I STREIK: Ingrid Gromholt og Sven Gulestø jobber ved pasienthotellet på Haukeland sykehus. Her er de på NSFs kontorer i Bergen fredag .
I STREIK: Ingrid Gromholt og Sven Gulestø jobber ved pasienthotellet på Haukeland sykehus. Her er de på NSFs kontorer i Bergen fredag . Foto: Privat

sykepleierne boikotter lockout:

Ingrid har 440.000 kroner i grunnlønn etter 18 år i jobb

Torsdag kom meldingen om at NHO varsler lockout for sykepleierne, og fredag melder sykepleierne at de boikotter lockouten. – Vi er sinte og lei oss, sier streikende sykepleiere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tillitsvalgte Ingrid Gromholt har vært i streik fra jobben som sykepleier ved Pasienthotellet på Haukeland sykehus siden 25. oktober.

Torsdag varslet NHO at det blir lockout fra tirsdag neste uke.

Dette betyr at alle ansatte i et mulig streikeuttak, ikke får møte på jobb. Det er altså er et virkemiddel i arbeidskonflikter som innebærer at det er arbeidsgiver som hindrer ansatte i å jobbe.

– Vi er sinte og lei oss. Da vi startet streiken sa NHO at det var fare for liv og helse, og da de ikke fikk gjennomslag for dette, setter de alle kluter til og tar ut lockout, sier Gromholt til TV 2, som er tillitsvalgt for de ansatte ved pasienthotellet.

Nå mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) at arbeidsgiversiden forsøker å tvinge fram tvungen lønnsnemnd.

Fredag ettermiddag sier leder i Norsk Sykepleierforening (NFS) Eli Gunhild By at de mener NHOs lockout-varsel er ugyldig, og at de vil boikotte lockout-en.

Trofast

På Pasienthotellet der Gromholt jobber, er minstelønna til en sykepleier med ti års ansiennitet – som er ansiennitetstaket – 440.000 kroner.

Til sammenligning er minstelønna til sykepleiere med tilsvarende ansiennitet på Haukeland sykehus 490.000 kroner.

– Da jeg begynte å jobbe her for 18 år siden lå vi litt over lønna på sykehuset, men så har vi ikke fått noe i lønnsforhandlingene over mange år og er blitt hengende etter, sier Gromholt.

Hun er glad i jobben sin, og ønsker å fortsette der, men innrømmer at det kan tære på motivasjonen om lønnsforskjellene forblir så store.

– Det er klart man må se hvor lenge man gidder være trofast mot en arbeidsgiver som ikke betaler deg ordentlig, sier hun.

Økt minstelønn er det vanskeligste punktet i konflikten.

– Mot tvungen lønnsnemnd

Etter lockout-varselet fryktet sykepleierne at varselet ville føre til at myndighetene må gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Dette gjør de dersom de mener streiken går ut over liv og helse. Da vil partene kunne bli tvunget til å avslutte aksjonen, altså streik og lockout.

– Jeg har aldri vært borti noe lignende, og jeg synes det er et merkelig grep å gå til et så dramatisk skritt som lockout. Dette var et helt greit streikeuttak og en streik som arbeidsgiveren burde kunne forholde seg til, sier Sven Gulestø, som også jobber ved pasienthotellet ved Haukeland og tidligere har vært tillitsvalgt for de ansatte der, til TV 2.

– Jeg ser ikke lyst på forhandlingene når motparten bruker dette virkemiddelet, sier han.

– Snudd hver stein

NHO på sin side sier de nå varsler lockout fordi flere av helseinstitusjonene som er rammet av streiken, sliter med å gå rundt.

– Vi har snudd hver stein. Vi ønsker overhodet ikke å bruke disse verktøyene som vi nå bruker, men vi ser ikke noen annen løsning. Vi har helseinstitusjoner hos oss som er i ferd med å gå over ende, og det kan vi ikke stå å se på, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, til TV 2.

– Prøver dere å fremprovosere en tvungen lønnsnemnd?

– Det er ikke vår rolle, tvert imot, sier Kaltenborn.

Sykepleierstreiken i privat sektor har pågått i tre uker. NSF synes det er merkelig at dette skal ruinere helseinstitusjoner.

– Det at vi tar ut noen få sykepleiere i hver enkelt bedrift kan ikke velte økonomien, dersom den er bra fra før, sier forbundsleder Eli Gunhild By til TV 2.

Fredag ettermiddag melder VG at NSF mener NHOs lockout-varsel ikke er gyldig, og at de derfor boikotter lockout-en.

På NSFs nettsider skrives det at NSF mener lockoutvarselet ikke fyller de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven. Riksmekleren har derfor fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen.

De oppfordrer derfor sine ansatte til å stille på jobb tirsdag, da lockout-en skulle starte.