Psykiater fikk redusert straff for besittelse av overgrepsmateriale

En psykiater og sakkyndig i barnevernssaker har i lagmannsretten fått redusert straffen for besittelse av store mengder overgrepsbilder og -filmer av barn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Psykiateren i 50-årene ble pågrepet av politiet i januar i fjor, skriver NRK. Det ble avdekket at han over 20 år har oppbevart over 190.000 overgrepsbilder og rundt 12.000 videofilmer med en samlet spilletid på 4.000 timer.

Mannen ble i Oslo tingrett i fjor dømt til fengsel i ett år og ti måneder, men han anket straffeutmålingen til Borgarting lagmannsrett.

Han ba om å bli idømt samfunnsstraff eventuelt i kombinasjon med en kortere fengselsstraff, noe han begrunnet med at han er eneforsørger for to små barn.

Etter en grundig drøftelse har lagmannsretten konkludert med at hensynet til barna ikke er tungtveiende nok.

Straffen er satt til ett år og åtte måneder. Retten skriver at psykiateren medvirket til å lette politiets arbeid og at han avga en fullstendig tilståelse, og at han for dette er gitt en tilståelsesrabatt på mellom 15 og 20 prosent.

– Tiltalte er psykiater og har også arbeidet med barn. Han har i mange år vært sakkyndig i barnevernssaker og i foreldretvister. Lagmannsretten vil for sin del fremheve som skjerpende at tiltalte har begått handlingene til tross for at han har særdeles god innsikt i de skadevirkninger overgrep mot barn medfører, står det i dommen.

(©NTB)