RÅDYR FOLKEFEST: Sykkel-VM tiltrakk seg mange tilskuere, men oppmøtet hjalp lite når regnskapet skulle gjøres.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.
RÅDYR FOLKEFEST: Sykkel-VM tiltrakk seg mange tilskuere, men oppmøtet hjalp lite når regnskapet skulle gjøres. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Forventer å redusere sykkel-VMs gjeld med 40 millioner

Men VM-arrangørens krav mot 22 (!) ulike sykkelforbund for skader på kjøretøy vil bli droppet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer frem i konkursboets rapport nummer to, som TV 2 har fått sett, om arbeidet etter den økonomiske fadesen sykkel-VM ble.

Den første rapporten, som kom i midten av mai, viste blant annet at Bergen 2017 AS (VM-arrangøren) hadde krav mot seg på totalt 108 millioner kroner.

Rapport nummer to viser at mye arbeid fortsatt gjenstår før arbeidet med å håndtere bakrusen til arrangementet er ferdig.

Men rapport nummer to viser blant annet følgende:

  • Den reelle gjelden til VM-arrangøren forventes å reduseres fra 108 millioner kroner til cirka 70
  • VM-arrangøren hadde krav mot 22 ulike sykkelforbund, for angivelig skade på kjøretøy, men disse kravene vil ikke følges opp videre
  • Det er fortsatt uklart om styret i Bergen 2017 AS, inkludert tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, kan holdes personlig ansvarlig - men det har «oppstått mistanke om klanderverdige forhold»

Fra 108 til 70 millioner

Det totale kravet mot Bergen 2017 AS er nå på 108 152 140 kroner.

Som nevnt over, og som ikke kommer som noen overraskelse, så er imidlertid dette kravet kunstig høyt. Dette fordi flere krav har blitt meldt to ganger, og fordi kravene som har blitt meldt inn ikke har vært gjenstand for noen form for «realitetsvurdering» i innmeldingsfasen - altså vurdering av grunnlaget til kravet, om det er motkrav et cetera.

Den neste fasen, «fordringsprøvingen», vil derimot ta stilling til dette. Og da vil flere av kravene etter all sannsynlighet falle bort.

«Det er ikke tvilsomt at krav som er anmeldt (...) vil bli betydelig redusert under fordringsprøvingen. (...) I bostyrers innstilling under fordringsprøving kan størrelsen på de anmeldte krav bli redusert til anslagsvis kr 70 mill.», står det i rapporten.

22 land skal ha påført biler skade

I rapporten kommer det også frem at VM-arrangøren hadde et noe spesielt utestående krav som ikke vil bli fulgt opp videre.

«Av Bergen 2017 AS sitt regnskap fremgår at boet har krav mot 22 utenlandske klubber i henhold til kontoutskrift debitorer og fremlagte fakturaer». Kravene «vedrørte skade på kjøretøy under sykkel-VM».

Etter det TV 2 har fått opplyst handler dette om 22 krav mot ulike nasjonale forbund, ikke klubber, i en størrelsesorden på mellom 3000 og 12 300 kroner. Kort fortalt skal en rekke nasjoner angivelig ha påført bilene, som VM-arrangøren stilte til disposisjon til de ulike landene, skader.

Bergen 2017 AS inngikk før VM en avtale med Volvo. De skulle bidra med 100 biler, som blant annet skulle brukes som nasjonale følgebiler.

Skadene de 22 nasjonene påførte bilene ble totalt på 193 310 kroner, men konkursboet har besluttet ikke å forfølge disse kravene videre. Dels fordi flere av kravene er bestridte, dels fordi arbeidet med disse 22 kravene krever en mengde arbeid totalsummen på kravet ikke nødvendigvis rettferdiggjør.

– Mistanke om klanderverdige forhold

Spørsmålet det kanskje knyttes størst spenning til i sykkelmiljøet, hvorvidt ledelse og styret i Bergen 2017 AS kan stilles personlig ansvarlig, blir det ikke gitt noe svar på i rapporten.

«Arbeidet med å klarlegge eventuelt ansvar for selskapets styre og ledelse har vært meget omfattende», står det å lese i rapporten.

«Under bobehandlingen har det oppstått mistanke om klanderverdige forhold. Om de aktuelle forhold er erstatningsbetingende er enda ikke avklart, men konklusjonen forventes å foreligge innen utgangen av året», står det, samtidig som det påpekes at «borevisor arbeider med å klarlegge» hvordan summen på driftskostnader mellom 2015-2017 endte på 181 millioner kroner, mens prognosen fra juli 2017 viste 147.

Tidligere fredag kom det også frem, gjennom Bergens Tidende, at konkursboet har saksøkt Hordaland fylkeskommune. Grunnen er at fylkeskommunen i sommer vedtok ikke å utbetale underskuddsgarantien på 5,2 millioner kroner til konkursboet. Fylkeskommunen mener, kort fortalt, at VM-arrangøren skylder de langt mer enn summen på underskuddsgarantien, noe som har gjort at de har motregnet de 5,2 millionene.