Voldsomme reaksjoner mot video: Muslim sendes til øde øy

Den lille øya Lindholm ligger mellom Møn og Sydsjælland i Stege Bugt i Danmark. Det forventes at samtlige beboere vil være overflyttet innen utgangen av 2021. Foto: Skjermdump / Google Maps
Den lille øya Lindholm ligger mellom Møn og Sydsjælland i Stege Bugt i Danmark. Det forventes at samtlige beboere vil være overflyttet innen utgangen av 2021. Foto: Skjermdump / Google Maps
– Å illustrere dette vedtaket som en tegneserie hvor vi ser en skummel muslim bli gjensatt på en øy er meget uansvarlig. Videoen bygger opp under stereotypier og fremmedfrykt, mener Ann-Magrit Austenå i NOAS.

I Danmark skal det bli vanskeligere for utviste, kriminelle flyktninger å gjemme seg for myndighetene, melder Danmarks Radio.

Innvandrere som av ulike grunner ikke kan sendes ut av landet skal nå oppholde seg på et utreisesenter på øya Lindholm i Stege Bugt.

– Utviste, kriminelle innvandrere har IKKE noe å gjøre i Danmark. Inntil vi kan bli kvitt dem, flytter vi dem ut på øyen Lindholm i Stege Bugt, hvor de plikter å oppholde seg på det nye utreisesenteret om natten. Der vil det være politi til stede døgnet rundt. Sånn! skriver Peter Skaarup, Dansk Folkepartis gruppeleder, på Twitter.

Finanspolitisk avtale

Fredag ettermiddag kom støttepartiet Dansk Folkeparti og regjeringen til enighet om statsbudsjettet.

Å samle innvandere som ikke kan sendes ut av landet på en øy, er et av gjennomslagene Dansk Folkeparti feirer etter avtalen.

Etter statsbudsjettet ble vedtatt, la Dansk Folkeparti ut en video som illustrerer øyprosjektet. Siden fredag har over 300 kommentert og over 700 delt innlegget.

Flere reagerer voldsomt på videoen, og mener den er rasistisk.

Ifølge videoen skal fire type innvandrere bo på øya:

  • Innvandrere på tålt opphold. Tålt opphold er midlertidig oppholdstillatelse som bare gir rett til beskyttelse i et utvidet lukket asylmottak. Oppholdet gis på humanitært grunnlag.
  • Innvandrere som er utvist som følge av kriminalitet eller av hensyn til statens sikkerhet.

  • Fremmedkrigere.
  • Avviste asylsøkere, som dømmes for brudd på straffeloven, våpenloven, knivloven eller narkotikaloven.

– Bygger opp under fordommer

– Er videoen rasistisk?

– Å illustrere dette vedtaket som en tegneserie hvor vi ser en skummelt muslim bli gjensatt på en øy er meget uansvarlig av et politisk parti og av en regjering. Videoen bygger opp under stereotypier og fremmedfrykt om at alle som har begått noe kriminelt er muslimer, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Hun mener videoen uttrykker en uansvarlig glede over å fremstille situasjoner som er vanskelig for mennesker på en så enkel måte.

– Man sier bare «en, to, tre, vipps og så er vi kvitt et problemet, så nå trenger vi ikke å bekymre oss noe mer om det», sier Austenå.

Generalsekretæren mener at en politisk retorikk, slik man ser eksempel på i videoen, fremstiller muslimer utelukkende som et problem og som en trussel mot samfunnet. En slik vedvarende retorikk vil bryte ned muslimer i Danmark.

– I strid med flyktningkonvensjonen

Austenå mener Danmark sender et signal om at man må isolere disse menneskene for å få kontroll på de.

Ann-Margit Austenå er generalsekretær i i Norsk organisasjon for asylsøkere.
Ann-Margit Austenå er generalsekretær i i Norsk organisasjon for asylsøkere. Foto: Pedersen, Terje

– Dette er mennesker som har gjort noe kriminelt og fått en dom. Siden det ikke er mulig å sende de ut av landet, blir dette en form for «internering light». Det vil være streng kontroll med meldeplikt og de kan ikke reise med fergen fritt. Man hindrer derfor disse menneskene å bygge opp en ny tilværelse, sier Ann-Magrit Austenå.

