intelligent liv i verdensrommet. Men ifølge romforsker Pål Brekke er det langt mer sannsynlig enn mange kanskje skulle tro.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helt siden 60-tallet har vi lyttet etter signaler fra verdensrommet for å få svar på et av menneskehetens største eksistensielle spørsmål:

Er vi alene?

Det er et spørsmål som de aller fleste har stilt seg. Og ettersom teknologien vår har gjort framskritt og vi har lært mer og mer om universet, har vi blitt mer tilbøyelige til å tenke at det finnes liv andre steder enn på jorden.

Seniorforsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter er klar i talen:

– Det er utenkelig at det ikke skal finnes liv der ute, sier han.

Wow-signalet

Dette til tross for at vi ikke har funnet noe tegn på de drøyt 50 årene vi har lyttet og lett. Alle signalene vi har plukket opp har hatt en naturlig forklaring, med unntak av ett:

– Vi plukket opp et radiosignal på 70-tallet som varte i 72 sekunder. Forskeren som fant dette skrev «Wow!» i margen, men man klarte aldri å finne igjen dette signalet senere, sier Brekke.

Han mener uansett at det er vanskelig å se for seg at vi er alene der ute. Han påpeker også at vi kun har sendt ut radiosignaler i ca 100 år, hvilket betyr at disse signalene kun har beveget seg 100 lysår ut i verdensrommet.

– Man kan tenke seg at det er en store boble på 100 år rundt oss der noen kan ha hørt oss. Innenfor der er det bare et par tusen stjerner, og vi vet at det sannsynligvis ikke er noe liv der. Utenfor denne boblen er det ingen som har hørt om oss, sier han.

350 intelligente sivilisasjoner

I jakten på eventuelle intelligente sivilisasjoner der ute har det blitt utarbeidet en ligning som skal kunne gi et estimat på hvor mange intelligente sivilisasjoner som finnes i vår galakse.

Ligningen tar først hensyn hvor mange stjerner det dannes hvert år i vårt system, for så å bevege seg videre til hvor mange av stjernene som har planeter. Det finnes omtrent 200 milliarder stjerner i vår galakse, og man regner med at ca halvparten av disse har planeter.

THE DRAKE EQUATION: Denne formelen, kalt
THE DRAKE EQUATION: Denne formelen, kalt "The Drake Equation", skal kunne gi et estimat på hvor mange intelligente sivilisasjoner det finnes i en galakse. Foto: TV 2

Neste spørsmål man stiller seg er hvor mange av disse som kan utvikle liv, for så å gå videre til hvor mange som faktisk vil utvikle liv. Man regner med at cirka ti prosent av de som faktisk utvikler liv, vil klare å utvikle intelligent liv.

Og hvor mange av disse klarer igjen å utvikle teknologi som gjør at man kan sende signaler ut i verdensrommet?

– Vi regner med at ti prosent av disse vil klare det. Men den siste faktoren er den vanskeligste, og det er hvor lenge denne sivilisasjonen sender ut disse signalene. Da har man tenkt ca 1000 år, for å ta et grovt tall, sier Brekke.

– Når hele formelen er utregnet kommer man fram til 350. Det skal altså være 350 intelligente sivilisasjoner som vi skal kunne kommunisere med i vår galakse, sier Brekke.

Derfor har vi ikke hørt noe

350 intelligente sivilisasjoner i Melkeveien alene. Et mye større tall enn flere av oss kanskje hadde tenkt på forhånd. Men hvorfor har vi da fortsatt ikke hørt noe?

– Det kan være mange årsaker til det. For det første kan disse sivilisasjonene ha utviklet seg for millioner av år siden, så de kan ha sendt ut signalene lenge før vi kunne oppfatte de, eller så har de ikke kommet så langt, så signalene deres blir først sendt ut om en million år, sier Brekke.

– Kanskje de ikke ønsker å sende ut signaler, og kanskje de ikke engang ønsker å bli oppdaget? Det er mange mulige årsaker, men vi har som sagt ikke klart å finne noen ennå, sier han.

Og så må man også huske på denne boblen på 100 lysår som er rundt vår planet. Sannsynligheten for at noen skal ha hørt oss enda er liten.

Og skulle vi først høre noe kan kommunikasjonsprosessen bli komplisert.

– Med vår fysikk er lyshastigheten det raskeste man kan sende signaler, og også det raskeste man kan reise. Hvis signalet kommer fra et sted en million lysår unna, vil det også ta en million år for dem å få svar fra oss. Da er det ikke engang sikkert at de er der, sier Brekke.