Trodde tankskipet Sola TS var fastland

Ifølge Havarikommisjonen trodde mannskapet på Helge Ingstad at lysene som kom mot dem var fastland, og ikke tankskipet Sola TS. De har også avdekket forhold som gjorde at skipet fyltes raskere med vann en det skaden skulle tilsi.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier de når de legger frem sin foreløpige rapport torsdag ettermiddag.

De har også avdekket det de kaller «sikkerhetskritiske forhold» på de vanntette skottene. Dette førte til at skipet fylte seg raskere med vann.

– Vi har ingen indikasjoner på at tekniske sytemer ikke fungerte i tiden frem til kollisjonen. Derimot er er avdekket det som er å anse som et sikkerhetskritisk forhold relatert til fregattens vanntette inndeling, sier Håvard Bentsen i Statens havarikommisjon på pressekonferansen.

Kommisjonen kan ikke utelukke at denne feilen også forekommer på de fire andre såkalt Nansen-klasse-fregattene hos forsvaret.

Sender to sikkerhetsvarsler

De sikkerhetskritiske forholdene gjorde at vannfyllingen av skipet ble mer omfattende enn kollisjonen skulle tilsi.

– Vann fra aktre generatorrom ble transportert via de hule propellakslene til girrommet som raskt ble fylt opp. Fra girrommet fikk aktre- og forre maskinrom deretter fylling via pakkbokser i skottene. Vannfyllingen ble dermed vesentlig mer omfattende enn det den opprinnelige skaden skulle tilsi. Fyllingen i girrommet førte til beslutningen om at det skulle iverksettes forberedelse til evakuering. Havarikommisjonen anser fartøyets manglende vanntette integritet som et sikkerhetskritisk funn ved Nansen-klasse fregatter, skriver havarikommisjonen i rapporten.

Havarikommisjonen skriver at de har funnet sikkerhetskritiske funn i sin etterforskning av kollisjonen mellom Helge Ingstad og Sola TS.
Havarikommisjonen skriver at de har funnet sikkerhetskritiske funn i sin etterforskning av kollisjonen mellom Helge Ingstad og Sola TS. Foto: Berg-rusten, Ole

Nå utsteder havarikommisjonen to sikkerhetskritiske tiltak for å unngå en lignende ulykke med de fire andre Nansen-klasse-fregattene:

  • Havarikommisjonen anbefaler Forsvarsmateriell, i samarbeid med Sjøforsvaret og Forsvarets materielltilsyn, å undersøke funnene som denne innledende undersøkelsen har avdekket og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.
  • Havarikommisjonen anbefaler skipsdesigneren Navantia å undersøke funnene som denne innledende undersøkelsen har avdekket og kartlegge hvorvidt disse funnene også gjelder andre fartøy. Videre, om nødvendig, å varsle relevante skipsbyggeverft, eiere og operatører med råd om nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.

Kommisjonen understreker at de har et stort arbeid foran seg, og at de vil komme tilbake med mer omfattende informasjon senere.

Derfor svingte ikke Helge Ingstad

I rapporten kommer det fram at Helge Ingstad trodde Sola TS var et stasjonært objekt, nemlig den opplyste havnen Stureterminalen.

Helge Ingstad ville ikke svinge til styrbord fordi de trodde at lysene de så var stasjonære - ikke fra skipet Sola TS som kom rett mot dem. Helge Ingstad oppfattet at en styrbord sving ville føre dem rett inn i det opplyste objektet, skriver kommisjonen.

– På avstand vil det ha vært vanskelig å skille mellom lysene fra skipet og lysene fra terminalen. Det var heller ingen bevegelse i lysene ettersom tankskipet fortsatt lå til kai. Begge disse faktorene har etter all sannsynlighet bidratt til at besetningen på KNM Helge Ingstad tidlig fikk inntrykk av at lysene tilhørte et stasjonært objekt, skriver kommisjonen i rapporten.

Det er også tidligere kjent at Helge Ingstad ikke svingte selv om Sola TS ba skipet dreie. Fregatten svingte ikke, fordi de trodde de kommuniserte med et annet skip.

– De trodde at de kommuniserte med et av de tre nordgående fartøyene de fulgte med på radaren, skriver Havarikommisjonen.​

Sunket

Det er tre uker siden de to skipene på nærmest uforklarlig vis kolliderte i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Mannskapet om bord på Helge Ingstad forsøkte å få skipet på trygg grunn, men de tidligste forsøkene på å berge fregatten mislyktes.

Skipet har siden ligget sunket i Hjeltefjorden, og den siste uken har det pågått et omfattende arbeid for å berge havaristen.

Måtte avbryte bergingsarbeid

Onsdag ble bergingsarbeidet midlertidig stanset. Et varslet væromslag gjorde at Forsvaret sendte kranskipet Rambiz, som bistår i arbeidet, tilbake til Hanøytangen utenfor Askøy. Kranlekterne har begrensninger på hva slags vær de kan operere i.

Siden onsdag ettermiddag har det ikke vært mulig å gjøre ytterligere tiltak på havaristen, skriver Forsvaret på sine nettsider.

Redningsplanen går enkelt forklart ut på at Rambiz og søsterfartøyet Gulliver skal løfte KNM Helge Ingstad over på en lekter, som deretter fraktes til marinebasen på Haakonsvern.

Fremdriftsplanen blir nå forsinket, som en følge av at Rambiz må returnere til Hanøytangen.

De gode værforholdene den siste tiden har gjort redningsforsøket mindre komplisert enn det ellers ville ha blitt. Når væromslaget nå har slått inn er det antatt at aksjonen kompliseres ytterligere.

Tømt for drivstoff

Mandag denne uken ble arbeidet med å tømme drivstofftankene fra den havarerte fregatten stanset inntil videre.

Kystverket opplyste at forsvarets innleide selskap Subseapartner har tømt til sammen cirka 150 kubikkmeter med marin diesel, altså 150.000 liter. I helgen beregnet forsvaret at det var 385 kubikkmeter med diesel igjen i tankene.

Samtidig som dieseltankene tømmes, har Kystverkets oljevernfartøy OV Utvær tatt opp om lag 13 kubikkmeter oljeblanding fra havaristen i løpet av helgen.