Miljøgifter i mat kan være farligere enn tidligere antatt

Men det er vanskelig å unngå å få i seg miljøgifter – de finnes i nesten all mat vi spiser.

Vi får alle i oss miljøgifter gjennom mat. Og nå har EUs mattrygghetsorgan EFSA kommet med en helt ny risikoanalyse, som viser at dioksiner og PCBer i mat kan være farligere enn man tidligere har trodd.- Denne tålegrensen for dioksiner og dioksinlignende PCBer er redusert fra 14 pikogram toksiske ekvivalenter per kilogram kroppsvekt per uke, til to, sier seniorforsker Helle Knutsen ved Folkehelseinstituttet.- Hva betyr det?<