Hun uroer seg også over at begrepet «tålt opphold» kan ramme for bredt.

– Med «tålt opphold» gjelder det mennesker som har fått en utreisefrist som ikke har utløpt ennå eller at oppholdet har utløpt, men det er problemer med retur. Dette kan i verste fall dreie seg om barnefamilier, sier hun.

Hun mener at det som skjer i Danmark, er grunn til bekymring også for Norge.

– Norge ser til Danmark for løsninger, da regjeringen mener vi ikke kan ha en mer liberal politikk enn våre naboland. Danmark går stadig lengre og nå vil sette et tak på familiegjenforening og kun tillate midlertidige opphold, sier Austenå.

Dette vil gjøre at mennesker som søker opphold i Danmark vil føle på en evig usikkerhet som igjen vil gå hardt utover integreringen.

– Flyktningkonvensjonen bygger på at man skal finne varige løsninger. At flyktninger integreres, sendes i retur eller blir kvoteflyktninger og får komme til et tredje land, er varige løsninger. Dansk politikk bygger på det stikk motsatte, nemlig permanent usikkerhet og det er i strid med grunnleggende tankegangen i flyktningkonvensjonen, sier generalsekretæren.

Vil helst fengsle

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen, skulle helst sett at kriminelle og avviste asylsøkere ble fengslet. Han anser likevel at øyprosjektet er et godt kompromiss.

– Selvfølgelig vil vi helst at avviste, kriminelle asylsøkere skal fengsles. Det kan vi ikke, så derfor har vi vært superheldige som har funnet en øy hvor vi kan plassere disse menneskene, sier Christensen til den danske avisen Politiken.

Han mener løsningen vil skape større trygghet for lokalbefolkningen, som i dag har utreisesentere i nærheten.

– Det er ikke et fengsel. Men man skal være der om natten, presiserer finansminister Kristian Jensen (V) til avisen.

Ifølge Jensen vil det være fergedrift til og fra øya, men ikke daglig.

Peter Skaarup i Dansk Folkeparti mener det nye statsbudsjettet innebærer et «paradigmeskifte» i innvandringspolitikken til Danmark.

– Avtalen er et stort rettspolitisk framskritt med skjerpede innreiseregler til Danmark, fengselsplasser i utlandet og innvandrere på tålt opphold samlet på en liten øy hvor politiet er tilstede døgnet rundt, skriver han på Twitter.

Les mer om statsbudsjettet her.

Prosjektet skaper bekymring

Statsbudsjettet er ikke gammelt, men planene om Lindholm har allerede fått stor oppmerksomhet.

Det røde området markerer Vordingborg kommune i Danmark. Markøren mellom Mern og Stege viser hvor Lindholm ligger. Foto: Skjermpdump / Google maps
Det røde området markerer Vordingborg kommune i Danmark. Markøren mellom Mern og Stege viser hvor Lindholm ligger. Foto: Skjermpdump / Google maps

– Det er en dårlig idé å ha et utreisesenter på Lindholm, sier Mikael Smed (SD) til Danmarks Radio.

Han er borgermester i Vordingborg Kommune, hvor øya Lindholm ligger. Smed mener øyprosjektet ikke løser noen problemer, men heller bare flytter dem geografisk.

Flere av de som bor i kommunen har også meldt sin bekymring til viseborgemester Michael Seiding Larsen (V).

– Det blir meldeplikt for de som bor på øya, men man vet ikke hva folk gjør i mellomtiden. Jeg forstår at lokalbefolkningen er bekymret for de nye gjestene som kommer. Det må vi ta seriøst, også må vi overveie planene en gang til, sier han.

Bebodd fra 2021

I dag utnytter Danmarks Tekniske Universitet (DTU) øyens isolerte plassering til å forske på smittsomme virussykdommer.

Staten overtar øya fra universitetet allerede 1. januar 2019.

Før øyen kan tas i bruk må alle bygninger saneres grundig. DTU har blant annet brukt området til å forske på munn- og klovsyke, rabies og afrikansk svinepest melder DR.

Etter sommeren i 2021 vil staten starte overflyttingen av de første beboerne til øya. Det forventes at samtlige beboere vil være overflyttet innen utgangen av 2021.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook