FORBUDT: Snus vil fortsette å være forbudt å selge i alle EU-land bortsett fra Sverige.
FORBUDT: Snus vil fortsette å være forbudt å selge i alle EU-land bortsett fra Sverige. Foto: OLIVIER MORIN

Snusprodusent tapte i EU-domstolen

EU-domstolen opprettholder unionens snusforbud, som gjelder i alle medlemsland unntatt Sverige.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

EU har innført forbud mot snus i alle medlemsland unntatt Sverige.

Swedish Match har hevdet at forbudet er uproporsjonalt og diskriminerende. Det avvises nå av EU-domstolen, som konkluderer med at det ikke har framkommet noe i saken som skulle tilsi at snusforbudet er uberettiget.

Domstolen viser til at EU har rett til å forby slike produkter ut fra et føre-var-prinsipp når det er risiko for at de kan være helseskadelige.

Dermed vil Sverige fortsette å være det eneste landet i EU som selger snus.

Nøytrale bokser

Swedish Match var aktuelle i nyhetsbildet i Norge da de saksøkte staten blant annet fordi selskapet mener at endringene i tobakksskadeloven, som krever at de selger snus i nøytrale bokser, er i strid med EØS-avtalen.

Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte saken da Oslo byfogdembete i november i fjor slo fast at loven er gyldig.

Borgarting lagmannsrett behandlet ferdig anken i februar, og kom fram til at snusprodusentens anke skulle forkastes.