Ny EU-rapport:

Miljøgifter i mat kan være farligere enn tidligere antatt

Men det er vanskelig å unngå å få i seg miljøgifter – de finnes i nesten all mat vi spiser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi får alle i oss miljøgifter gjennom mat. Og nå har EUs mattrygghetsorgan EFSA kommet med en helt ny risikoanalyse, som viser at dioksiner og PCBer i mat kan være farligere enn man tidligere har trodd.

– Denne tålegrensen for dioksiner og dioksinlignende PCBer er redusert fra 14 pikogram toksiske ekvivalenter per kilogram kroppsvekt per uke, til to, sier seniorforsker Helle Knutsen ved Folkehelseinstituttet.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi anser disse stoffene for å være mer toksiske enn vi anså dem for å være tidligere, og store deler av befolkningen har eksponering som er høyere enn tålegrensen, sier Knutsen.

At noe er «toksisk», betyr at det er giftig.

Ny rapport

Denne uken publiserte EUs mattrygghetsorgan EFSA en rapport på over 300 sider. Helle Knutsen har vært en av forskerne bak prosjektet.

– Dette er et miljøproblem som vi fortsatt må jobbe med og ta tak i, slik at vi får redusert eksponeringen, sier Knutsen.

Helseskadene som kan oppstå av disse miljøgiftene er først og fremst redusert sædkvalitet hos menn. Ved høyere eksponering ses også forstyrrelser i dannelsen av tannemalje hos barn, og høyere nivåer av tyreoideastimulerende hormon hos nyfødte.

Dessverre er det lite du kan gjøre for å løse problemet.

– Dette er ikke noe folk kan gjøre så mye med i hverdagen, annet enn å følge rådene fra Mattilsynet og ikke spise enkeltmatvarer med høye nivåer. Det er akkurat like viktig som før å få i seg nok næringsstoffer og spise variert, sier Knutsen.

  • Dioksiner og dioksinlignende PCB er giftige kjemikalier som forblir i miljøet i mange år.
  • Kjemikaliene hoper seg opp i næringskjeder, som regel i fettvev hos dyr.
  • Mengden slike mijøgifter i naturen hr blitt kraftig redusert de siste 30 årene.
  • EFSA har nå kommet med sin første risikoanalyse av faren ved dioksiner og dioksinlignende PCBer.
  • Nytt tolerabel inntak er 2 pikogram per kilo kroppsvekt per uke.
  • Ett pikogram er 0,000 000 000 001 gram
  • Det nye nivået er sju ganger lavere enn det som ble satt i 2001
  • Redusert sædkvalitet er en av helserisikoene forbundet med slike miljøgifter.
  • Kilde: Vitenskapskomiteen for mat og miljø

For selv om fet fisk er blant matvarene som bidrar mest til eksponeringen for denne type miljøgifter, er det helsefordeler ved fiskekonsum som det ikke er tatt hensyn til i risikovurderingen fra EFSA.

Vurderer tiltak

Nå skal Mattilsynet vurdere om det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere inntaket av dioksiner og PCBer i befolkningen ytterligere.

– Vi vil gå grundig gjennom rapporten og vurdere hvilke konsekvenser EFSAs vurderinger kan ha for videre håndtering, sier Marie Louise Wiborg, sekssjonssjef i Mattilsynet.

Tilsynet har nå bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø gjøre en vurdering av disse problemstillingene.

– Vi ønsker å få vurdert hva EFSAs eksponeringsberegning betyr ut fra nordmenns matvaner. Det er viktig å få dette gjennomgått, før vi vurderer om det er behov for å endre våre råd og advarsler, sier Wiborg.

Det ligger også et usikkerhetsmoment i rapporten.

Av dioksinene de har sett på, er forskerne usikre på om det ene faktisk er mindre farlig enn man tror. Det kan bety at risikoen vil reduseres om man får bedre resultater av videre forskning på dette dioksinet.